V systéme Mac OS X 10.6 až Mac OS X 10.8 sa nedajú tlačiť súbory PDF

Problém

V systéme Mac OS X Snow Leopard (v10.6) až Mac OS X Mountain Lion (v10.8) nie je k dispozícii alebo nie je použiteľná tlačiareň Adobe PDF. 

Riešenie

Pridajte a používajte príkaz Uložiť ako Adobe PDF.

 1. Ak používate aplikáciu Acrobat 9 Pro, aktualizujte ju na verziu Acrobat 9.1 Pro. Aktualizačný program odstráni zo zoznamu tlačiarní tlačiareň Adobe PDF a do ponuky PDF pridá príkaz Uložiť ako Adobe PDF.
 2. V ponuke PDF vyberte príkaz Uložiť ako Adobe PDF a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyberte príkaz Uložiť ako Adobe PDF

Ručne odstráňte tlačiareň Adobe PDF.

Ak vykonáte inováciu zo systému Mac OS X Leopard (v10.5), Snow Leopard (v10.6), Lion (v10.7) alebo Mountain Lion (v10.8), tlačiareň Adobe PDF sa neodstráni.

 1. Vyberte položky Apple > Predvoľby systému.
 2. Otvorte panel nastavení Tlač a faxovanie.
 3. Vyberte kartu Tlač. Zobrazí sa zoznam tlačiarní.
 4. Vyberte tlačiareň Adobe PDF 9.0.
 5. Kliknite na tlačidlo mínus (-).

V ponuke PDF sa zobrazí príkaz Uložiť ako Adobe PDF.

Ďalšie informácie

Funkcie zabezpečenia v systéme Snow Leopard a novších vydaniach vypnú tlačiareň Adobe PDF. Aplikácia Adobe Acrobat 9.1 Pro a novšie vydania až po Acrobat 11.0.x Pro odstránia tlačiareň Adobe PDF. Pridajú takisto príkaz Uložiť ako Adobe PDF. Zákazníci používajúci staršie verzie aplikácie Adobe Acrobat v systéme Snow Leopard nemôžu používať tlačiareň Adobe PDF.

Technické zmeny v systéme Mac OS X Snow Leopard (v10.6) a novších vydaniach zabraňujú spoločnosti Adobe v poskytnutí modulu tlačiarne založeného na jazyku PostScript. Nový pracovný postup pre dokumenty PDF však využíva tlačovú architektúru založenú na formáte PDF, ktorá je k dispozícii v systéme Mac OS X. Keď v ponuke PDF vyberiete príkaz Uložiť ako Adobe PDF, súbory PDF založené na technológii Apple sa pomocou nastavení JobOption prevedú na súbory PDF s kvalitou Adobe.

Výhody pracovného postupu tlače typu PDF – PDF:

 • Vyšší výkon
 • Kvalitnejšie súbory PDF
 • Možnosť vytvárania súborov PDF kompatibilných so štandardmi, napríklad PDF/X a PDF/A
 • Možnosť pridania funkcií do súborov PDF, ako sú napríklad záložky, hypertextové prepojenia a vodoznaky

Používatelia publikačných aplikácií, ktoré nie sú založené na jazyku Adobe PostScript, nemôžu tlačiť priamo na tlačiarni Adobe PDF a musia použiť iný spôsob vytvorenia súboru PDF.

Niektoré verzie určitých produktov Adobe, ako sú napríklad produkty InDesign a Illustrator CS4 alebo CS5, nepodporujú ponuku PDF v dialógovom okne tlače systému Mac OS X. V týchto prípadoch použite možnosť uloženia (Illustrator) alebo exportovania (InDesign) do súboru PDF. Prípadne vykonajte tlač do súboru PostScript®, ktorý otvoríte v aplikácii Distiller, Acrobat Professional alebo Preview od spoločnosti Apple. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Chyba | Možnosti Uložiť ako PDF nie sú podporované | Vytvorenie súboru PDF | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 alebo novšia verzia

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu