Nie je možné tlačiť podľa veľkosti strany PDF

Po aktualizácii Acrobat Reader na vydanie z 9. februára 2021 nie je možné tlačiť podľa veľkosti strany PDF

Len v systéme Windows

Pri tlači PDF z Acrobat alebo Acrobat Reader sa dokument vytlačí s predvolenou veľkosťou strany napriek tomu, že je v dialógovom okne Tlačiť vybratá možnosť Vybrať zdroj papiera podľa veľkosti strany PDF.

Riešenie

Aktualizujte Acrobat a Acrobat Reader. Tento problém je vyriešený v najnovšom vydaní opráv. Ak chcete vykonať aktualizáciu v rámci produktu, otvorte Acrobat alebo Acrobat Reader a prejdite na položku Pomocník> Skontrolovať aktualizácie.

Poznámka:

Ak ste v Acrobat alebo Acrobat Reader ako dočasné riešenie vypli chránený režim, znovu ho po aktualizácii zapnite na najnovšiu opravu (21.001.20138 alebo vyššiu) tak, že prejdite na položku Upraviť > Preferencie > Zabezpečenie (rozšírené)a vyberte možnosť Povoliť chránený režim pri spustení.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu