Felsökning och hjälp

Adobe Creative Cloud for teams omfattar program, tjänster och samarbetsfunktioner som förbättrar produktiviteten till lägre kostnad jämfört med att köpa enskilda program. Mer information finns i Företagsabonnemang i Creative Cloud. Du hittar mer information om erbjudanden under specialerbjudanden.

Kreditkortsbetalning accepteras i de flesta fall för Creative Cloud-medlemskap i alla länder som stöds. Betalning via PayPal accepteras i ett fåtal länder som stöds. Se Betalningsalternativ.

Mer information om bättre rabatter och erbjudanden för företag finns i Value Incentive Plan.

För produkter med prenumeration (Adobe Creative Cloud, Acrobat DC) hittar du ordernumret online under din orderhistorik. Du måste logga in med ditt Adobe ID och lösenord för att visa din orderhistorik.

För produkter utan prenumeration står ditt ordernummer i e-postmeddelandet med bekräftelsen. Du hittar även ordernumret online under Orderhistorik. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord för att få tillgång till din orderhistorik.

I vissa länder lagras orderinformation på en annan plats. Om Orderhistorik visar att du inte har några beställningar, klicka då på länken på sidan Orderhistorik och välj Visa transaktionshistorik.

Om du har köpt Adobe-produkter inom Value Incentive Program kan du visa dina beställningar på sidan RapporterAdobes licensieringswebbplats.

Du abonnerar på en licens i ett år, eller proportionellt fram till årsdagen för ditt abonnemang. Du måste därför behålla dina abonnerade licenser fram till årsdagen. Om du har köpt ditt teammedlemskap direkt från Adobe.com kan du ta bort licenser. I detta fall debiteras en avbokningsavgift. Kontakta kundsupporten om du vill ha mer information.

Du kan tilldela en användare en produktlicens direkt från sidan Översikt i Admin Console genom att klicka på Lägg till användare. Du kan även tilldela produktlicenser från produktsidan. Du tilldelar en licens genom att välja produkten och klicka på Lägg till användare.

Om du är administratör kan du hantera användare, till exempel att lägga till och ta bort användarkonton, på sidan Användare i Admin Console. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Om du vill ändra ägarskapet för ditt teamkonto måste den befintliga avtalsägaren (den primära administratören) överföra rättigheterna till en reservadministratör för kontot. Alternativet för att ändra avtalsägare visas bara i Admin Console om du är kontots nuvarande primära administratör. Om du är reservadministratör och din primära administratör inte är tillgänglig går du till Adobe Admin Console > Support och kontaktar Adobes kundtjänst.

Mer information finns i Ändra avtalsägare.

Ja. Adobe rekommenderar att minst en till systemadministratör utses för kontot, så att hantering och distribution inom teamet alltid kan fungera smidigt. Om det uppstår problem på kontonivå och du inte är tillgänglig kan eventuella avbrott i tjänsten undvikas om det finns ytterligare en systemadministratör som reserv.

Teamadministratörerna kan redigera namnet på teamet om du har köpt teamplanen direkt från Adobe. Mer information finns i Konsolinställningar. Det går inte att ändra teamnamnet för VIP-program.

Om du har köpt teammedlemskapet på Adobes webbplats kan du när som helst köpa fler licenser. Du debiteras för de ytterligare licenserna under följande faktureringscykel.

Om du har köpt licenser via en återförsäljare kan du när som helst lägga till fler licenser. För att slutföra transaktionen måste du dock skicka en beställning till din återförsäljare inom 30 dagar, räknat från ditt fakturaårsdatum. Om du inte gör en beställning inom 30 dagar kan du inte lägga till fler licenser och dina obetalda licenser inaktiveras. Alla ytterligare licenser upphör vid ditt ursprungliga årsdatum. Mer information finns i Lägga till produkter och licenser.

Kolla följande möjliga orsaker om du inte kan uppdatera kreditkortsinformationen eller inte ser något alternativ för att göra det:

  • Webbläsaren är inte kompatibel med kontosidan.
  • Du försöker uppdatera kreditkortsinformationen på förnyelsedagen eller på faktureringsdagen.
  • Betalningen är över 30 dagar försenad.
  • Kontrollera om betalningstypen är PayPal/Inköpsorder eller VIP.
  • Kontrollera om du är inloggad som avtalsägare.

Du kan bara byta betalningsmetod från kreditkort till PayPal och omvänt på sidan Planer i Admin Console. Du kan även ändra din faktureringsadress och annat. Mer information finns i Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformation.

Om du är avtalsägaren och du har köpt teammedlemskapet via Adobe.com kan du visa dina tidigare fakturor på Admin Console. Mer information finns i Visa tidigare fakturor.

Med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet kan du hämta, installera och uppdatera Creative Cloud-program. Instruktioner finns i Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

Det kan finnas flera anledningar till att installationen av Creative Cloud-programmet fastnar. Installationsprogrammen för Creative Cloud-programmen kanske är skadade eller så kan enheten inte ansluta till Adobe-servern. Om du vill ha tips och felsökningssteg kan du titta i Installationen av Creative Cloud-program hänger sig.

Behörighetsproblem kan uppstå när du har fel eller otillräcklig behörighet för att utföra en åtgärd eller uppgift. Information om hur du löser behörighetsproblem finns i Installationsfelkoder och lösningar.

Av olika anledningar kan det uppstå nätverksproblem när du försöker hämta eller uppdatera ett Creative Cloud-program. Långsam Internetanslutning, restriktiva brandväggar, felaktig routerinstallation eller proxykonfiguration är några av de vanligaste. Mer information finns i Rätta till vanliga anslutningsproblem. En översikt över olika nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud finns i Nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud.

Problem med paketering/distribution uppstår av en rad skäl, t.ex. att

  • installationspaketet är skadat
  • installationsprogrammet inte innehåller paketet som ska installeras
  • systemet inte uppfyller de lägsta systemkraven.
  • processer som står i konflikt körs i systemet.

Mer felsökningsinformation finns i Installationsfelkoder och lösningar.  

Mer information om hur du skapar paket finns i Skapa paket

Om du vill ta med särskilda inställningar när du skapar paketet tar du med AUSST-filen för åsidosättning, anpassade installationssökvägar och så vidare.

Creative Cloud-appen eller -tjänsten aktiveras efter att Adobe-servrarna kunnat associera den med en giltig användarlicens. Verifieringsprocessen sker automatiskt i bakgrunden när du loggar in. Det kan uppstå fel om du inte kan ansluta till aktiveringsservern eller om din licens inte är aktiv. Det kan också uppstå fel om du försöker installera ett program på flera enheter. Mer felsökningsinformation finns i Felsöka problem med Creative Cloud-aktivering.

Om dina program körs i testversionsläge även efter att du har köpt en Creative Cloud-prenumeration, kan du läsa mer i Lös problem med att testversioner och licenser utgår.

Ibland kan du inte logga in på Creative Cloud-program, du loggas ut plötsligt eller så måste du logga in flera gånger. Information om du hur löser sådana problem finns i Du loggas ut från Creative Cloud eller ombeds logga in flera gånger.

Förslag på enkla lösningar på vanliga inloggningsproblem med Adobe ID-konton finns i Lösa problem med inloggning på Adobe-kontot.

Forum

Ett forum för Enterprise- och Teams-administratörer.