Príručka používateľa Zrušiť

Prílohy ako riziko pre zabezpečenie v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu dokumentov PDF.

Prílohy predstavujú potenciálne riziko zabezpečenia, pretože môžu obsahovať škodlivý obsah, otvárať iné nebezpečné súbory alebo spúšťať aplikácie. Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader vždy umožňujú otvárať a ukladať prílohy súborov PDF a FDF. Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader považujú určité súbory, napríklad súbory s príponami .bin, .exe a .bat, za hrozby. Takéto súbory nemožno priložiť. Aplikácia Acrobat umožňuje priložiť súbory, ktoré nemožno uložiť ani otvoriť v aplikácii Acrobat, napríklad súbory ZIP. Tento postup sa však neodporúča.

Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader udržiavajú bielu listinu typov súborov, ktoré možno otvárať a ukladať, a čiernu listinu typov súborov, ktoré nemožno otvárať, ani ukladať. Typy súborov, ktoré sa nenachádzajú ani na jednej z týchto listín, môžete priložiť. Pri otvorení alebo uložení súboru „nerozpoznaného“ typu sa však zobrazí dialógové okno s otázkou, či danému typu súboru dôverujete.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Application Security Guide (Sprievodca zabezpečením aplikácie) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Ručné pridanie typu súboru na čiernu alebo bielu listinu

Správcovia môžu upraviť čiernu alebo bielu listinu prostredníctvom databázy Registry. Používatelia môžu ručne pridať nový typ súboru na čiernu alebo bielu listinu priložením súboru a následným pokusom o jeho otvorenie.

 1. Na globálnom paneli vyberte položku Upraviť a potom vyberte položku Viac Pripojiť súbor.

 2. Pridajte typ súboru, ktorý nie je na čiernej ani bielej listine.

  Ak prikladáte spustiteľný súbor (.exe), súbor .bin alebo súbor .bat, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno s upozornením:

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor na table Prílohy na ľavej strane a vyberte voľbu Otvoriť prílohu.

 4. V dialógovom okne Spustenie prílohy vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Dialógové okno pri spustení

  Otvoriť tento súbor:

  Otvorí súbor bez zmeny zoznamu v databáze Registry.

  Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu:

  Pridá typ súboru na bielu listinu a zabráni budúcim upozorneniam.

  Nikdy nepovoliť otváranie súborov tohto typu:

  Pridá typ súboru na čiernu listinu a neotvorí ho. Súbor tohto typu môžete priložiť k dokumentu PDF, ale nemôžete ho otvoriť.

  Ak ste priložili spustiteľný súbor (.exe) , súbor .bin alebo súbor .bat, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:

  Poznámka:

  Ak chcete obmedziť typ súboru, ktorý ste v minulosti povolili, obnovte povolenia pre prílohy pomocou predvolieb Správcu dôveryhodnosti.

V aplikácii Acrobat Reader nie je možné prikladať súbory. Ak chcete pridať existujúcu prílohu vo forme súboru PDF k čiernej alebo bielej listine, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor na table Prílohy na pravej strane a vyberte voľbu Otvoriť prílohu.

 2. V dialógovom okne Spustenie prílohy vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Dialógové okno pri spustení

  Otvoriť tento súbor:

  Otvorí súbor bez zmeny zoznamu v databáze Registry.

  Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu:

  Pridá typ súboru na bielu listinu a zabráni budúcim upozorneniam.

  Nikdy nepovoliť otváranie súborov tohto typu:

  Pridá typ súboru na čiernu listinu a neotvorí ho. Súbor tohto typu môžete priložiť k dokumentu PDF, ale nemôžete ho otvoriť.

  Ak ste priložili spustiteľný súbor (.exe) , súbor .bin alebo súbor .bat, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:

  Poznámka:

  Ak chcete obmedziť typ súboru, ktorý ste v minulosti povolili, obnovte povolenia pre prílohy pomocou predvolieb Správcu dôveryhodnosti.

Obnovenie povolení pre prílohy

Keďže zoznam povolených a zakázaných typov súborov pre prílohy môže časom narastať, môžete obnoviť pôvodný stav týchto zoznamov. Tento stav môže niekedy poskytovať najvyššiu úroveň zabezpečenia.

 1. Vyberte položku   >  Preferencie (Windows) alebo Acrobat/ Acrobat Reader > Preferencie (macOS).

 2. V ľavom paneli v časti Kategórie vyberte voľbu Správca dôveryhodnosti.

 3. V časti Prílohy súborov PDF kliknite na tlačidlo Obnoviť. Tlačidlo Obnoviť je k dispozícii len vtedy, ak ste zmenili predvolené nastavenia príloh.

Povolenie spúšťania aplikácií prílohami

Správca dôveryhodnosti umožňuje určiť, či môžu prílohy, ktoré nie sú vo formáte PDF, spúšťať priradené aplikácie.

 1. V dialógovom okne Predvoľby vyberte v zozname Kategórie v ľavej časti voľbu Správca dôveryhodnosti.

 2. Vyberte voľbu Povoliť otváranie súborov príloh iných než PDF externými aplikáciami. Na otvorenie súborov musíte mať príslušné externé aplikácie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?