Başlamadan önce

 Animasyona başlamadan önce aşağıdaki kavramları anlayın:

Önkoşullar Açıklama
Zaman Çizelgesi Ara hareketlerle çalışmaya başlamadan önce Zaman Çizelgesi ve düzenleme özelliklerinin kullanımını anlayın. Sahne Alanı'nda, Özellik denetçisinde veya yeniden tasarlanan Hareket Düzenleyici'yi kullanarak tek tek özellik anahtar karelerini düzenleyebilirsiniz.
Sembol örnekleri  Animate'te yalnızca sembol örneklerinin ve metin alanlarının arası doldurulabilir. Diğer tüm nesne türleri, ara uygulandığı zaman bir sembol içine sarılır. Sembol örneği, kendi zaman çizelgelerinde arası doldurulabilen yuvalanmış semboller içerebilir.
Ara yayılma alanı Ara doldurma katmanının en küçük yapı taşı ara yayılma alanıdır. Ara doldurma katmanındaki ara hareket yayılma alanı, yalnızca tek sembol örneği veya metin alanı içerebilir. Sembol örneği, ara yayılma alanının hedefi olarak adlandırılır. Ancak, tek bir sembol birçok nesne içerebilir.
Hedef nesne

Ara yayılma alanına ikinci bir sembol veya metin alanı eklenmesi, aradaki orijinal sembolü değiştirir. Bir aranın hedef nesnesini değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Zaman Çizelgesi'nde kütüphaneden ara yayılma alanına farklı bir sembol sürükleyin
 • Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et komutunu kullanın.

Sembolü, arayı ara doldurma katmanından kaldırmadan veya parçalamadan silebilirsiniz. Daha sonra araya farklı bir sembol örneği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman hedef sembolün türünü değiştirebilir veya sembolü düzenleyebilirsiniz.

Hareket yolları Bir ara, hareket içerdiğinde Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görünür. Hareket yolu, her karede arası doldurulan nesnenin konumunu gösterir. Kontrol noktalarını sürükleyerek Sahne Alanı'nda hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Ara/ters kinematik katmanına bir hareket kılavuzu ekleyemezsiniz. 

Ayrıca bkz.

Ara hareket bileşenleri

Ara yayılma alanı:

 • Bir nesnenin zaman içinde değiştirilmiş bir veya birden fazla özelliğe sahip olabileceği Zaman Çizelgesi'ndeki bir kare dizisidir.
 • Ara hareket yayılma alanı Zaman Çizelgesi'nde, bir arka plan rengine sahip tek bir katmandaki kare grubu olarak görünür.
 • Ara yayılma alanlarını tek bir nesne olarak seçebilir ve Zaman Çizelgesi'nde başka bir katman da dahil olmak üzere bir konumdan diğerine sürükleyebilirsiniz.
 • Her ara yayılma alanında Sahne Alanı'nda bulunan tek bir nesneye animasyon uygulayabilirsiniz. Bu nesneye, ara yayılma alanının hedef nesnesi adı verilir.

Özellik anahtar karesi

 • Ara hedef nesnesi için bir veya birden fazla özellik değerini açıkça tanımladığınız bir ara yayılma alanındaki karedir.
 • Bu özellikler arasında konum, alfa (saydamlık), renk tonu vb. yer alabilir.
 • Tanımlanan her özellik, kendi özellik anahtar karesine sahiptir.
 • Tek bir karede birden fazla özellik belirlerseniz, bu özelliklerin her birinin özellik anahtar karesi o kare içinde bulunur.
 • Bir ara yayılma alanının tüm özelliklerini ve özellik anahtar karelerini görüntülemek için Hareket Düzenleyici'yi kullanın.
 • Ara yayılma alanı bağlam menüsünden Zaman Çizelgesi'nde görüntülenecek özellik anahtar karelerinin türünü seçmek için herhangi bir özellik anahtar karesini sağ tıklatın ve Anahtar kareleri görüntüle seçeneğini belirleyin. 

Aranın hedef nesnesi

Ara hareket, ara yayılma alanında ara hedef nesnesi olarak adlandırılan tek bir nesneye sahiptir. Ara içinde tek bir hedef nesneye sahip olmanın birçok avantajı vardır:

 • Yeniden kullanmak üzere bir arayı önayar olarak kaydedebilirsiniz. 
 • Ara hareketleri, Zaman Çizelgesi (ara yayılma alanında sürükleyerek) veya Sahne Alanı'nda kolayca hareket ettirebilirsiniz.
 • Varolan bir araya yeni bir örnek uygulamak için:
  • Takas etmek için araya yapıştırın
  • Kütüphane'den yeni bir örnek sürükleyin
  • Sembolü Takas Et'i kullanın. 

Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler

Ara hareket uygulayabileceğiniz nesne türleri arasında film klipleri, grafikler, düğme sembolleri ve metin alanları yer alır. Arası doldurulabilen bu nesneler, aşağıdaki özellikleri içerir:

 • 2B X ve Y konumu
 • 3B Z konumu (yalnızca film klipleri)

 • 2B döndürme (z ekseni etrafında)

 • 3B X, Y ve Z döndürme (yalnızca film klipleri): yayınlama ayarlarında FLA hedef dosyasını ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya üzeri olarak ayarlayın. Adobe AIR de 3B hareketi destekler.

 • X ve Y Eğimi

 • X ve Y Ölçekleme

 • Renk efektleri: alfa (saydamlık), parlaklık, renk tonu ve gelişmiş renk ayarlarını içerir. Renk efektlerinin yalnızca sembollerde ve TLF metninde arası doldurulabilir. Bu özelliklerin arasını doldurarak, nesnelerin görünmesini veya bir renkten başka bir renge geçmesini sağlayabilirsiniz. Klasik bir metin üzerinde bir renk efektinin arasını doldurmak için metni bir sembole dönüştürün.

 • Filtre özellikleri (filtreler grafik sembollerine uygulanamaz)

Ara hareket animasyonu oluşturma

Aşağıdaki üç yöntemden birini kullanarak ara hareket oluşturabilirsiniz:

 • Arasını doldurmak istediğiniz bir grafik veya örnek oluşturun, ardından bir kareyi sağ tıklatın ve Ara Hareket Oluştur seçeneğini belirleyin.
 • Arasını doldurmak istediğiniz bir grafik veya örnek oluşturun ve ana menüden Ekle > Ara Hareket seçeneğini belirleyin.
 • Arasını doldurmak istediğiniz bir grafik veya örnek oluşturun, ardından Sahne Alanı'nda örneği sağ tıklatıp Ara Hareket Oluştur seçeneğini belirleyin.

Not:

Animasyonda ActionScript kullanımı isteğe bağlıdır. 

Ara Hareket Animasyonu oluşturma

Özellik denetçisini kullanarak diğer özelliklerde ara hareket oluşturma

Metin alanı veya bir sembol örneğinin özelliklerini hareketlendirmek için Ara Hareket Oluştur komutunu kullanın. Özellikler; dönüş, ölçek, saydamlık veya renk tonu arasında değişir (yalnızca semboller ve TLF metni). Örneğin, ekranda kaybolmasını sağlamak için bir sembol örneğinin alfa (saydamlık) özelliğini düzenleyebilirsiniz. Ara hareketlerle hareketlendirebileceğiniz özelliklerin bir listesi için, bkz. Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler.

 1. Sahne Alanı'nda bir sembol örneği veya metin alanı seçin.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

 2. Ekle Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Tek bir anahtar karede varolan bir nesneye bir ara uyguladığınızda, oynatma kafası, yeni aranın son karesine taşınır. Aksi takdirde, oynatma kafası hareket etmez.

 3. Oynatma kafasını, bir özellik değeri belirlemek istediğiniz ara yayılma alanının karesine yerleştirin.

  Oynatma kafasını ara yayılma alanının diğer herhangi bir karesine de yerleştirebilirsiniz. Ara, genellikle bir özellik anahtar karesi olan, ara yayılma alanının ilk karesindeki özellik değerleriyle başlar.

 4. Nesne Sahne Alanı’nda seçiliyken alfa (saydamlık), dönüş veya eğriltme gibi konum haricindeki bir özellik için bir değer belirleyin. Özellik denetçisini veya Araçlar panelindeki araçlardan birini kullanarak değeri ayarlayın.

  Yayılma alanının geçerli karesi bir özellik anahtar karesi olacaktır.

  Not:

  Farklı türlerde özellik anahtar karelerini ara hareket yayılma alanlarında görüntüleyebilirsiniz. Bir ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyin.

 5. Sahne Alanı'ndaki ara önizlemesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasını kaydırın.

 6. Daha fazla özellik anahtar karesi eklemek için oynatma kafasını yayılma alanında istenilen kareye getirin ve özellik için Özellik denetçisinde bir değer belirleyin.

Varolan bir ara doldurma katmanına ara ekleme

Mevcut ara doldurma katmanına daha fazla ara ekleyebilirsiniz. Animasyona sahip Animate içeriği oluştururken daha az katman kullanmak için daha fazla ara ekleyin.

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Katmana boş bir anahtar kare ekleyin (Ekle Zaman Çizelgesi Boş Anahtar Kare), anahtar kareye öğeler ekleyin ve sonra bu öğelere ara hareket uygulayın.
  • Ayrı bir katmanda bir ara oluşturun ve ardından yayılma alanını istenilen katmana sürükleyin.
  • Başka bir katmandan statik bir kareyi ara doldurma katmanına sürükleyin ve ardından statik karedeki bir nesneye ara ekleyin.
  • Aynı katmandan veya farklı bir katmandan varolan bir yayılma alanını çoğaltmak için Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basarak sürükleyin.
  • Aynı veya farklı bir katmandan ara yayılma alanını kopyalayın ve yapıştırın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi