Tipy na riešenie bežných problémov s vyplniteľnými formulármi

Tipy na riešenie problémov s formulármi povolenými pre používateľov aplikácie Reader

Ak máte problémy s povolením formulárov pre používateľov aplikácie Reader, skontrolujte nasledujúce podmienky:

V ponuke Ďalšie voľby nie je dostupná možnosť povolenia formulárov pre používateľov aplikácie Reader

 • Táto funkcia nie je k dispozícii v aplikácii Adobe Reader. Musíte vlastniť aplikáciu Acrobat 9 Pro, Pro Extended alebo Standard, Acrobat 8 Professional alebo Acrobat 3D (verzia 8).
 • Ak upravujete formulár, kliknite na tlačidlo Zavrieť úpravu formulára v pravom hornom rohu formulára.
 • Uistite sa, že nastavenia zabezpečenia povoľujú vypĺňanie formulárov. (Pozrite si kartu Súbor > Vlastnosti > Zabezpečenie.)
 • Uistite sa, že súbor nebol vytvorený pomocou štandardu PDF/A. (Použite tlačidlo na paneli Štandardy na navigačnej table.) Ak bol použitý štandard PDF/A, súbor PDF vytvorte znova bez nastavenia PDF/A, aby ho bolo možné povolenie pre používateľov aplikácie Reader.

Používatelia aplikácie Reader nemôžu vyplniť alebo uložiť formulár

 • Používatelia aplikácie Reader musia vlastniť aplikáciu Reader 8 alebo novšiu verziu.
 • Keď vyberiete možnosť povolenia pre používateľov aplikácie Reader, kópiu formulára uložte pod iným názvom súboru a potom ju pošlite príjemcom.

Tipy na riešenie problémov s vypĺňaním formulárov

Ak máte problémy s vypĺňaním a odosielaním formulárov, skontrolujte nasledujúce podmienky:

 • Uistite sa, že nastavenia zabezpečenia povoľujú vypĺňanie formulárov. (Pozrite si kartu Súbor > Vlastnosti > Zabezpečenie.)
 • Uistite sa, že súbor PDF obsahuje interaktívne alebo vyplniteľné polia formulára. Tvorcovia formulárov niekedy zabudnú previesť súbory PDF na interaktívne formuláre alebo formulár zámerne navrhnú tak, aby sa dal vypĺňať len ručne. Ak do polí formulára nemôžete zadávať text, polia pravdepodobne nie sú interaktívne. 
 • Skontrolujte ďalšie možnosti a obmedzenia na fialovej lište správ dokumentu, hneď pod oblasťou nástrojov. 

Ďalšie tipy týkajúce sa formulárov pre používateľov aplikácie Acrobat

Ďalšie tipy týkajúce sa formulárov pre používateľov aplikácie Acrobat 

 • Ak formulár neobsahuje interaktívne polia formulára, otvorte ho v aplikácii Acrobat 9 (ľubovoľná verzia) a vyberte položky Formuláre > Pridať alebo upraviť polia. Skontrolujte, či sa zobrazí toto hlásenie: „Tento dokument PDF neobsahuje žiadne polia formulára. Chcete, aby aplikácia Acrobat zistila polia formulára?.“ Môžete kliknúť na tlačidlo Áno, ak chcete spustiť nástroj na rozpoznanie polí formulára, alebo môžete vytvoriť polia formulára pomocou nástroja Písací stroj.
 • Ak sa zobrazí hlásenie „Táto operácia nie je povolená“, keď sa používatelia pokúsia otvoriť alebo odoslať formulár, skontrolujte, či formulár neobsahuje písma, ktoré nie sú vložené, alebo skryté objekty. Pred tým, ako súbor PDF importujete do formulára ako grafiku, sa takisto uistite, že v ňom sú vložené písma. Ak chcete skontrolovať písma, ktoré nie sú vložené, vyberte kartu Súbor > Vlastnosti > Písmo. Ak chcete písma vložiť, vyberte kartu Nástroje > Ďalšie úpravy > Nástroj retušovania textu. Ak chcete vyhľadať a odstrániť neželaný obsah, vyberte kartu Dokument > Preskúmať dokument v aplikácii Acrobat. Ďalšie informácie nájdete v príspevku fóra Operácia nie je povolená
 • Ak ste si pozreli všetky podmienky a formulár stále nie je možné vyplniť a odoslať, zverejnite svoju otázku na fóre produktu Acrobat.

Ďalšie tipy týkajúce sa formulárov pre používateľov aplikácie Reader

 • Ak formulár neobsahuje interaktívne polia formulára, tvorcu formulára môžete požiadať o vloženie polí formulára do dokumentu. Prípadne môžete prevziať bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie Acrobat 9 (len Windows). V aplikácii Acrobat môžete vytvoriť polia formulára pomocou nástroja Písací stroj alebo nástroja na rozpoznanie polí formulára.
 • Ak tvorca formulára povolil ďalšie možnosti, k dispozícii je panel Rozšírenia dokumentu (Zobrazenie > Navigačné panely > Rozšírenia dokumentu). Tento panel môžete otvoriť a pozrieť sa, čo sa ešte dá s formulárom robiť. Môžete mať napríklad možnosť uložiť a vytlačiť údaje, pridať poznámky a digitálne formulár podpísať. 

Ak sú obmedzené ďalšie funkcie, ako napríklad úprava obsahu dokumentu alebo vkladanie a odstraňovanie strán, pozreli ste si všetky podmienky a formulár stále nie je možné vyplniť a odoslať, zverejnite svoju otázku na fóre produktu Acrobat.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?