Not: (Yalnızca Animate CC) Video İşaret Noktaları özelliği Animate CC'de kaldırılmıştır ve işlevleri kullanılamaz

Videoda belirli zamanlarda olayların tetiklenmesi için video işaret noktaları kullanın. Flash'ta çalışabileceğiniz iki tür işaret noktası bulunur:

 

  • Kodlanmış işaret noktaları. Bunlar, Adobe Media Encoder ile video kodlarken eklediğiniz işaret noktalarıdır. Adobe Media Encoder'a işaret noktaları ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Adobe Media Encoder'ı Kullanma. Kodlanmış işaret noktalarına Animate'in yanı sıra diğer uygulamalar aracılığıyla da ulaşılabilir.

  • ActionScript işaret noktaları. Bunlar, Animate uygulamasındaki Özellik denetçisiyle videoya eklediğiniz işaret noktalarıdır. ActionScript işaret noktalarına yalnızca Animate ve Flash Player tarafından ulaşılabilir. ActionScript işaret noktaları hakkında daha fazla bilgi için ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu içindeki İşaret Noktalarını Anlama bölümüne bakın.

Sahne Alanı'nda bir FLVPlayback bileşen örneği seçildiğinde, Özellik denetçisinde video işaret noktaları listesi belirir. Ayrıca Sahne Alanı'nda bütün videonun önizlemesini yapabilir ve Adobe Media Server tarafından servis edilen videolar da dahil olmak üzere, videoların önizlemesini yaparken Özellik denetçisini kullanarak ActionScript işaret noktaları ekleyebilirsiniz.

Özellik denetçisindeki işaret noktalarıyla çalışmak için:

  1. Videoyu aşamalı indirme olarak içe aktarın veya FLVPlayback bileşenini sahne alanına yerleştirin ve kaynak videoyu belirtin. Özellik denetçisinde kaynak videoyu belirtebilirsiniz.

  2. Özellik denetçisinde bölümü genişletmek için eğer açık değilse İşaret Noktaları'nı tıklatın.

  3. ActionScript işaret noktası eklemek için Ekle düğmesini (+) tıklatın, varolan bir işaret noktasını silmek içinse, Sil düğmesini (-) tıklatın. Süreyi, zaman kodu değerini arttırmak veya azaltmak için fareyi sağa veya sola sürükleyerek ya da bir değer yazarak belirtebilirsiniz.

  4. Bir işaret noktasına parametre eklemek için ActionScript işaret noktasını seçin ve Parametreler bölümünün altındaki Ekle düğmesini (+) tıklatın.

  5. Ad alanını tıklatıp adı düzenleyerek ActionScript işaret noktalarını ve herhangi bir parametreyi yeniden adlandırabilirsiniz.

Özellik denetçisinin içinden işaret noktalarını içe veya dışa aktarabilirsiniz. Kodlama esnasında videoya gömülmüş işaret noktalarıyla çakışmaları önlemek için yalnızca ActionScript işaret noktaları içe aktarılabilir.

İşaret Noktaları bölümünün üstündeki İşaret Noktalarını İçe Aktar ve Dışa Aktar düğmeleri işaret noktası listelerini XML biçiminde içe veya dışa aktarmanızı sağlar. Liste, dışa aktarırken videoya gömülmüş bütün Gezinme ve Olay işaret noktalarını ve sizin eklediğiniz tüm ActionScript işaret noktalarını barındırır. İçe aktarma işleminizde, içe aktarılmış olan ActionScript işaret noktalarının sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi