Základy práce s formulármi PDF

Tento dokument opisuje základy práce s formulármi PDF v aplikácii Acrobat DC. (Ak hľadáte ďalšie informácie alebo otázku/odpoveď v súvislosti s formulármi PDF, kliknite na príslušné prepojenie vyššie.)

  

O formulároch

Môžete vypĺňať formuláre pomocou aplikácie Acrobat alebo bezplatnej aplikácie Acrobat Reader . V aplikácii Acrobat môžete vytvárať statické alebo interaktívne formuláre. Interaktívne formuláre zjednodušujú proces vypĺňania a zhromažďovania dát.

Aplikáciu Acrobat môžete použiť na vytváranie formulárov pomocou jedného z nasledujúcich postupov:

  • Prevodom existujúceho elektronického dokumentu (napríklad dokumentu Adobe PDF, dokumentu aplikácie Microsoft Word alebo dokumentu aplikácie Excel) na formulár PDF.

  • Naskenovaním papierového formulára, aby ho bolo možné previesť na formulár PDF.

Po prevedení existujúceho dokumentu na formulár PDF môžete pridaním polí previesť tento formulár na interaktívny formulár.

Interaktívny formulár môže byť vyplnený v počítači a odoslaný pomocou Internetu alebo lokálneho sieťového pripojenia.

Predvoľby formulára

Nastavte predvoľby formulárov na riadenie rôznych aspektov vašej interakcie s poľami formulára.

V dialógovom okne Predvoľby vyberte na ľavej strane položku Formuláre. Predvoľby formulárov sú usporiadané do troch častí: Všeobecné, Farba zvýraznenia a Automaticky doplňovať.

Poznámka:

Predvoľby formulárov sa týkajú spôsobu, akým aplikácia pri práci manipuluje s otvorenými formulármi. Tieto predvoľby sa neukladajú so samotnými formulármi PDF.

Všeobecné

Automaticky počítať hodnoty polí

Po zadaní vstupu od užívateľa sa automaticky prevedú všetky výpočty polí.

Poznámka:

Nastavenie pre túto voľbu sa vzťahuje len na aktuálnu reláciu.

Automaticky upraviť poradie prechádzania pri úprave polí

Obnoví poradie prechádzania, keď vytvoríte, odstránite alebo presuniete polia formulárov.

Rámček okolo aktívneho poľa

Označí, ktoré pole je práve aktívne.

Zobraziť indikátor pretečenia textového poľa

Zobrazí znak plus (+) v textových poliach, v ktorých sú prekročené limity určené pri vytváraní polí.

Zobrazovať náhľad poľa pri vytváraní alebo úpravách polí formulára

Zobrazuje vzhľad poľa formulára pri vytváraní a úpravách formulárov.

Automaticky rozpoznávať polia formulára

Automaticky rozpoznáva polia formulára a umiestňuje príslušné polia.

Farba zvýraznenia

Zobrazovať farbu ohraničenia polí, nad ktorými je kurzor

Zobrazí čierny rám okolo poľa formulára, keď nad toto pole umiestnite ukazovateľ.

Farba zvýraznenia polí

Otvorí dialógové okno na výber farby, v ktorom môžete vybrať farbu zvýraznených polí formulára. Zvýraznenie sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Zvýrazniť existujúce polia na lište správ dokumentu.

Farba zvýraznenia vyžadovaných polí

Otvorí dialógové okno na výber farby okrajov polí formulára, ktorá musí byť povinne vyplnená. Okraje pre požadované polia formulára sa zobrazia v prípade, ak je vybraté tlačidlo Zvýrazniť existujúce polia, alebo po pokuse o odoslanie formulára.

Automaticky doplňovať

Menu Automaticky doplňovať

Obsahuje tri voľby pre automatické doplňovanie: Vypnuté, Základné a Rozšírené.

Pamätať si číselné dáta

Ponúkne skôr zadané číselné položky, keď zapíšete rovnaký prvý znak do podobného poľa. Keď táto voľba nie je vybratá, automatické doplňovanie ponúkne svoje návrhy iba pre textové položky. (Dostupné iba v prípade, že je vybratá voľba Základné alebo Rozšírené.)

Upraviť zoznam položiek

Zobrazí platné položky, uložené v pamäti automatického doplňovania. Môžete vybrať a odstrániť všetky položky, ktoré nechcete uchovať na vyplňovanie budúcich formulárov. (Táto voľba nie je dostupná, ak pamäť neobsahuje žiadne položky.)

Prepojenia na všetky témy o formulároch

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu