Kända fel

Hitta kända fel och begränsningar i Adobe Premiere Rush.

Det går inte att byta namn på projekt

I vissa ovanliga situationer kan alternativet att byta namn på projekt vara inaktiverat. Om det inträffar kan du duplicera projektet. Då skapas en kopia som du kan byta namn på.

Det går för närvarande inte att dela till YouTube på iOS

Vi har problem med att dela till YouTube, så vi har tillfälligt inaktiverat den funktionen på iOS. Vi jobbar aktivt för att lösa problemet så snart som möjligt. Under tiden kan du exportera och spara videon på enheten och ladda upp den direkt till YouTube.

Endast Android – ljud på videoklipp stängs av när hastigheten ändras med över 400 %

När du snabbar upp ett videoklipp med mer än 400 % på vissa Android-enheter, kan ljudet i klippet ibland försvinna. Ljudet kan höras efter att videon har exporterats men när detta inträffar finns det för tillfället inga sätt att kringgå problemet för att höra ljudet vid dessa högre hastigheter under redigeringen. Om du inte vill höra ljudet med de uppsnabbade justeringarna kan du minska hastigheten eller stänga av ljudet i ljudpanelen.

Grön och rosa video när du arbetar i Premiere Rush

Du kan ibland se en grön och rosa dimma när du redigerar videor i Premiere Rush eller i det exporterade projektet. Problemet kan uppstå på grund av kompatibilitetsproblem med drivrutinen och du kan behöva uppgradera drivrutinen.

För mer information om hur du fixar problemet, se Grön och rosa video i Premiere Pro eller Premiere Rush.

Kontorelaterade problem

Ibland visar inte Premiere Rush prenumerationsstatus på rätt sätt.

Om du tror att informationen i Premiere Rush angående prenumerationsstatusen är felaktig kan du prova att avsluta och öppna programmet och logga ut och in på Creative Cloud-kontot i Premiere Rush. 

Regional tillgänglighet

Tjänsterna i Adobe Creative Cloud stöds för närvarande inte i Premiere Rush i Kina. Därför är Premiere Rush inte tillgängligt i den här regionen.

Problem med att skriva titlar på regionala språk

När du infogar text i titlar på ett språk som inte är engelska visas rutor istället för texten. Problemet kan bero på att det valda typsnittet inte är tillgängligt på det språket. Växla till ett typsnitt som stöder ditt språk för att lösa problemet. Mer information finns i Varför visas rutor när jag skriver på mitt språk?

Premiere Rush-problem på Windows 10

Problem

Tillfällig lösning

HEIF-bilder (standard för iPhone X) stöds inte på Windows. Projekt med HEIF-media visas som ”offline” och media måste länkas om eller läggas till på nytt i projektet.

Problemet uppstår om du startar ett projekt på en iOS-enhet (till exempel iPhone X) som tar foton i HEIF och sedan försöker öppna projektet i Premiere Rush på Windows 10.

Konvertera media till ett annat format (till exempel jpeg) och länka om/lägg till media i projektet på nytt från Windows-enheten.

 

Windows-videovisning (grafikkort) kan ibland kräva en uppdatering av drivrutinen för att spela upp media i Premiere Rush på rätt sätt. Om drivrutinerna inte är uppdaterade kan uppspelningsproblem som gula skärmar eller oskarpa gröna/rosa linjer uppstå.

Uppdatera grafikkortet med de senaste drivrutinerna, starta om systemet och starta Premiere Rush igen.

Premiere Rush-problem på macOS eller iOS

Problem

Tillfällig lösning

När du startar Premiere Rush visas en feldialogruta som säger:

Inloggningen till Premiere Rush-tjänsten misslyckades på grund av ett nätverksanslutningsfel.

Problemet inträffar ibland i Premiere Rush på macOS.

1. Starta om datorn och starta Premiere Rush.
2. Om felet kvarstår installerar du Creative Cloud-rensningsverktyg > Välj Åtgärda värdfil > Välj rensning. Starta om Premiere Rush.

Mer information om Creative Cloud-rensningsverktyg finns i Använd Creative Cloud-rensningsverktyg för att lösa installationsproblem.

När du justerar ett reglage på en panel kan det hända att värdet för ett annat reglage ändras eller att det tidigare markerade klippet används.

Problemet inträffar ibland i Premiere Rush på iOS.

Ångra för att korrigera den oönskade ändringen och fortsätt med redigeringen.

Om du vill undvika att det här inträffar och om du upptäcker att ett reglage inte fungerar som det ska och inte rör sig med svepgesten ska du justera det reglaget igen innan du börjar justera ett annat reglage för samma klipp eller väljer ett annat klipp.

I vissa fall tillämpas inte ändringar som görs i Omvandla eller Titelinspektören på det klipp som är markerat och under spelhuvudet.  Detta inträffar vanligtvis när: 

  • Du flyttar det markerade klippet på samma spår (endast V2-4) till en position som fortfarande är under spelhuvudet
  • Du flyttar ett klipp som inte redan har markerats och var under spelhuvudet till spelhuvudet.

Problemet uppstår endast i Premiere Rush på iPad-enheter.

Avmarkera klippet och markera det sedan igen.

Rendering misslyckas på iOS.

Felet kan inträffa på grund av att iOS-enheten behöver laddas. Ladda enheten och försök rendera igen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto