Riešenie problémov so skenovaním pomocou aplikácie Acrobat v systéme Mac OS

Na vyriešenie problémov, ktoré sa vyskytujú pri skenovaní do aplikácie Acrobat v systéme Mac OS použite tieto postupy.

1. Nainštalujte si najnovšiu verziu aplikácie Acrobat.

Najnovšia verzia aplikácie Acrobat môže byť kompatibilnejšia s operačným systémom a ovládačmi hardvéru. Pred inštaláciou aktualizácie alebo inovácie sa uistite, či systém spĺňa minimálne požiadavky. Aktualizácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe na adrese www.adobe.com/sk/downloads/updates.

2. Nainštalujte si alebo preinštalujte najnovšiu verziu ovládača skenera.

Zastaraná verzia ovládača skenera alebo poškodený súbor ovládača môžu spôsobovať problémy so skenovaním v aplikácii Acrobat. Prevezmite si najnovšiu verziu ovládača pre váš konkrétny model skenera z webovej stránky výrobcu skenera. Potom túto verziu ovládača nainštalujte alebo preinštalujte.

Ak pre niektorý skener chýba súbor TWAIN, aplikácia Acrobat nevyplní názov skenera v zozname skenerov. Ak sa však súbor TWAIN poškodí, môže sa zobraziť chyba.

Poznámka: Na počítačoch Macintosh založených na procesoroch Intel aplikácia Acrobat 8 a 9 podporuje iba ovládače Universal Binary TWAIN. Ak chcete zistiť, či je váš nainštalovaný ovládač skenera ovládač Universal Binary alebo ovládač PowerPC, postupujte takto:

  1. Vo Vyhľadávači zvoľte /Knižnica/Snímanie obrazu/Zdroje údajov TWAIN.

  2. Vyberte ovládač skenera.

  3. Vyberte Súbor > Získať informácie.

  4. V časti Všeobecné v okne Získať informácie sa pozrite na informácie vedľa položky Druh. Za slovom Balík uvidíte buď PowerPC alebo Universal.V prípade absencie zdroja TWAIN aplikácia Acrobat nemôže skenovať priamo pomocou skenera.

3. Otestujte skener pomocou aplikácie Snímanie obrazu (Image Capture) alebo softvéru, ktorý bol pribalený ku skeneru.

Overte funkčnosť skenera skenovaním pomocou aplikácie Snímanie obrazu. Snímanie obrazu je štandardná aplikácia systému Mac OS X nainštalovaná predvolene v priečinku Aplikácie. Môžete takisto skúsiť skenovanie pomocou softvéru, ktorý bol pribalený ku skeneru.

Ak sa tento problém zopakuje v inej aplikácii, požiadajte o podporu výrobcu skenera.

Aplikácia Snímanie obrazu používa protokol Image Capture, kým aplikácia Acrobat v systéme MAC štandardne používa protokol TWAIN. V niektorých prípadoch procesy fungujú s aplikáciou Snímanie obrazu, ale nie s aplikáciou Acrobat. Neporovnávajte správanie protokolu Image Capture a Acrobat TWAIN. Acrobat má podporu ICA v systéme MAC 10.7 zatiaľ iba s verziou Acrobat XI. V aplikácii Acrobat môžete prepnúť na protokol Image Capture a porovnať výsledky skenovania Image Capture s aplikáciou Snímanie obrazu.

4. Vykonajte skenovanie s nastavením skenera na iný farebný režim.

Pri používaní niektorých skenerov môže skenovanie do aplikácie Acrobat v určitých farebných režimoch spôsobovať problémy. Pokyny na zmenu farebného režimu nájdete v návode na použitie skenera.

5.Vykonajte skenovanie, kým budete prihlásený prostredníctvom používateľského účtu správcu.

Koreňový používateľ alebo superužívateľ je špeciálny používateľský účet v systéme Mac OS X, ktorý sa používa na osobitné správcovské alebo monitorovacie úlohy. Účet koreňového používateľa štandardne nie je aktivovaný. Prihláste sa, otvorte aplikáciu Acrobat a skúste vykonať skenovanie. 

Po použití účtu sa z neho vždy odhláste a deaktivujte ho.

6. Skenujte, kým budete prihlásený v novo vytvorenom používateľskom účte správcu.

Príčinou problému so skenovaním môže byť poškodený súbor alebo nesprávne povolenia vo vašom aktuálnom používateľskom účte. Vytvorte používateľský účet, prihláste sa doň, otvorte aplikáciu Acrobat a znovu skúste skenovať.

Pokyny nájdete v časti Inštalácia alebo spustenie aplikácie Adobe z nového používateľského účtu (Mac OS X).

7. Použite na skenovanie iný softvér.

Ak vyššie uvedené riešenia nefungujú, použite aplikáciu Snímanie obrazu alebo softvér, ktorý bol pribalený k vášmu skeneru, a skenujte do súboru TIFF. Potom pomocou aplikácie Acrobat prekonvertujte súbor TIFF na PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu