Göra videojusteringar

Med Adobe Premiere Elements kan du ändra klippets interna egenskaper, t.ex. färg och ljus. Du kan även förbättra kvaliteten på videomaterialet genom att använda verktyget Smart Fix i snabbvyn.

Om du vill visa panelen Justeringar ska du markera klippet på tidslinjen och sedan klicka på Justera till höger på arbetsytan.

Använda effekter i ett klipp

 1. Välj klippet via tidslinjen i snabbvyn.

 2. Klicka på reglaget Effekter i åtgärdsfältet.

 3. Dra en effekt (till exempel effekten Linsöverstrålning) från panelen Effekter till klippet när du vill använda effekten.

  Effekten Linsöverstrålning vald

 4. (Valfritt) Använd alternativen på panelen Använda effekter för att ändra effekten.

  Panelen Använda effekter

Lägga till rörelsetitlar

Du kan designa rörliga titlar och grafik i Adobe Premiere Elements. Titlar kan användas för allt från att identifiera personer och platser i filmen till att visa professionella filmeftertexter. Du kan skapa en egen titeltext för klippet eller använda en titelmall.

Rörelsetitlar är färdiga att användas och de kan anpassas. Rörelsetitelmallar läses in i förväg med animerad grafik, stiliserad text och bakgrundsformat.  

 1. På tidslinjen i snabbvyn drar du indikatorn för aktuell tid (CTI) till det klipp i vilket du vill lägga till en titel.

 2. Klicka på Titlar och text i åtgärdsfältet.

 3. Välj en valfri kategori i Rörelsetitlar, ett tema och en mall på panelen Titlar och text.

  Panelen Titlar och text

 4. Dra den markerade mallen till tidslinjen.

 5. Om det behövs kan du använda panelen Justera om du vill ändra titelns egenskaper.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?