Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

PDF'yi inceleme

Bir PDF incelemesine e-posta daveti aldığınızda bu davet çoğunlukla ek olarak o PDF'yi içerir veya PDF'nin bulunduğu adresi belirten bir URL içerir. Alternatif olarak bazı davetiyeler bir Forms Data Format (FDF) eklentisi içerebilir. FDF dosyası açıldığında inceleme ayarlarınızı yapılandırır ve PDF'yi bir web tarayıcısında açar.

İncelemedeki PDF'ler, yorum ekleme araçlarını ve yönergelere sahip bir belge mesaj çubuğunu da içeren özelliklere sahiptir. Yorum araçlarını kullanarak PDF'ye yorum ekleyin, sonra da bu yorumları gönderin. Yorumları başkalarının da görebileceği bir yorum sunucusunda yayınlayın veya inceleme başlatıcısına e-posta eklentisi olarak gönderin.

Not:

Belirli özellikler içermeyen bir PDF almanız da mümkündür. Bu durumda, yorumlarınızı Yorum bölmesindeki Ek Açıklamalar ve Çizim İşaretleri panellerinde bulunan araçları kullanarak ekleyin. Ardından PDF'yi kaydedin ve geri gönderin. (Bkz. Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçlarına genel bakış.)

PDF'yi sonraki bir zamanda incelemek için İzleyici'den yeniden açın. Böylece yorumların izlenen PDF kopyasına eklenmesini ve başlatanın yorumlarınızı almasını sağlarsınız. Yorumlarınızı hemen göndermez ya da yayınlamazsanız, yorumlarınızın kaybolmasını önlemek için PDF'yi kapatmadan önce kaydedin. Başlatan yorumlarınızı alıncaya kadar bunlar sadece PDF'nin sizdeki yerel kopyasında görülür ve diğer gözden geçirenler tarafından görülemez. İnceleme işlemine ilişkin temel bilgiler hakkında bir video için bkz.www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_tr.

Acrobat 9 veya önceki sürümleri ya da Reader 9 veya önceki sürümlerini kullanarak PDF inceliyorsanız bazı özellikler kullanılamaz.

İncelemeye katılma

 1. E-posta uygulamanızda URL'yi çift tıklatarak veya eki (PDF veya FDF) çift tıklatarak PDF'yi açın.
 2. Sizden istenirse, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:
  • Adobe ID'niz ve parolanızla Acrobat.com hizmetinde oturum açın.
  • Paylaşılan İnceleme iletişim kutusunda Bağlan'ı tıklatın.
  • Paylaşılan İncelemeye Hoş Geldiniz penceresinde Tamam düğmesini tıklatın. Bu pencerede inceleme son tarihi, katılımcılar, her kullanıcının yorum yapıp yapmadığı ve yorum sunucusu konumu gösterilir.
  • Adınızı, e-posta adresinizi ve unvanınızı yazın.
 3. Dosyayı, kolayca bulabileceğiniz bir yere kaydedin (örneğin masaüstüne).
 4. Yorum bölmesindeki araçları kullanarak PDF'ye yorum ekleyin. Yorumu silmek için yorumu seçip Delete tuşuna basın. (Yalnızca kendi yaptığınız yorumları silebilirsiniz.)

 5. Aşağıdakilerden uygun olanları yapın:
  • Başka inceleyenlerin yaptığı yeni yorumlar olduğunu bildiren bir mesaj çıkarsa, o mesajı tıklatın. Yeni yorumlar PDF'de görüntülenir.
  • Başka inceleyenlerin yaptığı yeni yorumlar olup olmadığını öğrenmek için Yeni Yorumları Denetle düğmesini tıklatın.
 6. Belge mesaj çubuğunda Yorumları Yayınla veya Yorumları İnceleme Başlatıcısına Gönder'i tıklatarak yorumlarınızı gönderin.

  Yorum gönderdiğinizde, yorumlarınızı içeren bir PDF, incelemeyi başlatan kişiye e-posta eki olarak gönderilir. Yorumları yayınladığınızda, yorumlarınız, yorum sunucusuna kaydedilir.

Belge mesaj çubuğundaki seçenekler

Belge mesaj çubuğundaki seçenekler, başlatanın incelemeyi nasıl ayarladığına ve yorum sunucusuna erişiminiz olup olmadığına bağlıdır.

Farklı inceleme türleri hakkında bilgi için, bkz. Yönetilen PDF incelemeleri hakkında.

Yeni Yorumları Denetle

Acrobat uygulamasının yorum sunucusuyla yerel sabit disk arasındaki yorumları senkronize etmesini sağlar. Bu düğmeyi tıklatmazsanız, Acrobat belge açık olduğu sürece her 10 dakikada bir, belge kapalıysa da saatte bir yeni denetler.

Yorumları Birleştir

Açık PDF'deki yorumları sizdeki kopyaya kopyalar. Bu seçenek yalnızca e-posta tabanlı incelemelerde inceleyenlerden aldığınız PDF'ler için kullanılabilir.

Yorumları Yayınla

Yalnızca paylaşılan incelemelerde kullanılabilir. Yeni yorumlarınızı yorum sunucusuna yükler. İnceleme bittiyse bu düğme devre dışı kalır.

Arşiv Kopyasını Kaydet

İnceleme bittiğinde yalnızca paylaşılan incelemeler için kullanılabilir. İnceleme yorumlarına sahip belge kopyasını sabit sürücünüze kaydeder.

Yorumları Gönder

Yorumlu PDF'yi ek olarak içeren ve inceleme başlatanın e-posta adresine gönderilecek bir e-posta mesajı oluşturur. Bu seçenek e-posta tabanlı incelemelerde her zaman inceleyenler için kullanılabilir. İnceleyen çevrimdışı çalışmayı seçerse veya yorum sunucusuna bağlanma girişimi başarısız olursa paylaşılan incelemelerde görüntülenir.

Durum

Yorum sunucusunun bağlı durumunu görüntüleyen simge. Simge, son girişim başarılı simgesi , son girişim başarısız simgesi veya bağlanmaya çalışılıyor simgesi olarak görüntülenir. Simgeyi tıklatırsanız, ek seçenekler içeren bir menü görüntülenir: İncelemeleri İzle seçeneği İzleyici'yi açar; Arşiv Kopyası Olarak Kaydet seçeneği artık incelemeye bağlı olmayan PDF'nin bir kopyasını kaydeder; Çevrimdışı Çalış seçeneği ise, yorum yapabileceğiniz, ancak çevrimiçi moda dönene kadar bu yorumları yayınlayamayacağınız çevrimdışı modda çalışmanıza olanak sağlar. Çevrimiçi moda geçmek için Sunucuya Yeniden Bağlan'ı tıklatın.

Yeni yayınlanmış yorumları denetleme

Paylaşılan bir incelemeye katıldığınızda, Acrobat yerel sabit diskinizde yayınlanmış yorumları sunucudaki yorumlarla senkronize eder. Acrobat, yeni yorum yapıldığında bunu size bildirir. Eşitleme PDF kapatıldıktan sonra da devam ettiğinden bildirimleri almaya devam edersiniz.

Bildirim alanındaki mesajlar, incelemeye katılan yeni inceleyenleri, gerçekleşen güncelleştirmeleri (birden çok inceleme), son tarihin değiştiğini ve senkronizasyon denemesi başarısızlığını size bildirir. Bu seçenekler ayrıca İzleyici'ye yeni bir yayın aboneliği eklendiğini de bildirir. Mesajların ve yorum senkronizasyonunun sıklığını değiştirebilir ve senkronizasyon işlemini elle başlatabilirsiniz.

Paylaşılan incelemede yeni yorumları görüntülemek için Acrobat.com erişiminizin olması ve yorum sunucusunun bulunduğu konuma ağ bağlantınızın olması gerekir. Bağlantı kuramıyorsanız sorunun kaynağını belirlemek için İzleyici'deki sunucu durumunu denetleyin.

 1. Belge mesaj çubuğundaki Yeni Yorumları Denetle düğmesini tıklatın.

Yorumları e-postayla gönderme

PDF'yi çevrimdışı olarak veya güvenlik duvarının dışında incelerseniz ya da yorum sunucusuyla bağlantınız kesilirse, yorumlarınızı e-posta mesajıyla gönderebilirsiniz.

 1. Dosya > Dosya Gönder'i seçin.

 2. E-posta Gönder iletişim kutusunda Varsayılan E-posta Uygulaması'nı veya Web Postası Kullan'ı seçin ve Seç menüsünden web postası istemcisini belirleyin.

 3. Devam'ı tıklatın ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

  Not:

  PDF, 5 MB'lik dosya boyutu sınırını aşarsa, Acrobat yorumlarınızı bir Forms Data Format (FDF) dosyasında göndermenizi ister. Başlatan, daha küçük olan bu dosyayı içe aktarabilir. Sınırı ayarlamak için, Tercihler iletişim kutusunu açın ve İnceleme'yi seçin. Ardından [#] MB'den Büyük Dosyalar için Yorumları FDF Olarak Gönder seçeneği için yeni değeri girin.

Başka inceleyenlerden gelen yorumları yayınlama

Bir incelemeye katıldığınızda, başka inceleyenlerden yorumlar alabilirsiniz. Örneğin, inceleyenlerden biri yorum sunucusuna erişemezse, yorumları size gönderebilir. Başka bir örnek için de, incelemeye davet edilmeyen kişilerden geri bildirim aldığınızı düşünün. Bu inceleyenler, kendi yorumlarını içeren bir inceleme PDF kopyası gönderebilir. Yorumların sahipliğini alarak bunları, incelemeye katılmış olan herkesle paylaşabilirsiniz.

 1. Yorumları içeren PDF'yi açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bu inceleyenin yorumlarını yayınlamak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Tamam'ı tıklatın. Yayınlanan yorumlar PDF'de görüntülenir. Adınız başlık çubuğunda görüntülenir, yazarın adıysa yorumlar kısmında görüntülenir ve arkasına "Adına" ifadesi eklenir.

  Not:

  "Adına" metnini gizlemek için, İnceleme'nin altındaki Tercihler iletişim kutusunda, Kullanıcı paylaşılan bir incelemedeki yorumların sahibi olduğunda, yorum içindeki "Adına" metnini göster seçeneğinin işaretini kaldırın.

  • Yorumları birleştirmek istiyorsanız, sorulduğunda Evet'i tıklatın veya belge mesaj çubuğunda Yorumları Birleştir'i, ardından da Yorumları Gönder'i tıklatın. İstediğiniz diğer gözden geçirenlerin e-posta adreslerini ekleyin ve Gönder'i tıklatın.
  • Acrobat veya Reader'da PDF'nin bir kopyasını açın ve Yorum > Yorum Listesi > Seçenekler > Veri Dosyası İçe Aktar'ı seçin. Gözden geçirenlerden yorumlar içeren bir dosya seçin. İstediğiniz diğer gözden geçirenlerin e-posta adreslerini ekleyin ve Gönder'i tıklatın.

Yalnızca yeni veya düzenlenen yorumlar yayınlanır veya gönderilir.

İncelemeye yeniden katılma

Etkin incelemedeki PDF'leri yeniden açmak için İzleyici'yi kullanın. İzleyici, yalnızca kaydettiğiniz PDF'leri gösterir. Bir PDF'yi ilk açtığınızda kaydetmediyseniz, bu PDF'yi e-posta uygulamanızdan tekrar açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Acrobat'ta, Yorum > İncele > İncelemeleri İzle'yi seçin.
  • Reader'da Görünüm > İzleyici'yi seçin.
 2. İzleyici'de PDF'yi çift tıklatın.

 3. Yeni yorumlar ekleyin veya varolan yorumları düzenleyin. Yorumu silmek için yorumu seçip Delete tuşuna basın. (Yaptığınız yorumlardan istediklerinizi silebilirsiniz.)

  Acrobat, yorumları bir sonraki senkronize edişinde silinmiş yorumları çevrimiçi PDF'den kaldırır. Daha önce e-posta mesajıyla gönderdiğiniz yorumları silerseniz bunlar başlata kişinin belgesinde silinmez.

 4. Belge mesaj çubuğunda Yorumları Yayınla'yı tıklatın.

  Yalnızca yeni veya düzenlenen yorumlar yayınlanır veya gönderilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi