När du först använder en effekt på ett klipp har den standardvärden och är aktiv under klippets hela längd. När du har tillämpat en effekt kan du ändra dess egenskaper på panelen Använda effekter. Du kan få effekten att börja och sluta vid särskilda tidpunkter eller ändra effektvärden över tid genom att använda nyckelrutor.

Du kan använda flera effekter i ett klipp och samma effekt kan användas flera gånger med olika inställningar i ett klipp. Tänk på att ju fler effekter du lägger till, desto längre tid tar det att återge den färdiga filmen. Om du tycker att en effekt inte passar i projektet kan du enkelt ta bort den på panelen Använda effekter.

Använda och förhandsgranska en videoeffekt

 1. Klicka på Effekter på åtgärdsfält för att öppna panelen Effekter.
 2. Välj den effekt du vill använda. Sök efter en effekt:

  1. Välj en effektkategori i listrutan och markera önskad effekten i kategorin.
  2. Skriv namnet på effekten i sökrutan.
 3. Välj ett eller flera klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 4. Dra effekten till klippet på tidslinjen i snabbvyn, på tidslinjen i expertvyn eller till monitorpanelen.
 5. Klicka på uppspelningsknappen på monitorpanelen om du vill förhandsgranska klippet med effekten.
 6. (Valfritt) Använd panelen Använda effekter för att justera inställningarna för effekten.

Använda en ljudeffekt

 1. Klicka på Effekter på åtgärdsfält för att öppna panelen Effekter.
 2. Välj den ljudeffekt du vill använda. Om du vill söka efter en ljudeffekt väljer du kategorin Ljudeffekter i listrutan. Du kan även skriva effektnamnet i sökrutan.
 3. Välj ett eller flera klipp på tidslinjen i expertvyn.

  Obs!

  Om du vill markera klipp som inte följer efter varandra håller du ned Ctrl-/Cmd-tangenten och klickar sedan på varje klipp. Om du vill markera klipp som följer efter varandra klickar du på panelen Projektresurser och drar sedan markeringsramen runt de markerade klippen.

 4. Dra ljudeffekten till klippets ljudspår på tidslinjen i expertvyn.
 5. Om du vill förhandsgranska ljudeffekten dubbelklickar du på klippet på panelen Projektresurser och klickar sedan på uppspelningsknappen i förhandsgranskningsfönstret.

  Obs!

  Uppspelningskontrollerna för ljud är bara tillgängliga när det markerade klippet innehåller ljud.

 6. För att justera inställningarna expanderar du effekten på panelen Använda effekter och redigerar inställningarna efter dina önskemål.
  ac_audio_effects_ae
  Egenskaper för ljudeffekter

  Obs!

  Alla ljudeffekter har ett alternativ som kan användas för att inaktivera och aktivera dem enligt de nyckelrutor du anger.

Du kan kopiera och klistra in en eller flera effekter från ett klipp (källklipp) till ett annat (målklipp) eller kopiera alla effektvärden (inklusive nyckelrutor för effekter) från ett klipp till ett annat.

Om effekten innehåller nyckelrutor, visas dessa på motsvarande positioner från början av målklippet.

Kopiera och klistra in utvalda effekter

 1. Markera det klipp på tidslinjen i expertvyn som innehåller den effekt du vill kopiera.
 2. Klicka på knappen Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 3. Välj de effekter du vill kopiera. (Skift- eller Ctrl-/Cmd-klicka om du vill markera flera effekter.)
 4. Välj Redigera > Kopiera.
 5. Markera på tidslinjen i expertvyn de klipp i vilka du vill klistra in de kopierade effekterna.

  Obs!

  Om du vill välja klipp som inte kommer efter varandra håller du ned Skift-tangenten och klickar på varje klipp. Om du vill markera klipp som följer efter varandra klickar du på panelen Projektresurser och drar sedan markeringsramen runt de markerade klippen.

 6. Klicka på panelen Använda effekter för att aktivera den.
 7. Välj Redigera > Klistra in.

  Obs!

  Du kan också komma åt kommandona Redigera > Kopiera och Redigera > Klistra in genom att högerklicka/Ctrl-klicka.

Kopiera och klistra in alla effekter

 1. Markera det klipp på tidslinjen i expertvyn som innehåller de effekter du vill kopiera.
 2. Välj Redigera > Kopiera. Alla klippattribut kopieras.
 3. Markera på tidslinjen i expertvyn de klipp i vilka du vill klistra in de kopierade effekterna.
 4. Välj Redigera > Klistra in effekter och justeringar. Detta klistrar in det första klippets alla attribut i det andra klippet.

  Obs!

  Du kan också komma åt kommandona Redigera > Kopiera och Redigera > Klistra in attribut genom att högerklicka/Ctrl-klicka.

Visa nyckelrutor i kopierade effekter

Om målklippet är kortare än källklippet, klistras nyckelrutorna in efter klippets utgångspunkt.

 1. Du visar nyckelrutor genom att markera klippet på tidslinjen i expertvyn och sedan göra något av följande:
  • På panelen Projektresurser markerar du klippen för vilka du erhöll de kopierade effekterna och avmarkerar Fäst vid klipp.

  • Om målklippet har trimmats flyttar du målklippets utgångspunkt till en tidpunkt efter nyckelrutans placering.

Ta bort en effekt

 1. Välj klippet, vars effekt du vill ta bort, på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. På panelen Använda effekter markerar du effekten och klickar sedan på papperskorgen.
  ac_remove_effect_re
  Ta bort en effekt från ett projekt

Ta bort alla effekter

 1. Välj klippet, vars effekt du vill ta bort, på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Om du vill markera flera klipp håller du ned Skift-tangenten och klickar på varje klipp.

 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på ett av de markerade klippen.

 3. Välj Ta bort effekter.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Ljudeffekter

  • Videoeffekter

  • Alla effekter

Inaktivera en effekt i ett klipp tillfälligt

Du kan inaktivera en video- eller ljudeffekt så att filmen kan förhandsgranskas utan effekten.

 1. Välj ett klipp som du vill förhandsgranska på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på Använda effekter för att visa panelen Använda effekter.
 3. Klicka på ögonikonen intill effekten. Om du vill inaktivera eller aktivera alla effekter i ett klipp håller du ned Alt-tangenten samtidigt som du klickar på en ögonikon.

Visa effekter som används i ett klipp

På alla klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn tillämpas automatiskt de fasta effekterna (Rörelse, Opacitet, Volym och Balansera). Dessa fasta effekter visas i klippinstansen på tidslinjen i expertvyn och på panelen Använda effekter. Alla standardeffekter som du lägger till i ett klipp visas i den ordning de läggs till.

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.

  Obs!

  På panelen Använda effekter visas inga effekter om flera klipp väljs på tidslinjen i expertvyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy