Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu PDF.

Prílohy predstavujú potenciálne riziko zabezpečenia pretože môžu obsahovať škodlivý obsah, otvárať iné nebezpečné súbory alebo spúšťať aplikácie. Aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC vždy umožňujú otvárať a ukladať prílohy súborov PDF a FDF. Aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC považujú určité súbory, napríklad súbory s príponami .bin, .exe a .bat, za hrozby. Takéto súbory nemožno priložiť. Aplikácia Acrobat DC umožňuje priložiť súbory, ktoré nemožno uložiť ani otvoriť v aplikácii Acrobat DC, napríklad súbory typu ZIP. Tento postup sa však neodporúča.

Aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC udržiavajú bielu listinu typov súborov, ktoré možno otvárať a ukladať, a čiernu listinu typov súborov, ktoré nemožno otvárať ani ukladať. Typy súborov, ktoré sa nenachádzajú ani na jednej z týchto listín, môžete priložiť. Pri otvorení alebo uložení súboru „nerozpoznaného“ typu sa však zobrazí dialógové okno s otázkou, či danému typu súboru dôverujete.

Podrobné informácie nájdete v dokumente Application Security Guide (Sprievodca zabezpečením aplikácií) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.

Ručné pridanie typu súboru na čiernu alebo bielu listinu

Správcovia môžu upraviť čiernu alebo bielu listinu prostredníctvom databázy Registry. Používatelia môžu ručne pridať nový typ súboru na čiernu alebo bielu listinu priložením súboru a následným pokusom o jeho otvorenie.

 1. Vyberte Nástroje > Upraviť PDF > Priložiť súbor.

 2. Pridajte typ súboru, ktorý nie je na čiernej ani bielej listine.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor na table Prílohy na ľavej strane a vyberte voľbu Otvoriť prílohu.

 4. V dialógovom okne Spustenie prílohy vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Otvoriť tento súbor:

  Otvorí súbor bez zmeny zoznamu v databáze Registry.

  Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu:

  Pridá typ súboru na bielu listinu a zabráni budúcim upozorneniam.

  Nikdy nepovoliť otváranie súborov tohto typu:

  Pridá typ súboru na čiernu listinu a neotvorí ho. Súbor tohto typu môžete priložiť k dokumentu PDF, ale nemôžete ho otvoriť.

Poznámka:

Ak chcete obmedziť typ súboru, ktorý ste v minulosti povolili, obnovte povolenia pre prílohy pomocou predvolieb Správcu dôveryhodnosti.

Obnovenie povolení pre prílohy

Keďže zoznam povolených a zakázaných typov súborov pre prílohy môže časom narastať, môžete obnoviť pôvodný stav týchto zoznamov. Tento stav môže niekedy poskytovať najvyššiu úroveň zabezpečenia.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Predvoľby (Mac OS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Správca dôveryhodnosti.

 3. Na paneli Prílohy PDF kliknite na tlačidlo Obnoviť. Tlačidlo Obnoviť je k dispozícii len vtedy, ak ste zmenili predvolené nastavenia príloh.

Povolenie spúšťania aplikácií prílohami

Správca dôveryhodnosti umožňuje určiť, či môžu prílohy, ktoré nie sú vo formáte PDF, spúšťať priradené aplikácie.

 1. V dialógovom okne Predvoľby vyberte v zozname Kategórie v ľavej časti voľbu Správca dôveryhodnosti.

 2. Vyberte voľbu Povoliť otváranie súborov príloh iných než PDF externými aplikáciami. Na otvorenie súborov musíte mať príslušné externé aplikácie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online