Viktigt: Detta dokument hjälper dig att korrigera Photoshop Elements installationsproblem med specifika avslutningskoder 6 eller 7. Om du är osäker på den genererade avslutnings-/felkod, när installationen misslyckades, se först Korrigera Photoshop Elements installationsfel..

Felkod

Om du inte har en felkod, kontrollera Ingen felkod nedan.

Ingen felkod

En avslutningskod 6 eller 7 fel inträffar när du installerar element

Avslutningskoder 6 och 7 anger att installationen avbröts eller har slutförts med fel. Pröva dessa lösningar för att lösa en avslutningskod 6 eller 7 fel.

Lösning 1: Starta om datorn i minimerat läge

 1. Starta om datorn och följ anvisningarna i ett av dessa dokument:

 2. Starta om installationsprocessen.

Lösning 2: Avinstallera Adobe AIR installera sedan om AIR och Adobes hjälpprogram

 1. Avinstallera Adobe AIR:

  • Windows 8.1, 8, 7: Välj Start > Kontrollpanelen, dubbelklicka på Program och funktioner och välj Adobe AIR. Klicka på Avinstallera.
  • Mac OS: Dra AIR-programmet till papperskorgen.
 2. Navigera till AdobeHelp och mappen Payloads. Exempel:

  • Windows: C:\Photoshop Elements\13\Payloads\AdobeHelp
  • Mac OS: /Volumes/Adobe Photoshop Elements/13/Payloads/AdobeHelp
 3. Dubbelklicka på AIRInstallerRunner.exe (Windows) eller Adobe AIR Installer.app (Mac OS).
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Återgå till payloadsmappen.

 6. Dubbelklicka på filen AdobeHelp.air.
 7. Följ anvisningarna på skärmen.

DW046

Felet DW046 uppstår när en konfliktprocess avbryter installationsprocessen.

 1. Använd feltextmeddelande för att identifiera vilken process som störde installationsprocessen.
 2. Avsluta orsaken till felet.
 3. Starta om installationsprocessen.

DW023

Felet DW023 uppstår när installationsfilerna är skadade. Hämta installationsfilerna på nytt och försök installera om programvaran.

DW028

Adobe Creative Cloud (CC) rensningsverktyg hjälper till att lösa installationsproblem för flera produkter från Adobe, inklusive Photoshop Elements och Premiere Elements. Verktyget tar bort installationsposter för på förhand utgivna installationer av produkter och påverkar inte installationer av tidigare versioner av en produkt.

Följ de här stegen för att använda Creative Cloud Cleaner Tool.

1. Säkerhetskopiera filer i Adobes produktkataloger

Säkerhetskopiera filer

Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive kundanpassade pluginprogram eller profiler som du har installerat.

2. Avinstallera Photoshop Elements eller Premiere Elements

Windows

 1. På Windows 8.1/8/7, välj Start > Kontrollpanel > Program > Program och funktioner.

 2. Välj den produkt som du vill ta bort, och klicka på Ta bort eller Avinstallera.

  Program- och funktionfönster- klicka på Avinstallera
 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om datorn.

Mac OS

 1. I Finder navigerar du till Program/Verktyg/Adobe Installers.

  Finder - dubbelklicka på avinstallationsprogrammet
 2. Dubbelklicka på avinstallationsprogrammet för produkten som du vill ta bort.

 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om datorn.

3. Kör rensningsverktyget för Adobe CC  

Windows

 1. Ladda ned rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Windows.

  Hämta

 2. Använd Windows eller ett zipverktyg som Winzip för att extrahera AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip-filen.

  Extrahera zip-filen
 3. Dubbelklicka på mappen Adobe_Creative_Cloud_Cleaner_Tool och sedan på mappen Win.

 4. Högerklicka på AdobeCreativecloudCleanerTool.exe och välj Kör som administratör.

  Obs!

  Om Kör som administratör inte finns tillgängligt när du högerklickar, dubbelklickar du på AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe för att köra den.

  Välj Kör som administratör
 5. Följ anvisningarna på skärmen:

  1. Välj ditt språk: Skriv E för engelska eller J för japanska, och tryck sedan på Retur.
  2. Läs Adobes licensavtal: Skriv Y för att acceptera eller N om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer). Tryck på Retur.
  3. Välj produkten som du vill ta bort: Skriv numret som motsvarar produktnamnet och tryck sedan på Retur.
  4. Skriv Y för att bekräfta att du vill ta bort produkten och tryck på Retur.
 6. När du ser meddelandet "Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt", trycker du på Retur för att starta om datorn.

Mac OS

 1. Ladda ned rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Macintosh.

  Hämta

 2. Dubbelklicka på AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip för att extrahera AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Dubbelklicka på .dmg-filen
 4. Du får se ett meddelande som uppmanar dig att bekräfta att du vill öppna filen. Klicka på Öppna.  

  file-open-warning-message
 5. Eftersom Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud kräver tillåtelse för att göra förändringar av din dator uppmanas du att skriva in användarnamn och lösenord.

  Skriv in användarnamn och lösenord för ett användarkonto med administratörsbehörighet.  

  user-authentication
 6. På skärmen Licensavtal ska du välja det språk du föredrar, läsa licensavtalet och klicka på Acceptera.

  license_agreement

  Obs!

  Licensavtalet för slutanvändare visas på engelska eller japanska beroende på språkinställningen för rotanvändarkontot.

 7. Välj i fönstret Rensningsverktyget Adobe Creative Cloud den version av produkten du vill ta bort från menyn i det övre högra hörnet av skriptfönstret.

  choose-cc-product
 8. Markera den version du vill rensa i tabellen och klicka sedan på Rensa vald. (Klicka på Rensa alla för att rensa alla installationsrelaterade filer för versionen av CC- eller CS-produkten som du markerade i steg 7.)

 9. När du ser meddelandet "Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt", klickar du på Avbryt för att starta om datorn.

4. Verifiera att rensningsverktyget för Adobe CC har avslutats korrekt

Windows

 1. Öppna Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log i en textredigerare, som WordPad. Filens sökväg beror på vilket operativsystem du använder:

  • Windows Vista eller 7: C:\Användare\[användarnamn]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]
 2. Granska loggfilsposterna. Kontakta oss om någon av posterna indikerar fel.

Mac OS

 1. Öppna /Användare[användarnamn]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log i en textredigerare, som TextEdit.

 2. Granska loggfilsposterna. Om någon av posterna indikerar fel, kontakta oss.

5. Installera ditt program

Installera ditt program

Installera din produkt när du har kört Creative Clouds rensningsverktyg.

DW040

Adobe Creative Cloud (CC) rensningsverktyg hjälper till att lösa installationsproblem för flera produkter från Adobe, inklusive Photoshop Elements och Premiere Elements. Verktyget tar bort installationsposter för på förhand utgivna installationer av produkter och påverkar inte installationer av tidigare versioner av en produkt.

Följ de här stegen för att använda Creative Cloud Cleaner Tool.

1. Säkerhetskopiera filer i Adobes produktkataloger

Säkerhetskopiera filer

Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive kundanpassade pluginprogram eller profiler som du har installerat.

2. Avinstallera Photoshop Elements eller Premiere Elements

Windows

 1. På Windows 8.1/8/7, välj Start > Kontrollpanel > Program > Program och funktioner.

 2. Välj den produkt som du vill ta bort, och klicka på Ta bort eller Avinstallera.

  Program- och funktionfönster- klicka på Avinstallera
 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om datorn.

Mac OS

 1. I Finder navigerar du till Program/Verktyg/Adobe Installers.

  Finder - dubbelklicka på avinstallationsprogrammet
 2. Dubbelklicka på avinstallationsprogrammet för produkten som du vill ta bort.

 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om datorn.

3. Kör rensningsverktyget för Adobe CC  

Windows

 1. Ladda ned rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Windows.

  Hämta

 2. Använd Windows eller ett zipverktyg som Winzip för att extrahera AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip-filen.

  Extrahera zip-filen
 3. Dubbelklicka på mappen Adobe_Creative_Cloud_Cleaner_Tool och sedan på mappen Win.

 4. Högerklicka på AdobeCreativecloudCleanerTool.exe och välj Kör som administratör.

  Obs!

  Om Kör som administratör inte finns tillgängligt när du högerklickar, dubbelklickar du på AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe för att köra den.

  Välj Kör som administratör
 5. Följ anvisningarna på skärmen:

  1. Välj ditt språk: Skriv E för engelska eller J för japanska, och tryck sedan på Retur.
  2. Läs Adobes licensavtal: Skriv Y för att acceptera eller N om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer). Tryck på Retur.
  3. Välj produkten som du vill ta bort: Skriv numret som motsvarar produktnamnet och tryck sedan på Retur.
  4. Skriv Y för att bekräfta att du vill ta bort produkten och tryck på Retur.
 6. När du ser meddelandet "Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt", trycker du på Retur för att starta om datorn.

Mac OS

 1. Ladda ned rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Macintosh.

  Hämta

 2. Dubbelklicka på AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip för att extrahera AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Dubbelklicka på .dmg-filen
 4. Du får se ett meddelande som uppmanar dig att bekräfta att du vill öppna filen. Klicka på Öppna.  

  file-open-warning-message
 5. Eftersom Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud kräver tillåtelse för att göra förändringar av din dator uppmanas du att skriva in användarnamn och lösenord.

  Skriv in användarnamn och lösenord för ett användarkonto med administratörsbehörighet.  

  user-authentication
 6. På skärmen Licensavtal ska du välja det språk du föredrar, läsa licensavtalet och klicka på Acceptera.

  license_agreement

  Obs!

  Licensavtalet för slutanvändare visas på engelska eller japanska beroende på språkinställningen för rotanvändarkontot.

 7. Välj i fönstret Rensningsverktyget Adobe Creative Cloud den version av produkten du vill ta bort från menyn i det övre högra hörnet av skriptfönstret.

  choose-cc-product
 8. Markera den version du vill rensa i tabellen och klicka sedan på Rensa vald. (Klicka på Rensa alla för att rensa alla installationsrelaterade filer för versionen av CC- eller CS-produkten som du markerade i steg 7.)

 9. När du ser meddelandet "Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt", klickar du på Avbryt för att starta om datorn.

4. Verifiera att rensningsverktyget för Adobe CC har avslutats korrekt

Windows

 1. Öppna Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log i en textredigerare, som WordPad. Filens sökväg beror på vilket operativsystem du använder:

  • Windows Vista eller 7: C:\Användare\[användarnamn]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]
 2. Granska loggfilsposterna. Kontakta oss om någon av posterna indikerar fel.

Mac OS

 1. Öppna /Användare[användarnamn]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log i en textredigerare, som TextEdit.

 2. Granska loggfilsposterna. Om någon av posterna indikerar fel, kontakta oss.

5. Installera ditt program

Installera ditt program

Installera din produkt när du har kört Creative Clouds rensningsverktyg.

Övriga (feltextmeddelanden tillgängliga)

Avslutningskod 6 eller 7 med ytterligare feltext

Ett installationsfel med avslutningskod 6 eller 7 uppstår med feltext som finns i dialogrutan. Avslutningstexten liknar ett av följande fel:

Installationsfeltext
Jämför feltexten i din installationsdialogruta med strängarna som listas nedan.

 • Det gick inte att bevara ägare och grupp för <filepath>
 • Det gick inte att ställa in ägare och grupp för <filepath> på <uid> och <gid>
 • Kan inte hämta behörighet för "<path>
 • Det gick inte att bevara ägare och grupp för <path>
 • Det gick inte att ta bort katalog <path>
 • Det gick inte att ange behörigheter för "<filepath>" till <mode>
 • Det gick inte att ange behörigheter för "<filepath>" till <mode>
 • Det gick inte att kopiera fil från "<source>" till "<destination>"

Lösning 1: Byt namn på Adobe-mapparna i mappen Program

Obs! Innan du försöker med den här lösningen måste du ha avinstallerat de program du försöker installera.

Det händer ofta att filer som ligger kvar från tidigare installationsförsök inte förväntas av installationsprogrammet. Det kan leda till läs- och skrivfel i filsystemet. Kontrollera programmens (Mac OS) eller programfilernas (Windows) mappar för kvarvarande mappar från en tidigare installation eller uppdatera försök.

 1. Navigera till:

  • Mac OS: /Program
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\
 2. Sök i dessa efter mappar som uppenbart har samma namn som de program du försöker installera, och byt namn på dem. Till exempel, byt namn på Adobe Photoshop CS5 till Adobe Photoshop CS5 gammal.

 3. Kontrollera om det finns en mapp med namnet "AdobePatchFiles" och byt namn på den.

 4. I programmappen, byt namn på mappen som heter Adobe, (endast Mac OS).

 5. Prova att installera programvaran igen.
 6. Om din installation har slutförts, bekräfta att dina övriga Adobe-program fungerar som de ska. Därefter du ta bort mapparna som du bytt namn på.

Lösning 2: Kontrollera filbehörigheterna

Dessa fel antyder att det är problem med filbehörigheter. För att lösa dem kontrollerar du dina filbehörigheter.

Filsökvägen i felmeddelandena visas omedelbart istället för ordet <filepath> eller <path>. Den överordnade filmappen är mappen omedelbart före den sista mappen som refereras till i felet. I exempelfelmeddelandet nedan är den överordnade katalogen Adobe. Följ instruktionerna nedan för nästa mapp i sökvägen.

Exempelfelmeddelande:

Det gick inte att ta bort katalog C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers...

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Följ instruktionerna nedan för att ditt operativsystem ska ändra behörigheter.

  Obs! Denna lösning kräver administratörsrättigheter på din dator. Logga in med ett administratörskonto.

Windows 8.1, 8, eller 7

 1. Välj Start > Dator > Organisera > Mapp och Sökalternativ, och klicka sedan på fliken Visa.
 2. Under Avancerade inställningar avmarkerar du Använd guiden Dela (rekommenderas) och klickar på OK.
 3. Navigera till den överordnade mappen.
 4. Högerklicka på nästa mapp och välj sedan Egenskaper.
 5. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du Skrivskyddad. Klicka på Använd och sedan OK.

 6. På fliken Säkerhet ser du till att administratörer och system finns med i listan och att behörigheterna för säkerhet är inställda på Fullständig behörighet (även Full kontroll). Om inte gör du som följer:

  1. Klicka på Redigera.
  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att godkänna.
  3. Ändra inställningarna efter behov.
 7. Klicka på Avancerat, och på fliken Ägare klickar du sedan på Redigera. Godkänn instruktionen om UAC-höjning om den visas.
 8. I avsnittet Ändra ägare klicka på Administratörer och välj Ersätt ägare på underbehållare och objekt. Klicka sedan på Använd.

 9. På fliken Behörigheter klickar du på Redigera. Om en fråga om utökad behörighet för kontroll av användarkonto (UAC) visas accepterar du den.
 10. Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt.

 11. Klicka på OK och Ja tills du har stängt dialogrutan Installatörsegenskaper.
 12. Upprepa processen för eventuella övriga filsökvägar.
 13. Starta ditt Adobe-program.

Mac OS X

 1. Navigera till den överordnade mappen.
 2. Control-klicka på mappen och välj Hämta information.
 3. I avdelningen Delning & behörigheter klickar du på alternativet Detaljer för att visa alternativ för ägare och grupp.
 4. Klicka på låsikonen i det nedre högra hörnet. Skriv i ditt administratörsanvändarnamn och lösenord enligt instruktionen.

 5. Ge läs- och skrivbehörigheter till ditt användarnamn, admin och alla.
 6. Klicka på ikonen Växel och välj Använd för bifogat objekt.
 7. Stäng fönstret Hämta information.
 8. Upprepa processen för de återstående sökvägarna.
 9. Starta ditt Adobe-program.

Om avslutnings- eller felkoden inte visas här:

Om felsökningsinformationen inte åtgärdat problemet och du kan inte installera Photoshop Elements eller Premiere Elements, kontakta oss.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy