Guidat läge innehåller en uppsättning guidade redigeringar som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Med hjälp av guidad redigering kan du enkelt lära dig Adobe Premiere Elements och förvandla dina videoklipp till professionellt redigerade filmer.

Mer information om andra guidade redigeringar finns i Guidat läge.

Lägga till ett justeringslager

Lägga till justeringslager

Den här guidade redigeringen visar hur du använder samma justeringar eller effekter på flera klipp.

Obs!

Den här guidade redigeringen fungerar bara i expertläge.

Följ dessa steg när du vill lägga till ett justeringslager med den guidade redigeringen:

 1. Klicka på Lägg till media när du vill importera videoklipp som du vill arbeta med. Hoppa över det om videoklippen redan finns på tidslinjen.

  Obs!

  Lägg till minst 2 videoklipp för att få bästa resultat från den här guidade redigeringen.

 2. Klicka på Guidad > Lägg till justeringslager.

  Ett meddelande om guidad redigering visas. Du kan komprimera/expandera informationsfönstret. Klicka på Nästa när du vill gå till nästa steg i den guidade redigeringen.

 3. Klicka på Projektresurser.

 4. Välj Panelalternativ > Nytt objekt > Justeringslager när du vill lägga till ett nytt justeringslager i projektresurserna.

  Nytt justeringslager
 5. Dra justeringslagret på spåret för video 2 på tidslinjen.

 6. Dra i trimhandtagen så att justeringen täcker alla material som du vill justera.

  Justeringslager
  Använda justering för flera videoklipp

 7. Öppna panelen Justera.

  Justeringspanel
 8. Välj justeringen du vill använda.

Samma justering har nu lagts till i flera videoklipp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy