ActionScript'e başlarken

ActionScript® kodlama dili, uygulamanıza karmaşık etkileşimler, oynatma kontrolü ve veri görüntüleri eklemenizi sağlar. Eylemler panelini, Komut Dosyası penceresini veya harici bir düzenleyiciyi kullanarak geliştirme ortamına ActionScript ekleyebilirsiniz.

ActionScript kendi sözdizimi kurallarına, ayrılmış anahtar sözcüklerine uyar ve bilgi depolamak ve geri almak için değişkenleri kullanmanızı sağlar. ActionScript birçok faydalı görevi gerçekleştirmenizi sağlayan nesneler oluşturmanıza izin veren, yerleşik sınıflardan oluşmuş geniş bir kütüphane içerir. ActionScript hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Yardım başlıklarına bakın:

Komut dosyası oluşturmaya başlamak için tüm ActionScript öğelerini anlamanız gerekmez. Net bir hedefiniz varsa basit eylemlerle komut dosyaları oluşturmaya başlayabilirsiniz.

ActionScript ve JavaScript, ECMAScript komut dosyası oluşturma dilinin uluslararası standardı olan ECMA-262 standardına dayanır. Bu sebeple, JavaScript'e aşina olan geliştiriciler ActionScript'e yabancılık çekmeyeceklerdir. ECMAScript hakkında daha fazla bilgi için ecma-international.org adresini ziyaret edin.

Adobe'nin önerdikleri...

Adobe'nin önerdikleri...

Hangi ActionScript sürümünü kullanabilirsiniz?

Animate, farklı türdeki geliştiricilerin ve oynatma donanımının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birden fazla ActionScript sürümü içerir. ActionScript 3.0 ve 2.0 birbiriyle uyumlu değildir.

 

 • ActionScript 3.0 son derece hızlıdır. Bu sürüm, nesneye yönelik programlama kavramına diğer ActionScript sürümlerine kıyasla biraz daha fazla aşinalık gerektirir. ActionScript 3.0 ECMAScript tanımlamasıyla tamamen uyumludur, daha iyi XML işleme, iyileştirilmiş bir olay modeli ve ekrandaki öğelerle çalışmak için iyileştirilmiş bir mimari sunar. ActionScript 3.0 kullanan dosyalar ActionScript'in önceki sürümlerini içeremezler.

 • (Yalnızca Animate CC'de kaldırılmıştır) ActionScript 2.0'ı öğrenmek ActionScript 3.0'ı öğrenmekten daha kolaydır. Flash Player derlenmiş ActionScript 2.0 kodunu derlenmiş ActionScript 3.0 kodundan daha yavaş çalıştırsa da, ActionScript 2.0 yine de birçok türde proje için kullanışlıdır. Ayrıca ActionScript 2.0, hesaplama açısından yoğun omayan projeler için de kullanışlıdır. Örneğin, daha tasarıma dayalı içerikler. ActionScript 2.0 de ECMAScript teknik özelliklerine dayanır ancak tamamen uyumlu değildir.

 • (Animate CC'de kaldırılmıştır) ActionScript 1.0, ActionScript'in en basit halidir ve Adobe Flash Lite Player'ın bazı sürümleri tarafından hala kullanılmaktadır. ActionScript 1.0 ve 2.0, aynı FLA dosyası içinde bir arada bulunabilirler.

 • (Animate CC'de kaldırılmıştır) Flash Lite 2.x ActionScript, cep telefonları ve mobil cihazlarda çalışan Flash Lite 2.x tarafından desteklenen ActionScript 2.0'ın bir alt kümesidir.

 • (Animate CC'de kaldırılmıştır) Flash Lite 1.x ActionScript, cep telefonları ve mobil cihazlarda çalışan Flash Lite 1.x tarafından desteklenen ActionScript 1.0'ın bir alt kümesidir.

 

ActionScript belgelerini kullanma

ActionScript'in birden fazla sürümü olduğundan (2.0 ve 3.0) ve bu sürümleri FLA dosyalarınıza dahil etmenin birden çok yolu olduğundan, ActionScript'i öğrenmenin birçok farklı yöntemi vardır.

ActionScript ile çalışma için grafik kullanıcı arabirimi hakkında açıklamalar bulabilirsiniz. Bu arabirim Eylemler panelini, Komut Dosyası penceresini, Komut Dosyası Yardımcısı modunu, Çıktı panelini ve Derleyici Hataları panelini içermektedir. Bu konular ActionScript'in tüm sürümleri için geçerlidir.

Adobe'nin diğer ActionScript belgeleri, ActionScript sürümleri hakkında tek tek bilgi edinmeniz konusunda sizi yönlendirir.

ActionScript ile çalışma şekilleri

ActionScript'le çalışmanın birkaç yolu vardır.

 • (Animate Ccde kaldırılmıştır) Komut Dosyası Yardımcısı modu ActionScript'i, kodu kendiniz yazmadan FLA dosyanıza eklemenizi sağlar. Siz eylemleri seçersiniz ve yazılım her eylem için gerekli olan parametreleri girmeniz amacıyla bir kullanıcı arabirimi sunar. Belirli görevleri yerine getirmek için hangi işlevlerin kullanılacağı hakkında biraz bilginiz olmalıdır ancak sözdizimi öğrenmenize gerek yoktur. Birçok programcı olmayan kişi ve tasarımcı bu modu kullanmaktadır.

 • (Animate CC'de kaldırılmıştır) Davranışlar, kendiniz yazmaksızın dosyanıza kod eklemenize de olanak tanır. Davranışlar ortak görevler için önceden yazılmış komut dosyalarıdır. Bir davranış ekleyebilir ve sonra onu Davranışlar panelinde kolayca konfigüre edebilirsiniz. Davranışlar sadece ActionScript 2.0 ve önceki sürümlerde bulunur.

 • Kendi ActionScript'inizi yazmak size belgeniz üzerinde fazlasıyla esneklik ve kontrol sağlar. Ancak ActionScript dili ve kurallarına aşina olmanız gerekir.

 • Bileşenler, karmaşık işlevleri uygulamanızı sağlayan önceden oluşturulmuş film klipleridir. Bir bileşen, onay kutusu gibi basit bir kullanıcı arabirimi kontrolü veya kaydırma bölmesi gibi karmaşık bir kontrol olabilir. Bir bileşenin işlevini ve görünümünü özelleştirebilir ve başka geliştiriciler tarafından oluşturulmuş bileşenleri indirebilirsiniz. Çoğu bileşen, bir bileşeni tetiklemek veya kontrol etmek için bir miktar ActionScript kodu yazmanızı gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. ActionScript 3.0 Bileşenlerini Kullanma.

 

ActionScript yazma

Geliştirme ortamında ActionScript kodu yazarken, Eylemler panelini veya Komut Dosyası penceresini kullanırsınız. Eylemler paneli ve Komut Dosyası penceresinde, kod ipuçları ve kod renkleri, kod biçimlendirme, sözdizimi vurgulama özelliklerini içeren tam özellikli bir kod düzenleyicisi bulunur. Ayrıca hata ayıklama, satır numaraları, kelime kaydırma ve Unicode desteğini de içerir.

 • Animate belgenizin parçası olan komut dosyaları (yani, FLA dosyasına gömülü olan komut dosyaları) yazmak için Eylemler panelini kullanın. Eylemler paneli, temel ActionScript dil öğelerine hızlı erişiminizi sağlayan Eylemler araç kutusu gibi özellikler sunar. Komut dosyaları oluşturmak için gereken öğeler size sorulur.

 • Harici komut dosyaları (yani harici dosyaların içinde saklanan komutlar veya sınıflar) yazmak istiyorsanız, Komut Dosyası penceresini kullanın. (Harici bir AS dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyicisi de kullanabilirsiniz.) Komut Dosyası penceresi kod ipuçları, kod renklendirme, sözdizimi denetimi ve otomatik biçimlendirme gibi kod destek özelliklerini içerir.

Daha fazla önerilen topluluk içeriği

Aşağıdaki makaleler ve eğitimler ActionScript'le çalışma konusunda daha ayrıntılı bilgiler sağlar:

Çıktı paneline genel bakış

Herhangi bir belge türünü çalıştırdığınızda, bilgiler veya belge dönüştürmeleri, yayınlama gibi işlemlerle ilgili uyarılar Çıktı panelinde görüntülenir. Bu bilgiyi görüntülemek için, kodunuza trace() deyimleri ekleyin veya Nesneleri Listele ve Değişkenleri Listele komutlarını kullanın.

Komut dosyalarınızda trace() deyimi kullanırsanız, SWF dosyası çalıştırıldığında Çıktı paneline belirli bilgiler gönderebilirsiniz. Bu bilgiler, SWF dosyasının durumu veya bir ifadenin değeri hakkında notlar içerir. 

Output_panel
Çıktı paneli

Çıktı paneli şu menü öğelerinden oluşur:

 • Kopyala: Çıktı panelinin tüm içeriğini bilgisayarın panosuna kopyalar. Çıktının seçilen bir bölümünü kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz alanı ve ardından Kopyala'yı seçin.
 • Temizle: Çıktı panelinin içeriğini temizler.
 • Çıktıyı Göster: Çıktı panelinin içeriğini görüntüler.
 • Kilitle: Paneli kilitler. Paneli yalnızca yeniden boyutlandırabilirsiniz ancak taşıyamaz veya sürükleyemezsiniz.
 • Yardım: Çıktı paneli için çevrimiçi Yardımı yükler.
 • Kapat: Çıktı panelini kapatır.
 • Grubu Kapat: Tüm panel grubunu kapatır. Zaman çizelgesi, çıktı paneli ve derleyici hataları paneli gibi birden çok paneli aynı anda sabitleyebilirsiniz.

Çıktı panelini görüntülemek veya gizlemek için Pencere > Çıktı seçeneklerini belirleyin veya F2 tuşuna basın.

Eylemler paneli

Dil Başvurusu'nu mu arıyorsunuz?

Belirli bir ActionScript dil öğesinin başvuru belgelerini bulmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Not:

Yardım'ı Topluluk Yardımı uygulaması yerine bir web tarayıcısında açmak için şu makaleye bakın: http://kb2.adobe.com/community/publishing/916/cpsid_91609.html.

ActionScript'i öğrenme

ActionScript yazma hakkında bilgi edinmek için şu kaynakları kullanın:

Not:

ActionScript 3.0 ve 2.0 birbiriyle uyumlu değildir. Oluşturduğunuz her FLA için yalnızca bir sürüm seçin.

Eylemler paneline genel bakış

FLA dosyasına gömülü komut dosyaları oluşturmak için ActionScript'i doğrudan Eylemler paneline girin (Sırasıyla Pencere > Eylemler öğelerini seçin ya da F9'a basın)

actions-frame-view
Eylemler paneli

Eylemler paneli iki bölmeden oluşur:

Komut Dosyası bölmesi

Geçerli olarak seçilmiş olan kareyle ilişkili ActionScript kodunu yazmanızı sağlar.

Komut Dosyası gezgini

Animate belgenizdeki komut dosyalarını listeler ve bunlar arasında hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Komut Dosyası bölmesinde komut dosyasını görüntülemek için Komut Dosyası gezgininde bir öğeyi tıklatın.

Eylemler paneli ActionScript'te kodlamayı kolaylaştırmaya ve düzene koymaya yardımcı olan kod destek özellikle erişmenizi sağlar. Animate'ten animasyonun tamamına uygulanabilen ve bir kareye bağlı olmayan genel ve üçüncü taraf komut dosyaları ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu sayfadaki Genel ve Üçüncü Taraf Komut Dosyaları Ekleme bölümüne bakın.

 • Komut Dosyası Çalıştır: Komut dosyasını çalıştırır
 • Komut Dosyasını İğnele: Komut dosyasını, Komut dosyası bölmesinde komut dosyası iğneleme sekmelerine tek tek iğneler ve uygun şekilde hareket ettirir. Bu özellik, FLA dosyanızdaki kodu tek bir merkezi konumda düzenlemediyseniz kullanışlıdır. Ayrıca, birden çok komut dosyası kullanıyorsanız da faydalıdır. Eylemler panelinde kodun açık konumunu korumak için bir komut dosyasını iğneleyebilir ve farklı açık komut dosyaları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, hata ayıklama sırasında faydalı olabilir.
 • Örnek Yolu ve Adı Ekle: Komut dosyasındaki bir eylem için mutlak veya göreceli bir hedef yolu ayarlamanıza yardım eder.
 • Bul: Komut dosyanızın içindeki metni bulur ve değiştirir.
 • Kodu Biçimlendir: Kodu biçimlendirmeye yardımcı olur.
 • Kod Parçacıkları:Örnek kod parçacıklarını görüntüleyen Kod Parçacıkları panelini açar.
 • Sihirbaz kullanarak ekle: Kod yazmaya gerek kalmadan kullanımı kolay bir sihirbaz ile eylemler eklemek için bu düğmeyi tıklatın. 
 • Yardım: Komut Dosyası bölmesinde seçili ActionScript öğesi için başvuru bilgisini görüntüler. Örneğin, bir import ifadesini tıklatıp daha sonra Yardım'ı tıklatırsanız, import ifadesinin başvuru bilgisi Yardım panelinde görünür.

Eylem kodu sihirbazını kullanma

Eylemler panelindeki Sihirbazı kullanarak ekle seçeneklerini kullanarak HTML5 kompozisyonlarına interaktiflik ekleyebilirsiniz. Sihirbazı kullanarak ekle, kompozisyonlarınıza kod eklemek için kolaylaştırılmış bir kullanıcı arabirimidir.

Eylem kodu sihirbazını kullanarak kod eklemeyi açıklayan video

 1. HTML5 Canvas belgesi oluşturun ve Pencere > Eylemler seçeneklerini tıklatın.

 2. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği üzere Eylemlerpanelinde Sihirbazı kullanarak ekle seçeneğini tıklatın. 

  addusingwizard-button
  Sihirbazı kullanarak ekle düğmesini içeren eylemler paneli
 3. Kod sihirbazını kullanarak kod oluşturmak istediğiniz eylemi seçin.

  Eylemler için eylem kodu sihirbazı seçeneklerini görüntüleyen bir örnek ekran görüntüsü

  Yukarıdaki ekran görüntüsünde, Kare numarası al eylemi seçilidir ve ilgili kod eylem penceresinde güncellenmiştir.

  Seçtiğiniz eylem türüne göre, eylemi uygulamak istediğiniz ilgili nesneyi de seçebilirsiniz. Nesne bir örnek adına sahipse, sahne alanında belirli nesneleri arayabilirsiniz. Ayrıca, geçerli seçimi eyleme de uygulayabilirsiniz. 

  actions-code-currentselection
  Eylem uygulanacak nesneler listesi
 4. Tetikleyici bir olay seçmek için İleri seçeneğini tıklatın. Tetikleyici olaylar dizisi, önceki adımlarda seçtiğiniz nesne türüne ve eylem türüne göre pencerede listelenir. 

  action-trigger
  Tetikleyici olaylar listesi
 5. Karşılık gelen tetikleyici nesnelerin (varsa) ardından geldiği uygun bir tetikleyici olay seçin ve Bitir ve ekle düğmesini tıklatın. 

Sahne alanında bir nesne seçtiğinizde menüden Geçerli Seçim seçeneğini belirleyebilir ve eylemler kodu sihirbazını çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, kod için bileşen eylemlerini ve zaman çizelgesini de seçebilirsiniz.

Komut dosyası penceresini kullanma

Komut Dosyası penceresi uygulamanıza içe aktaracağınız harici komut dosyaları oluşturmanızı sağlar. Bu komut dosyaları, ActionScript veya Animate JavaScript dosyaları olabilir.

Ayrıca, HTML5 Canvas belgelerine Genel ve Üçüncü Taraf komut dosyaları da ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Animate CC'de HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayınlama başlığındaki Genel ve Üçüncü Taraf komut dosyaları ekleme bölümüne bakın.

actions-add-script
Komut Dosyası penceresi

Birden fazla harici dosyanız açıksa, dosya adları Komut Dosyası penceresinin üst tarafında dizili sekmeler üzerinde görüntülenir.

Komut Dosyası penceresinde Pinscript, bul ve değiştir, sözdizimi renklendirme, kodu biçimlendirme, kod ipuçları ve yorumları ile kod daraltma özelliklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, hata ayıklama seçenekleri (yalnızca ActionScript belgeleri) ve kelime kaydırmayı da kullanabilirsiniz. Komut Dosyası penceresi ayrıca satır numaralarını ve gizli karakterleri görüntülemenizi sağlar.

Komut Dosyası penceresinde harici dosya oluşturma

 1. Dosya > Yeni seçeneğini belirleyin.

  Yeni Belge
  Yeni Belge
 2. Ekranın üst kısmındaki sekmelerden istediğiniz bir amacı seçin: Karakter Animasyonu, Sosyal, Oyun, Eğitim, Reklam, Web ve Gelişmiş. Oluşturmak istediğiniz harici dosya türünü seçin (ActionScript dosyası veya Animate JavaScript dosyası).

Mevcut dosyayı Komut Dosyası penceresinde düzenleme

 • Mevcut bir komut dosyasını açmak için Dosya > Aç seçeneklerini belirleyin ve ardından mevcut bir AS dosyası açın.

 • Zaten açık olan bir komut dosyasını düzenlemek için komut dosyasının adını gösteren belge sekmesini tıklatın.

Eylemler panelindeki ve komut dosyası penceresindeki araçlar

Eylemler paneli, ActionScript'te kodlamayı kolaylaştırmayı ve düzene koymayı sağlayan kod destek özelliklerine erişmenize imkan tanır.

Bul 

Komut dosyanızın içindeki metni bulur ve değiştirir.

 

Hedef Yolu Ekle 

(Yalnızca Eylemler paneli) Komut dosyasındaki bir eylem için mutlak veya göreceli bir hedef yolu ayarlamanıza yardım eder.

 

Yardım 

Komut Dosyası bölmesinde seçili ActionScript öğesi için başvuru bilgisini görüntüler. Örneğin, bir import ifadesini tıklatıp daha sonra Yardım'ı tıklatırsanız, import deyiminin başvuru bilgisi Yardım panelinde görünür.

 

Kod Parçacıkları

Örnek kod parçacıklarını görüntüleyen Kod Parçacıkları panelini açar.

 

Sihirbaz kullanarak ekle

Kod yazmanıza gerek kalamdan bir arabirim kullanarak eylemler için kod eklemenize yardım eder. 

Bağlam duyarlı Yardım'a Eylemler panelinden erişme

 1. Başvurmak üzere bir öğe seçmek için şunlardan herhangi birini yapın:
  • Eylemler paneli araç kutusu bölmesinde (veya Eylemler panelinin sol kısmında) bir ActionScript terimi seçin.

  • Eylemler panelinin Komut Dosyası bölmesinde bir ActionScript terimi seçin.

  • Ekleme noktasını, Komut Dosyası bölmesindeki Eylemler panelinde bir ActionScript teriminden önce yerleştirin.

 2. Seçili öğenin Yardım paneli başvuru sayfasını açmak için şunlardan birini yapın:
  • F1 tuşuna basın.

  • Öğeyi sağ tıklatın ve Yardımı Görüntüle'yi seçin.

  • Komut Dosyası bölmesinin üstünde Yardım'ı  tıklatın.

ActionScript tercihlerini ayarlama

Kodu ister Eylemler panelinde, ister Komut Dosyası penceresinde düzenleyin, tek bir tercih kümesi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

 1. Düzen > Tercihler (Windows) or Animate > Tercihler (Macintosh) seçeneklerini belirleyin ve ardından Kategori listesinde Kod Düzenleyici seçeneğini tıklatın.

 2. Şu tercihlerden herhangi birini ayarlayın:

  Otomatik Girinti

  Otomatik girinti açık olduğunda, sol parantezden “(“ sonra yazdığınız metin, Sekme Boyutu ayarına göre otomatik girintilenir. Ayrıca bu davranış, sol süslü parantez “{“ kullanımı için de geçerlidir.

  Sekme Boyutu

  Yeni bir satırın girintileneceği karakter sayısını belirler.

  Kod İpuçları

  Komut Dosyası bölmesinde kod ipucunu etkinleştirir.

  Gecikme

  Kod ipuçlarının gösterilmesinden önceki gecikmeyi (saniye cinsinden) belirtir. Bu seçenek Animate CC'de kaldırılmıştır.

  Font

  Komut dosyanız için kullanılan fontu belirtir.

  Aç/İçe Aktar

  ActionScript dosyalarını açtığınızda veya içe aktardığınızda kullanılan karakter kodlamasını belirtir.

  Kaydet/Dışa Aktar

  ActionScript dosyalarını kaydettiğinizde veya dışa aktardığınızda kullanılan karakter kodlamasını belirtir.

  Değiştirilen Dosyaları Yeniden Yükle

  Bir komut dosyası değiştirildiğinde, taşındığında veya silindiğinde ne olacağını belirler. Her Zaman'ı, Hiçbir Zaman'ı veya Sor'u seçin.

  Her Zaman

  Hiçbir uyarı görüntülenmez ve dosya otomatik olarak geri yüklenir.

  Hiçbir Zaman

  Hiçbir uyarı gösterilmez ve dosya geçerli durumda kalır.

  Sor

  (Varsayılan) Bir uyarı görüntülenir ve dosyayı yeniden yükleyip yüklemeyeceğinizi seçebilirsiniz.

  Harici komut dosyaları içeren uygulamalar oluşturduğunuzda, bu tercih bir komut dosyasının üzerine yazmaktan kaçınmanızı sağlar. Ayrıca, uygulamayı eski komut dosyası sürümleriyle yayımlamaktan kaçınmanızı da sağlar. Uyarılar otomatik olarak bir komut dosyasını kapatmanızı ve yeni, değiştirilmiş sürümünü yeniden açmanızı sağlar.

  Sözdizimi Renkleri

  Komut dosyalarınızda kod renklendirmesini belirtir.

  ActionScript 3.0 Ayarları

  Bu düğmeler, ActionScript 3.0 için bir kaynak yolu, kütüphane yolu, harici kütüphane yolu ayarlayabildiğiniz ActionScript Ayarları iletişim kutularını açar.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi