Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçlarına genel bakış

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Yorum eklemek için ek açıklama ve çizim işaretleyicisi araçlarını (Yorum bölmesi) kullanırsınız. Yorumlar, düşünceleri aktaran veya PDF'ler için geri bildirim sağlayan notlar ve çizimlerdir. Yapışkan Not aracını kullanarak metin mesajı yazabilirsiniz. Alternatif olarak, çizim araçlarını kullanarak bir çizgi, çember veya farklı bir şekil ekleyip, ilgili açılır nota mesaj yazabilirsiniz. Metin düzenleme araçları, kaynak belgede olmasını istediğiniz değişiklikleri göstermek için düzenleme işaretleri ekleyebilmenizi sağlar. Çoğu yorum oluşturma ve işaretleme aracı siz ekleyinceye kadar araç çubuğunda görünmez.

Not:

Bitmiş paylaşılan inceleme için bir PDF'yi tarayıcıda açarsanız yorum oluşturma araçları kullanılamaz.

Çoğu yorumda iki bölüm vardır: Sayfada görünen simge veya işaretleme ve simgeyi tıklattığınızda veya çift tıklattığınızda ya da fare işaretçisini simgenin üzerine getirdiğinizde açılan nottaki metin mesajı.

Yorum ekledikten sonra sayfada başka bir yeri tıklatana kadar yorum seçili kalır. Acrobat, sayfadaki işareti bulmanıza yardımcı olacak şekilde seçili yorumu mavi bir hale ile vurgular. Çizim işaretleyicileri ve damgaların üzerinde seçim kulpları olan, boyut ve şekli ayarlamanıza olanak sağlayan bir tel kafes görünür.

Acrobat Pro'da hareket veya görme bozuklukları olan okuyucuların yardımcı teknolojiler kullanarak bunları okuyabilmesi için yorumlarınıza etiketler ekleyebilirsiniz.

Ek Açıklamalar paneli
Ek Açıklamalar paneli

A. Yapışkan Not Ekle B. Metni vurgula C. Dosya ekle D. Ses kaydet E. Damga Ekle aracı ve menüsü F. İmleç konumunda yeni metin ekle G. Metni değiştirme H. Üstü Çizili I. Altı Çizili J. Metne not ekle 
<span class="uicontrol">Çizim İşaretleyiciler</span> paneli
<span class="uicontrol">Çizim İşaretleyiciler</span> paneli

A. Metin kutusu ekle B. Metin belirtimi ekle C. Çizgi çiz D. Ok çiz E. Oval çiz F. Dikdörtgen çiz G. Bulut çiz H. Çokgen çiz I. Bağlı çizgiler çiz J. Serbest biçim çiz K. Serbest form sil 
PDF'deki yorum türleri
PDF'deki yorum türleri

A. Damga B. Metin düzenleme C. Fare imlecin yorumun üzerine getirme (araç ipucu) D. Yapışkan not 

Ek kaynaklar

Yorum oluşturma hakkında videolar ve eğitimler için, aşağıdaki kaynaklara bakın:

Ek açıklamaları ve çizim işaretleme araçlarını gösterme

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçları, bir PDF'yi yönetilen inceleme iş akışında açmanız dışındaki durumlarda varsayılan olarak görüntülenmez.

 1. Yorum görev bölmesi düğmesini tıklatın, sonra da Ek Açıklamalar veya Çizim İşaretleme panellerini tıklatın.

Ek açıklama veya çizim işaretleyicisi aracı seçme

 • Yorum > Ek Açıklamalar > [araç] seçeneğini tıklatın.
 • Yorum > Çizim İşaretleyicileri > [araç] seçeneğini tıklatın.

Not:

İlk yorumu oluşturduktan sonra, araç tekrar Seçim aracına dönüşerek yorumunuzu taşımanızı, yeniden boyutlandırmanızı ve düzenlemenizi sağlar. (Kalem ve Metni Vurgulama araçları seçili kalır.)

Ek açıklama aracını seçili tutma

Aracı tekrar seçmeksizin birden çok yorum ekleyebilirsiniz.

 1. Kullanmak istediğiniz aracı seçin (ancak henüz kullanmayın).
 2. Sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Aracı Seçili Tut'u seçin.

Yorum ekleme tercihleri

Yorum oluşturma tercihleri PDF'lerdeki ek açıklamaların ve işaretlemelerin hem görünümünü hem de görüntülenme biçimini etkiler.

Not:

İnceleyen, belge çerçevesi içinde herhangi bir yere yorum yerleştirebilir. Bunun bir sonucu olarak, bazen sayfanın dışında bulunan yorumları görmek için kaydırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Yorum Oluşturma'yı seçin.

Font, Font Boyutu

Windows'ta açılır notlardaki fontu ve metin boyutunu belirleyebilirsiniz. Mac OS'de font için yalnızca Büyük, Orta veya Küçük ayarlarını seçebilirsiniz. Bu ayar tüm yeni ve varolan yorumlar için geçerlidir.

Opaklık Açılır Menüsü

Yorum açılır notlarının opaklığını (1-100 arası değerlerde) belirler. Açılır not açıldığında ancak seçilmediğinde, 100 opaklık değeri notu opak yapar; daha düşük değerlerse pencereyi daha saydam kılar.

Metin Göstergelerini ve Araç İpuçlarını Etkinleştir

İmleci açılır not içeren bir yorumun üzerine getirdiğinizde araç ipucunu gösterir. Araç ipucu; yazar adını, yorum durumunu ve metnin iki satırını içerir. Varsayılan olarak seçilidir.

Notları ve Açılır Pencereleri Yazdır

Yorumlarla ilişkilendirilmiş açılır notların ve notlar için simgelerin, seslerin ve dosya eklerinin aynen sayfada görüldüğü gibi yazdırılacağını belirtir.

Bu seçeneği belirlemek yerine, Dosya > Yazdır'ı seçip Yorumları Özetle'yi tıklatarak yorum metnini çeşitli mizanpajlarda yazdırabilirsiniz.

Fare İmleci Üzerine Getirildiğinde Yorum İşaretlemelerini Kendi Açılır Pencerelerine Bağlayan Çizgileri Göster

Fare imlecini bir yorum işaretleyicisinin (vurgu veya not simgesi gibi) üzerine getirdiğinizde, gölgeli bağlantı satırı görünür. Varsayılan olarak seçilidir.

Belge Kaydırıldığında Açılır Menülerin Görünür Olmasını Sağla

PDF kaydırıldıkça, belirli bir sayfadaki açılır notlar da kayarak belge bölmesinin içinde görünür kalır. Varsayılan olarak seçilidir.

Notlar Dışındaki Yorumlar İçin Yorum Açılır Pencerelerini Otomatik Olarak Aç

Bir çizim aracını, Damga aracını veya Kalem aracını kullanarak yorum oluşturduğunuzda bir açılır not görünür.

Yorumlar Listesi Açıkken Yorum Açılır Pencerelerini Gizle

Sayfada birçok yorum olduğunda ekrandaki kalabalık görüntüyü azaltmaya yardım eder. Varsayılan olarak seçilidir.

Fare İmleci Üzerine Getirildiğinde Açılır Pencereleri Otomatik Olarak Aç

İşaretçi herhangi bir türde yorumun (çizim işaretleyicileri ve damgalar dahil) üzerine getirildiğinde, açılır not açılır.

Yazar Adı Olarak Her Zaman Sisteme Giriş Adını Kullan

Oluşturduğunuz açılır notta hangi adın görüntüleneceğini belirler. Bu seçenek işaretlenirse, Tercih iletişim kutusunun Kimlik panelindeki Oturum Açma Adı kullanılır. Bu seçenek seçilmezse, Yazar için yorum özellikleri iletişim kutusunda belirttiğiniz varsayılan ad kullanılır. Varsayılan olarak seçilidir.

Belgenin Kenarına Hizalanmış Yeni Açılır Pencereler Oluştur

Açılır notlar, yorum işaretlemesinin (not simgesi veya vurgulama yorumu gibi) nereye eklendiğine bakılmaksızın, belge penceresinin sağ tarafına hizalanır. Bu seçenek işaretli değilse, açılır not yorum işaretlemesinin yanında görünür. Varsayılan olarak seçilidir.

Daire İçine Alınmış Metni Çizim Yorumu Açılır Pencerelerine Kopyala

Çizim işaretlemesi ile ilgili açılır notta bulunan çizim araçlarını kullanarak, daire içine aldığınız metni kopyalar.

Seçilen Metni Vurgulamaya Kopyala, Üzerini Çiz ve Yorum Açılır Pencerelerinin Altını Çiz

Seçili metni, Metni Vurgulama aracı ile oluşturulanlar gibi düzenleme yorumlarıyla ilişkili açılır nota kopyalar.

Yorumların görünümünü değiştirme

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Yorumlarınızın veya işaretlemelerinizin rengini veya görünümünü bunları oluşturmadan önce ya da oluşturduktan sonra değiştirebilirsiniz. Yeni görünümü o aracın varsayılan görünümü olarak ayarlayabilirsiniz.

Not:

Yorumlarda adınızın görünümünü değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açıp Yorum Oluşturma'yı seçin ve Yazar Adı İçin Daima Sisteme Giriş Adını Sor seçimini kaldırın.

Özellikler
Özellikler

A. Not simgesi seçili B. Açılır metin seçili 

Yorumun görünümünü değiştirme ve varsayılan olarak ayarlama

 1. Yorum oluşturduktan sonra açılan notun Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 2. Özellikler iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapıp Kapat'ı tıklatın:
  • Kullanılan simgenin rengi ve türü gibi seçenekleri değiştirmek için Görünüm sekmesini tıklatın. Seçilen yorum türü hangi seçeneklerin kullanılabildiğini belirler.

  • Yazarın adını ve yorumun konusunu değiştirmek için Genel sekmesini tıklatın.

  • Kişilerin inceleme sırasında bir yorumun durumu için yaptıkları değişiklikleri görmek üzere İnceleme Geçmişi Sekmesini tıklatın.

  • Yorumun düzenlenmesini veya silinmesini önlemek için Özellikler iletişim kutusunun altındaki Kilitli'yi seçin.

  • Bu özellikleri bu türden yorumların tümüne uygulamak için, Özellikler iletişim kutusunun alt tarafındaki Özellikleri Varsayılan Yap'ı seçin.

Bir aracın varsayılan görünümünü ayarlama

 1. Yorum görev bölmesindeki Ek Açıklamalar ve Çizim İşaretleyicileri panellerinde, kullanmak istediğiniz aracı sağ tıklatın ve Araç Varsayılan Özellikleri'ni seçin.
 2. Özellikleri istediğiniz şekilde ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın.

  Bu aracı kullanarak oluşturduğunuz tüm yorumlar, belirlediğiniz özellikleri görüntüler. Varolan yorumlar veya açılır notlardaki metnin görünümü bundan etkilenmez.

Yapışkan not ekleme

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

En genel yorum türü yapışkan nottur. Yapışkan not, sayfada görünen bir not simgesine ve metin mesajınız için açılır nota sahiptir. Sayfada veya belge alanında herhangi bir yere yapışkan not ekleyebilirsiniz.

 <span class="uicontrol">Yapışkan Not</span> aracı
Açılır nota metin mesajı eklemek için <span class="uicontrol">Yapışkan Not</span> aracını kullanın.

A. Ek Açıklamalar paneli B. Yapışkan Not aracı C. Seçenekler menüsü D. Zaman damgası E. Metin mesajı 

Yapışkan not yorumu ekleme

 1. Ek Açıklamalar panelinden Yapışkan Not aracını  seçin ve notu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın veya özel boyutlu bir not oluşturmak için notu sürükleyin.
 2. Açılır nota metin yazın. Ayrıca, Seçim aracını kullanarak PDF'den metin kopyalayıp nota yapıştırabilirsiniz.

  Not:

  Açılır notu kapattığınızda metniniz kalır.

Yapışkan not yorumu düzenleme

 1. Not simgesini tıklatın veya çift tıklatın.
 2. Gereken değişiklikleri yapın:
  • Açılır notu yeniden boyutlandırmak için sol alt veya sağ alt köşeyi sürükleyin.

  • Metin formatını değiştirmek için, Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğu seçeneklerini belirleyin, ardından metni ve araç çubuğundaki istediğiniz özelliği seçin.

  Not:

  Font boyutunu, varsayılan açılır pencere davranışını ve diğer yorum oluşturma ve görüntüleme seçeneklerini değiştirmek için Tercihler iletişim kutusundaki Yorum Oluşturma panelini kullanın

  İşiniz bittiğinde açılır notun sağ üst köşesindeki simge durumuna küçült düğmesini veya açılır notun dışını tıklatın.

Yapışkan not silme

 1. Yapışkan Not aracını , El aracını  veya Seçim aracını  seçin.
 2. Not simgesini seçin ve Delete tuşuna basın.

  Bunun yerine not simgesini çift tıklatıp, açılır notun Seçenekler menüsünden Sil'i de seçebilirsiniz.

Yazılı yorum ekleme

PDF sayfasında herhangi bir yere metin yazmak için Yazılı Yorum Ekle aracını <<ICON>> kullanın. Yazılı Yorum Ekle aracı, Metin Ekleme Kutusu aracına benzer.

 1. Yorum > Ek Açıklamalar'ı seçip Yazılı Yorum Ekle aracını seçin.
 2. Sayfayı tıklatarak imleci yerleştirin
 3. Yazılı Yorum Ekle araçlarında, fontu, font boyutunu ve diğer metin niteliklerini belirtin.

Çizgi, ok veya şekil ekleme

Not:

Reader'da, çizim araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Çizim aracı seçerken elde etmek istediğiniz etkiyi dikkate alın.

 1. Yorum > Çizim İşaretleyicileri seçeneğini belirleyin, ardından da bir çizim aracı seçin:

   

  • Dikdörtgen aracı , Oval aracı , Ok aracı  ve Çizgi aracı  basit şekiller oluşturmanızı sağlar.

  • Bulut aracı ve Çokgen aracı , birden çok parçalı kapalı şekiller oluşturur. Çokgen Çizgi aracı , birden çok parçalı açık şekiller oluşturur.

  • Kurşun Kalem aracı serbest biçimli çizimler oluşturur; Kurşun Kalem Silgisi aracı ise kurşun kalem işaretlemelerini kaldırır.

   

  Not:

  Çizmeden önce çizgi genişliği, renk ve diğer özellikleri belirlemek için, çizim aracını sağ tıklatın, Özellikler'i seçin ve Özellikler iletişim kutusunda istediğiniz seçenekleri ayarlayın.

 2. PDF'nin içine çizin:
  • Bulut veya çokgen şekli oluşturmak için başlangıç noktasını oluşturmak üzere tıklatın, işaretçiyi hareket ettirin ve her parçayı oluşturmak için tıklatın. Şekli çizmeyi tamamlamak için başlangıç noktasını tıklatın veya sağ tıklatıp menüden Tamamlandı'yı seçin. Çokgen çizgisini tamamlamak için çift tıklatın.

  • Çizgi, ok veya dikdörtgen çizmek için imlecinizi işaretlemenin görünmesini istediğiniz alan boyunca sürükleyin veya bir kez başlangıç noktasını, bir kez de bitiş noktasını oluşturmak için olmak üzere iki kez tıklatın.

  • Kare veya daire çizmek ya da yatay, dikey veya 45 derecelik bir çizgi çizmek için, çizim sırasında Shift tuşunu basılı tutun.

  • Kurşun kalem aracını kullanarak serbest biçimli çizgiler çizmek için çizmeye başlamak istediğiniz konumda sürüklemeye başlayın. Fare düğmesini bırakabilir, işaretçiyi yeni konumuna hareket ettirebilir ve çizmeye devam edebilirsiniz. Çizimin bazı kısımlarını silmek için Kurşun Kalem Silgisi aracını seçin ve kaldırmak istediğiniz alanlar boyunca sürükleyin.

 3. İşaretlemeyi düzenlemek veya yeniden boyutlandırmak için, işaretlemeyi seçin ve tutamaçlardan birini sürükleyerek düzeltmelerinizi yapın.
 4. İşaretlemeye açılır not eklemek için, El aracını seçin ve işaretlemeyi çift tıklatın.
 5. (İsteğe bağlı) Açılır nottaki kapat düğmesini tıklatın. İşaretlemenin sağında bir not simgesi görünerek açılır not içinde metin olduğunu gösterir.

  Not:

  Çizim işaretlemesini silmek için işaretlemeyi seçip Delete tuşuna basın.

İşaretleyicileri gruplama ve grubu çözme

Yorumlarınız tek bir yorum olarak işlev görecek şekilde, iki veya daha çok işaretlemeyi gruplayabilirsiniz. İşaretlemeleri yeni bir konuma taşımak veya her birini tek tek düzenlemektense özelliklerini değiştirmek için geçici olarak gruplayabilirsiniz. Gruplama ayrıca belge incelemesinde işaretlemelerinizi diğer inceleyenlerin işaretlemelerinden ayırt etmenize yardımcı olur.

Not:

Metin düzenleme işaretlemelerinizi gruplayamazsınız.

İşaretleyicileri gruplama

 1. Seçim aracını veya El aracını kullanarak bir işaretleme seçin.
 2. Gruplamak istediğiniz işaretlemeleri seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın veya ilgili Komutu tıklatın.
 3. Seçimin içini sağ tıklatın ve Grupla'yı seçin.

İşaretlemelerin grubunu çözme

 1. Gruplanmış seçimi sağ tıklatın ve Grubu Çöz'ü seçin.

Metin kutusuna veya belirtmeye yorumlar ekleme

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Metin içeren bir kutu oluşturmak için, Metin Kutusu aracını kullanabilirsiniz. Bunu sayfanın herhangi bir yerine yerleştirebilir ve istediğiniz boyuta ayarlayabilirsiniz. Metin kutusu belge sayfasında görünür kalır; açılır not gibi kapanmaz.

Metin kutusu eklemenin bir başka yolu da kopyalanan metni PDF'ye yapıştırmaktır. Metin ve fontu ve boyutunda, sistem varsayılan ayarları esas alınır.

Metin Kutusu aracıyla yorum ekleme

Not:

Japonca, Çince ve Korece metinlere Metin Kutusu aracı ile yorumlar ekleyebilirsiniz, ancak Asya dili kaynak dosyalarının yüklü olması gerekir. Metin kutuları yalnızca yatay metne izin verir.

Belirtme metin kutusu oluşturmak için, Belirtme aracını kullanabilirsiniz. Belirtme metin kutuları özellikle belgenin belli bir alanını (belirsizleştirmeksizin) ön plana çıkarmak istediğinizde kullanışlıdır. Belirtme metin kutuları üç bölümden oluşur: metin kutusu, diz çizgisi ve son nokta çizgisi. Tutamacı sürükleyerek her parçayı yeniden boyutlandırabilirsiniz. Diz çizgisi yalnızca tek bir yönde yeniden boyutlandırılabilir; yatay diz çizgileri yalnızca yatay yönde; dikey eklemli çizgiler de yalnızca dikey yönde yeniden boyutlandırılabilir. Siz yazdıkça metin kutusu dikey olarak genişler ve böylece tüm metin görünür kalır.

Metin kutusunu yalnız başına veya bitiş noktası çizgisiyle birlikte taşıyabilirsiniz. Metin kutusu, PDF'yi ilk kez tıklattığınızda oluşan sabit bir bağlantı noktası (son nokta çizgisindeki ok) çevresinde hareket eder. Metin kutusunun rengini ve görünümünü değiştirebilir ve son nokta çizgisine oklar veya kılavuzlar ekleyebilirsiniz.

Metin kutusuyla belirtme çizgileri ekleme

Metin kutusu ekleme

 1. Yorum > Çizim İşaretleyicileri > Metin Kutusu Ekle'yi seçin.
 2. PDF'nin içini tıklatın.
 3. Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğu'nu seçin ve metnin rengini, hizalamasını ve font özelliklerini ayarlayın.
 4. Metni yazın.

  Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında otomatik olarak sarılır.

 5. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda başka değişiklikler yapmak için:
  • Seçim aracını veya Metin Kutusu aracını kullanarak, metin kutusunun bir kenarını tıklatarak seçin ve yeniden boyutlandırmak için bir köşeyi sürükleyin. Kenarlık ve dolgu seçeneklerini değiştirmek için Özellikler araç çubuğunu kullanın.

  • Metni düzenlemek veya metin özelliklerini değiştirmek için metin kutusunu çift tıklatın. Seçmek için metnin üzerinde sürükleyin ve Özellikler araç çubuğundan seçenekleri belirleyin.

 6. Metin kutusunu silmek için bunu seçip Delete tuşuna basın.

  Not:

  Bir metin bloğunu yapıştırmak için ayrıca herhangi bir uygulamada metin seçip kopyalayabilir, Acrobat uygulamasında El aracını seçebilir ve Düzenle > Yapıştır'ı seçebilirsiniz.

Belirtme ekleme

 1. Yorum > Çizim İşaretleyicileri > Belirtme Aracı'nı seçin.
 2. Son noktanın konumunu ayarlamak için bir kez tıklatın ve metin kutusunun konumunu ayarlamak için tekrar tıklatın.
 3. Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğu'nu seçin ve metnin rengini, hizalamasını ve font özelliklerini seçin.
 4. Metni yazın.

  Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında otomatik olarak sarılır.

 5. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda başka değişiklikler yapmak için:
  • Belirtmeyi yeniden boyutlandırmak için seçip beliren tutamaçlarının birinden sürükleyin.

  • Metin kutusunu taşımak için kutunun içini tıklatın ve sürükleyin.

  • Belirtimin tümünü taşımak için son nokta çizgisini veya metin kutusunun kenarını tıklatın ve sürükleyin.

  • Rengi, opaklığı veya çizgi özelliklerini değiştirmek için Seçim aracını kullanarak belirtimi sağ tıklatın, Özellikler'i seçin ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sesli yorum ekleme

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Önceden kaydedilmiş bir WAV veya AIFF dosyasını yorum olarak eklemek veya belgeye sesli yorum yerleştirmek için Sesli Yorum Kaydet aracını kullanabilirsiniz. Sesli ekler Yorumlar listesinde görünür ve herhangi bir platformda dinlenebilir. Ancak, ses dosyaları çalmak için uygun donanım ve yazılım yüklü olmalıdır.

Önceden kaydedilmiş sesli yorum ekleme

 1. Yorum > Ek Açıklamalar > Ses Kaydet'i seçin ve PDF'de sesli yorumu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Gözat'ı (Windows) veya Seç'i (Mac OS) tıklatın ve eklemek istediğiniz ses dosyasını seçin.
 3. (İsteğe Bağlı) Sesli yorumu dinlemek için Oynat düğmesini  tıklatın. İşiniz bittiğinde Durdur'u ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Özellikler iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Sesli yorum kaydetme

 1. Yorum > Ek Açıklamalar > Ses Kaydet'i seçin ve PDF'de sesli yorumu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Açılan iletişim kutusunda Kayıt düğmesini tıklatın ve mikrofona doğru konuşun. Kaydı tamamladığınızda Durdur düğmesini ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Özellikler iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Dosya ekine yorumlar ekleme

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Okuyucunun bir dosyayı görüntülemek üzere açabilmesi için Dosya Ekleme aracını kullanarak dosyayı PDF'de seçilen bir konuma gömün. Ekleri yorum olarak ekleyerek açılan nota veya metin kutusuna kolayca yapıştırılamayan daha uzun belgelere referansta bulunabilirsiniz. PDF'yi başka bir konuma taşırsanız, gömülü dosya da otomatik olarak birlikte gider. Eki görüntülemek için okuyucunun eki açabilen yüklü bir uygulamaya sahip olması gerekir.

Not:

Belge incelemesi için dosya eklerken Ek Açıklamalar panelindeki Ekle aracını kullandığınızdan emin olun. Araçlar > İçerik panelinden kağıt atacı simgesini (Dosya Ekle aracı) kullanarak eklediğiniz belge düzeyindeki ekler, inceleme iş akışındaki diğer yorumlarla birlikte izlenmez ve eklenen yorumlarınızın kaybolmasına neden olabilir.

 1. Yorum > Ek Açıklamalar > Dosya Ekle'yi  seçin.
 2. PDF'de eki yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.
 3. Eklemek istediğiniz dosyayı seçin ve Seç'i tıklatın. PDF ekliyorsanız, yorumları kullanarak dosyadaki ilgili alanlarını vurgulayabilirsiniz.
 4. Dosya Eki Özellikleri iletişim kutusunda görünüme eklemek amacıyla PDF'de görüntülenen dosya simgesi ayarlarını seçin.

  Yorum eki, konumunu gösteren bir sayfa numarasına sahip olarak Ekler sekmesinde de görünür.

  Not:

  Eki silmek için eklenmiş yorum simgesini sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Görüntüleri yorum olarak yapıştırma

Not:

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

PDF'ye görüntüler eklemek için Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır aracını kullanın. Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator gibi çoğu çizim ve görüntü düzenleme uygulamasındaki görüntü formatlarını kopyalayabilirsiniz. Görüntüyü PDF'lere sürekli olarak eklemek istiyorsanız, görüntünün özel bir damgasını oluşturun.

Not:

Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştırma aracı, bir görüntü kopyalanmadan kullanılamaz.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak görüntü kopyalayın:
  • Acrobat'ta, Düzen > Anlık Görüntü Al'ı  seçin ve PDF'den bir görüntü seçin. 

  • Başka bir uygulamada bir görüntü seçin ve Düzenle > Kopyala'yı seçin.

 2. Bir PDF belgesi açın.
 3. Yorum > Ek Açıklamalar > Damgalar > Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştırma Aracı'nı seçin.
 4. PDF'de görüntünün görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntüyü taşımak için, sürükleyin.

  • Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için seçip tutamaçlarından birinden sürükleyin. Orijinal orantıları korumak için, görüntüyü yeniden boyutlandırırken Shift tuşuna basın.

  • Görüntü özelliklerini değiştirmek için görüntüyü sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

  • Görüntüyü silmek için görüntüyü sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi