Vyplniteľné formuláre PDF a určenie ich možností

Aplikácia Reader nedokáže vytvárať vyplniteľné formuláre

Bezplatná verzia Adobe Reader nedokáže vytvárať vyplniteľné formuláre Ak chcete vytvárať formuláre, ktoré budú môcť vypĺňať používatelia aplikácie Reader a ostatní používatelia aplikácie Acrobat, potrebujete plnú verziu produktu Acrobat.

Acrobat X

V aplikáciách Acrobat 9 a Acrobat X môžete vytvárať interaktívne formuláre, ktoré môžu vypĺňať a odosielať ďalší používatelia programu Acrobat alebo Reader. Ďalšia možnosť vo verzii Acrobat Professional alebo Pro Extended vám umožní ukladať súbor PDF ako jednoduchý formulár, do ktorého môžu používatelia zadávať informácie priamo v súbore PDF.

Acrobat 10.x: 

Informácie o formulároch PDF

Mnoho spoločností, organizácií a vládnych agentúr používa aplikáciu Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Capture na prevod papierových formulárov na formuláre PDF (Portable Document Format). K formulárom PDF je možné pristupovať prostredníctvom internetu alebo e-mailu. Ak formulár PDF obsahuje polia formulára (napríklad textové polia, tlačidlá alebo zoznamy), môžete ho vyplniť na obrazovke pomocou produktu Acrobat. (Produkty Acrobat zahŕňajú aplikácie Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional alebo Acrobat Standard.)

Vytvoriť formuláre PDF s povolenými právami

Pomocou rozšírení Adobe LiveCycle Reader Extensions môžete vytvárať formuláre PDF s povolenými právami. Pomocou formulára s povolenými právami môžu používatelia aplikácie Adobe Reader vkladať poznámky, vypĺňať, ukladať, distribuovať, odosielať a pridávať digitálne podpisy. Keď otvoríte formulár PDF s povolenými právami v aplikácii Adobe Reader, zobrazí sa dialógové okno s popisom rozšírených možností súboru PDF.

Ďalšie informácie o rozšíreniach Adobe LiveCycle Reader Extensions nájdete na webovej stránke spoločnosti Adobe na adrese www.adobe.com/products/server/readerextensions.

Určiť možnosti formulárov PDF v produktoch Acrobat

Prácu s formulármi PDF umožňujú nasledujúce produkty Acrobat:

Možnosti aplikácie Adobe Reader

Aplikácia Adobe Reader podporuje nasledujúce možnosti formulárov:

 • Zobrazenie, prechádzanie a tlač formulárov PDF vrátane údajových polí formulára
 • Prehľadávanie formulárov (vyžaduje sa aplikácia Adobe Reader s možnosťou Hľadať)
 • Vypĺňanie polí vo formulári PDF (do formulára PDF nie je možné ukladať zmeny)

Ak má formulár PDF povolené práva, aplikácia Adobe Reader bude podporovať tieto ďalšie možnosti:

 • Lokálne ukladanie formulárov a údajov
 • Vypĺňanie a odosielanie formulárov on-line
 • Distribúcia formulárov ďalším osobám na kontrolu a vloženie poznámok
 • Pridávanie digitálnych podpisov

Možnosti aplikácie Acrobat Standard

Aplikácia Acrobat Standard obsahuje všetky možnosti aplikácie Adobe Reader a okrem nich aj nasledujúce:

 • Exportovanie a ukladanie formulárov PDF vo formáte FDF (Forms Data Format). FDF je formát textového súboru určený špeciálne na údaje exportované z polí formulárov PDF. Súbory FDF sú menšie ako súbory PDF, pretože neobsahujú celý formulár, ale iba údaje z polí formulára.
 • Ukladanie alebo exportovanie informácií z formulára PDF ako súbor PDF alebo vo formáte XFDF v prípade súborov FDF založených na XML.

Možnosti aplikácií Acrobat 3D a Acrobat Professional

Aplikácie Acrobat 3D a Acrobat Professional zahŕňajú všetky možnosti aplikácie Acrobat Standard a umožňujú vytvárať polia formulárov Adobe PDF. Aplikácie Acrobat 3D a Acrobat Professional 6.0 a 7.0 obsahujú softvér Adobe LiveCycle Designer 6.0 alebo 7.0 iba v systéme Windows. Pokročilejšie funkcie aplikácie Adobe LiveCycle Designer umožňujú použitie skriptovacích objektov, integrovanie formulára so zdrojom údajov a vytváranie dynamických formulárov.

Určiť, či bude možné vypĺňať formulár PDF na obrazovke

Ak chcete zistiť, či je možné vypĺňať formuláre PDF na obrazovke, skontrolujte, či obsahujú interaktívne polia formulára a skontrolujte obmedzujúce nastavenia zabezpečenia. (Ďalšie informácie o nastaveniach zabezpečenia PDF nájdete v Pomocníkovi aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader.)

Ak chcete zistiť, či formulár obsahuje interaktívne polia formulára, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte formulár v produkte Acrobat.
 2. Vyberte nástroj Ruka a potiahnite ho cez pole vo formulári PDF. Formulár obsahuje polia formulára, ak sa nástroj Ruka zmení na niektorú z nasledujúcich ikon:

       Kurzor v tvare I (nástroj na výber textu, ktorý sa používa pri zadávaní textu do textového poľa)

       Ukazujúca ruka (ktorá sa používa na výber možnosti alebo zaškrtnutie políčka)
 3. V aplikácii Acrobat 3D, Acrobat 7 alebo Adobe Reader 7 kliknite na položku Zvýrazniť polia alebo Zvýrazniť požadované polia na lište správ dokumentu. V interaktívnych poliach sa zobrazí farebná výplň.

Poznámka: Ak používate aplikáciu Acrobat 3D alebo Acrobat Professional, môžete si overiť, či formulár obsahuje pole formulára výberom nástroja formulára. Aplikácia Acrobat potom zvýrazní všetky polia formulára. V systéme Windows XP sa polia formulára zvýraznia modrou farbou.

Ak formulár PDF neobsahuje polia formulára, na vyplnenie formulára máte nasledujúce možnosti:

 • Vytlačte formulár a vyplňte ho ručne.
 • Na zadanie textu do dokumentu použite nástroj Textové pole (predtým nástroj Voľný text) alebo nástroj na retušovanie textu. (Ďalšie informácie o používaní nástroja Textové pole a nástroja na retušovanie textu nájdete v Pomocníkovi aplikácie Acrobat.)

Ak používate aplikáciu Acrobat 3D alebo Acrobat Professional a formulár PDF nemá obmedzujúce nastavenia zabezpečenia, polia formulára môžete vytvárať pomocou nástrojov formulára. Informácie o vytváraní polí formulára nájdete v nasledujúcich zdrojoch:

 • „Vytváranie a vypĺňanie formulárov Adobe PDF“ v Pomocníkovi aplikácie Acrobat 6 Professional. (V aplikácii Acrobat vyberte položku Pomocník > Úplný pomocník pre Acrobat 6 alebo 7.)
 • „Vytváranie formulárov PDF“ v Pomocníkovi aplikácie Acrobat Professional 6. (V aplikácii Acrobat vyberte položku Pomocník > Postupy > Ďalšie úpravy.)
 • „Vytváranie formulárov Adobe PDF“ v Pomocníkovi aplikácie Acrobat 3D alebo Acrobat Professional 7.0
 • Špecifikácia JavaScript pre formuláre Acrobat na stránke http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Acrobat Forms Data Format (FDF) Toolkit SDK na stránke http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Ak chcete skontrolovať nastavenia zabezpečenia formulára PDF:

 1. Otvorte formulár v produkte Acrobat.
 2. Vyberte Súbor > Vlastnosti dokumentu a potom vyberte Zabezpečenie.
 3. Ak sa vedľa možnosti Zmena dokumentu, Vypĺňanie polí formulárov alebo Podpisovanie v dialógovom okne Zabezpečenie dokumentu zobrazí Nepovolené, pred vypĺňaním formulára PDF na obrazovke musíte tieto nastavenia zabezpečenia zmeniť na Povolené. Ak chcete zmeniť nastavenia zabezpečenia, postupujte nasledovne (Ak používate aplikáciu Adobe Reader, nastavenie zabezpečenia nebude možné zmeniť):
  1. V paneli Zabezpečenie, v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu, z ponuky Metóda zabezpečenia vyberte Heslo zabezpečenia.
  2. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia, zadajte heslo oprávnenia a kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak nepoznáte heslo, obráťte sa na autora dokumentu.
  3. Vyberte možnosť kompatibility.
  4. V prípade potreby vyberte možnosť Vyžadovať heslo pri otvorení dokumentu a potom zadajte heslo na otvorenie dokumentu.
  5. Vyberte možnosť Použiť heslo na obmedzenie tlače a úprav dokumentu a jeho nastavení zabezpečenia.
  6. V ponuke Povolená tlač vyberte možnosti tlače.
  7. V ponuke Zmeny povolené vyberte položku „Vypĺňanie polí formulárov a podpísanie existujúcich podpisových polí“ alebo „Pridávanie poznámok, vypĺňanie polí formulárov a podpísanie existujúcich podpisových polí“.
  8. Vo všetkých dialógových oknách, ktoré sa zobrazia, kliknite na tlačidlo OK.

  9. Na získanie prístupu k poliam formulára uložte, zatvorte a znovu otvorte dokument.

Vypĺňanie daňových formulárov IRS

Verzie PDF niektorých daňových formulárov IRS môžete vyplniť na obrazovke pomocou akéhokoľvek produktu Acrobat. Formuláre sú dostupné od spoločnosti IRS na disku Small Business Resource Guide CD-ROM 2002. Ak chcete získať disk CD-ROM Small Business Resource Guide 2002, obráťte sa na spoločnosť IRS na čísle 800-829-3676 a požiadajte o IRS publikáciu 3207 alebo navštívte webovú stránku spoločnosti IRS.

Poznámka: Vyplnené formuláre PDF nie je možné odoslať do IRS elektronicky. Spoločnosť IRS však teraz poskytuje formuláre PDF s povolenými právami, takže si môžete uložiť informácie z vyplneného formulára pomocou aplikácie Adobe Reader.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online