Adobe Animate CC (eski Flash Professional CC) ve Flex®, Flex® uygulamasında kullanmak için Animate uygulamasında özel grafik ve bileşenler oluşturma da dahil olmak üzere bir çok farklı şekilde birlikte kullanılabilir. Aşağıdaki eğitimler Animate® ve Flex® programlarının birlikte kullanılabileceği çeşitli yolları göstermektedir.

Not: Animate ve Flash Builder arasındaki Tasarım Görünümü iş akışı kaldırıldı. Flash Builder 4.6'dan bu iş akışı başlatıldığında Animate'te bir istisna gönderilir.

Flash Builder'ın bazı iş akışları, Animate CC'nin en son sürümleriyle (2017 ve üzeri) birlikte çalışmayabilir. 

Animate ve Flash Builder ile ActionScript düzenleme ve hata ayıklama

Başlamadan önce

Bu Animate/Flash Builder iş akışlarını etkinleştirmek için aşağıdaki durumların doğu olduğundan emin olun:

 • Flash CS5 ve Flash Builder 4'ün her ikisi de yüklü durumdadır.

 • Flash Builder'dan FLA dosyası başlatmak için projenizin Paket Gezgini panelinin Animate proje doğasında atanmış olması gerekir.

  Flash Builder'da proje doğası atama hakkında daha fazla bilgi için Flash Builder Yardım'a başvurun.

 • Flash Builder'da FLA dosyası başlatmak için, projenizin Animate CC proje özelliklerinde bir FLA dosyasının test edilmek ve hataları ayıklanmak üzere atanmış olması gerekir.

Flash Builder'dan Animate'te test etme, hata ayıklama ve yayınlama

Flash Builder 4'te düzenlediğiniz bir dosya ile Animate'te test etme veya hata ayıklama yapmak için:

 • Flash Builder geliştirme perspektifinde, Çalıştır > Filmi Test Et veya Çalıştır > Film Hatalarını Ayıkla'yı seçin. Her menü öğesinin yanında bir Animate simgesinin bulunduğunu unutmayın. SWF penceresi veya hata ayıklama oturumu kapandığında, proje ile ilişkili FLA dosyasının içindeki kare komut dosyalarında derleyici hataları olmadığı takdirde, odak Flash Builder'a geri dönecektir. Tüm hatalar hakkında bilgiler Flash Builder'daki Hatalar paneline gönderilir.

Flash Builder'da geçerli projeyle ilişkili FLA dosyasını yayınlamak için:

 • Flash Builder geliştirme perspektifinden Proje > Filmi Yayınla'yı seçin. Animate simgesinin menü komutunun yanında olduğunu unutmayın.

Animate'ten Flash Builder'da AS dosyalarını düzenleme 

Yeni bir ActionScript 3.0 sınıfı veya arabirimi oluşturmak ve Flash Builder'ı düzenleyici olarak atamak için:

 1. Dosya > Yeni'yi seçin.

  Yeni Belge
  Yeni Belge
 2. Ekranın üst kısmındaki sekmelerden istediğiniz bir amacı seçin: Karakter Animasyonu, Sosyal, Oyun, Eğitim, Reklam, Web veGelişmiş. Yeni Belge iletişim kutusunda ActionScript 3.0 sınıfını veya ActionScript 3.0 arabirimini seçin.

 3. ActionScript 3.0 Oluştur iletişim kutusunda dosya oluşturmak için uygulama olarak Flash Builder'ı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın. Flash Builder açılır.

 4. Flash Builder'da, ActionScript dosyası ile ilişkilendirilecek bir FLA veya XFL dosyası seçip Bitir'i tıklatın.

Animate'ten Flash Builder'da bir AS dosyasını açmak ve düzenlemek için:

 1. Kütüphane panelinde sınıf veya arabirimle ilişkili sembolü sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 2. Sembol Özellikleri iletişim kutusunda Sınıf Tanımını Düzenle'yi tıklatın.

 3. Görüntülenen ActionScript 3.0'ı Düzenle iletişim kutusunda AS dosyasına atanmış düzenleyicinin Flash Builder olduğunu doğrulayın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Eğer dosyayı düzenlemek için Flash Builder atanmamışsa, sınıf dosyasını düzenleyecek uygulama olarak Flash Builder'ı seçin ve Tamam'ı tıkatın.

  Flash Builder dosyayı düzenlemek üzere açılır.

Flex için bileşenler oluşturma

Adobe Animate uygulamasında, Adobe® Flex® uygulamalarında bileşenler olarak kullanılmak üzere bileşen oluşturabilirsiniz. Bu içerik hem görsel öğeleri hem de Adobe® ActionScript® 3.0 kodunu içerebilir.

Animate uygulamasında Flex'te kullanılmak üzere bileşenlerin oluşturulması, bir yandan Flex'in özelliklerini kullanırken diğer yandan da Animate uygulamasının esnek grafik tasarımı yeteneklerinden yararlanmanızı sağlar.

Animate uygulamasında Flex bileşenleri oluşturmak üzere Animate için Flex Component Kit'i yüklemeniz gerekir. Adobe Extension Manager'ı kullanarak bileşen kitini yüklersiniz. Bileşen kitinin bazı sürümleri, Adobe Animate uygulamasının tüm özelliklerini desteklemeyebilir, bu nedenle www.adobe.com/go/flex_ck_tr adresinden bileşen kitinin en son sürümünü indirdiğinizden emin olun.

Flex ve Animate uygulamasını birlikte kullanma hakkında daha fazla bilgi için, www.adobe.com/go/learn_flexresources_tr adresindeki Adobe web sitesinde bulunan Flex belgelerine bakın.

Animate'te Flex bileşeni oluşturmak için:

 1. Adobe Extension Manager'ın yüklenmiş olduğundan emin olun. Extension Manager'ı indirmek için, www.adobe.com/go/extension_manager_dl_tr adresindeki Extension Manager indirme sayfasını ziyaret edin.

  Varsayılan olarak, Adobe Creative Suite uygulamalarıyla Extension Manager yüklenir.

 2. www.adobe.com/go/flex_ck_tr adresinde bulunan Flex Component Kit'i indirip yükleyin. Bileşen kitini yüklemeden önce Animate uygulamasından çıktığınızdan emin olun. Adobe Extension Manager ile uzantıları yükleme hakkında bilgi için bkz. www.adobe.com/go/learn_extension_manager_tr.

 3. Animate uygulamasını başlatın. Komutlar menüsünde, Sembolü Flex Bileşenine Dönüştür ve Sembolü Flex Kabına Dönüştür olmak üzere iki yeni komut görüntülenir.

 4. Animate uygulamasında, Flex bileşenine dahil etmek istediğiniz resim ve ActionScript 3.0 kodunu içeren bir film klibi sembolü oluşturun. Flex bileşenine dönüştürme öncesinde içeriğin bir film klibi sembolünde bulunması gerekir.

 5. Film klibini Flex bileşenine dönüştürmeden önce, film klibinin Flex ile uyumluluk için şu gereksinimleri karşıladığından emin olun:

  • FLA dosyasının kare hızının 24 fps olması ve bu bileşeni kullanacak herhangi bir Flex projesinin kare hızıyla eşleşmesi gerekir.

  • Kayıt noktasının, film klibinde 0, 0 noktasında bulunması gerekir.

   not: Film klibindeki tüm içeriklerin 0, 0 kayıt noktasına sahip olduğundan emin olmak için, Zaman Çizelgesi'nin alt kısmında Birden Çok Kareyi Düzenle düğmesini tıklatın, film klibi zaman çizelgesindeki tüm kareleri seçin, tüm karelerdeki içeriğinizin tamamını seçip Özellik denetçisinde 0, 0 konumuna taşıyın.

 6. Kütüphane panelinde film klibini seçin ve Komutlar > Sembolü Flex Bileşenine Dönüştür seçeneklerini belirleyin.

  Animate uygulaması, film klibini Flex bileşenine dönüştürür, Kütüphane'de simgesini Flex simgesi olarak değiştirir ve FlexComponentBase sınıfı derlenmiş klibini Kütüphane'ye içe aktarır. Animate, FlexComponentBase öğesini bir sonraki adımda oluşturulan Flex bileşeni SCW dosyasına gömer.

  Animate uygulaması film klibini dönüştürürken Çıktı panelinde görüntülenen ilerleme mesajlarını not edin.

 7. Derlenen Flex bileşenini içeren bir SWC dosyası oluşturmak için Dosya > Yayınla seçeneklerini belirleyin. Animate ayrıca ana FLA dosyasından bir SWF dosyası oluşturur ancak isterseniz SWF dosyasını yoksayabilirsiniz. Yayınlanan bileşen SWC dosyası şimdi Flex'te kullanılmaya hazırdır.

 8. SWC dosyasını Flex'te kullanmak için şunlardan birini yapın:

  • SWC dosyasını Animate uygulamasından kopyalayın ve Flex projenizin bin klasörüne yapıştırın.

  • SWC dosyasını Flex projenizin kütüphane yoluna ekleyin. Daha fazla bilgi için, www.adobe.com/go/learn_flexresources_tr adresindeki Flex Builder belgelerine bakın.

Flex meta verilerini kullanma

Flex'te kullanılmak üzere ActionScript 3.0 kodu yazıyorsanız, ActionScript kodunu içeren herhangi bir yayınlanmış SWF'ye harici dosyaları gömmek için, koda meta veri yerleştirebilirsiniz. Genellikle bu [Embed] meta veri bildirimleri, SWF dosyasına görüntü dosyaları, fontlar, tek tek semboller veya başka SWF dosyaları gömmek için kullanılır.

Meta verilerin "veriler hakkındaki veriler" olduğunu unutmayın. ActionScript'te, meta verinin geçerli olduğu kod satırının hemen öncesindeki satıra meta verileri eklersiniz. Böylece derleyici, meta verinin sonrasındaki kod satırını derlerken meta veriyi dikkate alır.

Örneğin, ActionScript dosyasının bir düzey yukarısındaki dizinde saklanan button_up.png adındaki bir görüntüyü gömmek için, şu ActionScript'i kullanırsınız:

[Embed(“../button_up.png”)]

private var buttonUpImage:Class;

[Embed] meta veri etiketi, derleyiciye button_up.png adındaki dosyayı SWF dosyasına gömmesini ve bu dosyanın buttonUpImage adındaki değişkenle ilişkilendirilmesi gerektiğini bildirir.

Flex'te meta verilerle varlıkları gömme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Flex 3 Geliştirici Kılavuzu'nda Varlıkları Gömme, www.adobe.com/go/learn_flexresources_tr.

[Embed] meta verisi gibi Flex SDK gerektiren bir özellik kullanıyorsanız, derleme zamanında Animate uygulaması, Flex.SWC dosyasını FLA dosyanızın Kütüphane yoluna eklemenizi ister. Flex.SWC dosyası, Flex meta verilerini desteklemek için gereken derlenmiş sınıfları içerir. Flex.SWC dosyasını Kütüphane yoluna eklemek için, iletişim kutusunda Kütüphane Yolunu Güncelle'yi tıklatın. Daha sonra ActionScript yayınlama ayarlarında da Flex.SWC dosyasını Kütüphane yoluna ekleyebilirsiniz.

Ek kaynaklar

Aşağıdaki kaynaklar, Flash Builder’ı Animate ile entegre etme hakkında örnekler ve ek bilgi sunar:

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi