Felsökning och hjälp

Köp

Adobe Creative Cloud for teams omfattar skalbara produkter, tjänster och samarbetsfunktioner som förbättrar produktiviteten till lägre kostnad jämfört med att köpa enskilda program. Mer information finns i företagsabonnemang på Creative Cloud. Du hittar mer information om erbjudanden under specialerbjudanden.

Kreditkortsbetalning accepteras i de flesta fall för Creative Cloud-medlemskap i alla länder som stöds. Betalning via PayPal accepteras i ett fåtal länder som stöds. Se Betalningsalternativ.

Mer information om bättre rabatter och erbjudanden för företag finns i Value Incentive Plan.

För produkter med prenumeration (Adobe Creative Cloud, Acrobat DC) hittar du ordernumret online under din orderhistorik. Du måste logga in med ditt Adobe ID och lösenord för att visa din orderhistorik.

För produkter utan prenumeration står ditt ordernummer i e-postmeddelandet med bekräftelsen. Du kan också hitta ordernumret online under din orderhistorik. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord för att få tillgång till din orderhistorik.

I vissa länder lagras orderinformation på en annan plats. Om Orderhistorik visar att du inte har några beställningar, klickar du på länken som finns på sidan Orderhistorik och väljer sedan Visa transaktionshistorik.

Om du har köpt Adobe-produkter inom Value Incentive Program kan du visa dina beställningar på sidan RapporterAdobes licensieringswebbplats.

Du abonnerar på en licens i ett år, eller prorata fram till årsdagen för ditt abonnemang. Du måste därför behålla dina abonnerade licenser fram till årsdagen. Om du har köpt ditt teammedlemskap direkt från Adobe.com kan du ta bort licenser. I detta fall debiteras en avbokningsavgift. Kontakta Kundsupport om du vill ha mer information.

Vanliga frågor och svar finns i Frågor och svar om Creative Cloud for teams.

Teamhantering

Du kan tilldela en produktlicens till en användare direkt från sidan Översikt i Admin Console där dina inköpta licenser visas. Klicka på länken Tilldela användare under den aktuella Creative Cloud-appen och lägg till användaren. Du kan också tilldela produktlicenser från produktsidan. Du tilldelar en licens genom att välja produkten och klicka på Lägg till användare.

Om du är administratör kan du hantera användare, till exempel att lägga till och ta bort användarkonton, på sidan Användare i Admin Console. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Om du vill ändra ägarskapet för ditt teamkonto måste den befintliga avtalsägaren (den primära administratören) överföra rättigheterna till en sekundär administratör för kontot. Alternativet för att ändra avtalsägare visas bara i Admin Console om du är kontots nuvarande primära administratör. Om du är sekundär administratör för teamkontot måste du kontakta supporten om din primära administratör inte har möjlighet att göra ändringen.

Mer information finns i Ändra avtalsägare.

Ja. Adobe rekommenderar att minst en sekundär administratör till kontot utses, så att hantering och distribution inom teamet alltid kan fungera smidigt.

Teamadministratörerna kan redigera namnet på teamet om du har köpt teamplanen direkt från Adobe. Mer information finns i Konsolinställningar. Det går inte att ändra teamnamnet för VIP-program.

Om du har köpt teammedlemskapet på Adobes webbplats kan du när som helst köpa fler licenser. Du debiteras för de ytterligare licenserna i din följande faktureringscykel.

Om du har köpt licenser via en återförsäljare kan du när som helst lägga till fler licenser. För att slutföra transaktionen måste du dock skicka en beställning till din återförsäljare inom 30 dagar, räknat från ditt fakturaårsdatum. Om du inte gör en beställning inom 30 dagar kan du inte lägga till fler licenser och dina obetalda licenser inaktiveras. Alla ytterligare licenser upphör vid ditt ursprungliga årsdatum. Mer information finns i Lägga till produkter och licenser.

Fakturering

Om du inte kan uppdatera kreditkortsinformationen, eller inte ser något alternativ för att göra det, undersöker du följande möjliga orsaker:

  • Webbläsaren är inte kompatibel med kontosidan.
  • Du försöker uppdatera kreditkortsinformationen på datumet för förnyelse eller på faktureringsdatumet.
  • Betalningen är över 30 dagar försenad.
  • Kontrollera om betalningstypen är PayPal/Inköpsorder eller VIP.
  • Kontrollera om du är inloggad som avtalsägare.

Du kan bara byta betalningsmetod från kreditkort till PayPal och omvänt på sidan Planer i Admin Console. Du kan också ändra din faktureringsadress och annat. Mer information finns i Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformation.

Om du är avtalsägaren och du har köpt teammedlemskapet via Adobe.com kan du visa dina tidigare fakturor på Admin Console. Mer information finns i Visa tidigare fakturor.

Nedladdning/installation

Med Creative Cloud-datorprogrammet kan du hämta, installera och uppdatera dina Creative Cloud-program och -appar. Instruktioner finns i Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

Det kan finnas flera anledningar till varför installationen av Creative Cloud-appen fastnar. Installationsprogrammen för Creative Cloud-apparna kanske är skadade eller så kan enheten inte ansluta till Adobe-servern. I Felsöka Creative Cloud vid problem med hämtning och installation finns tips och felsökningsåtgärder.

Behörighetsproblem kan uppstå när du har fel eller otillräcklig behörighet för att utföra en åtgärd eller uppgift. Information om hur du löser behörighetsproblem finns i Installationsfelkoder och lösningar.

Om det uppstår nätverksproblem när du försöker hämta eller uppdatera en Creative Cloud-app kan det bero på flera saker, till exempel en långsam internetanslutning, restriktiva brandväggar eller en felaktig routerinstallation eller proxykonfiguration. Mer information finns i Felsöka Creative Cloud vid problem med hämtning och installation. En översikt över olika nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud finns i Nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud.

Problem med paketering/distribution uppstår vanligtvis på grund av orsaker som:

  • Installationspaketet är skadat.
  • Installationsprogrammet innehåller inte paketet som ska installeras.
  • Ditt system uppfyller inte de lägsta systemkraven
  • Processer som står i konflikt körs i systemet.

Mer felsökningsinformation finns i Installationsfelkoder och lösningar.  

Mer information om hur du skapar paket finns i Skapa paket

Om du vill ta med särskilda inställningar när du skapar paketet tar du med AUSST-filen för åsidosättning, anpassade installationssökvägar och så vidare.

Aktivering

Creative Cloud-appen eller -tjänsten aktiveras efter att Adobe-servrarna kunnat associera den med en giltig användarlicens. Verifieringsprocessen sker automatiskt i bakgrunden när du loggar in. Det kan dock uppstå fel om du inte kan ansluta till aktiveringsservern, om licensen inte är aktiv eller som du försöker installera en app på flera enheter. Mer felsökningsinformation finns i Felsöka problem med Creative Cloud-aktivering.

Om ett felmeddelande visas om att testversionsläget är aktivt fastän du har köpt en Creative Cloud-prenumeration går du till Köpta Creative Cloud-program visas som testversion där det finns förslag på lösningar.

I vissa situationer kanske du inte kan logga in på dina Creative Cloud-appar, du loggas ut plötsligt eller du behöver logga in flera gånger. Information om du hur löser sådana problem finns i Du loggas ut från Creative Cloud eller ombeds logga in flera gånger.

Förslag på enkla lösningar på vanliga inloggningsproblem med Adobe ID-konton finns i Lösa problem med inloggning på Adobe-kontot.

Forum

Ett forum för Enterprise- och teamadministratörer.