Adobe Drive 4'e hoş geldiniz. Bu belgede, Adobe Drive belgelerinde bulunmayan en son ürün bilgileri, güncellemeler ve sorun giderme ipuçları yer almaktadır.

Genel Bakış

Adobe Drive, bir varlık yönetimi sistemi ile Adobe Creative Suite® 6 uygulamalarının sorunsuz şekilde entegre olmasını sağlayan bir üründür. Bağlı sunucu, bilgisayarınızda takılı bir sabit sürücü veya eşlenmiş ağ sürücüsü olarak görünür. Bağlandığında, sunucu dosyalarına birkaç yolla erişebilirsiniz. Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® ve Adobe InCopy® uygulamasındaki Aç, İçe Aktar, Dışa Aktar, Yerleştir, Teslim Et, Kaydet veya Farklı Kaydet iletişim kutularının yanı sıra Windows Gezgini'ni veya MAC OS Finder’ı kullanabilirsiniz.


Adobe Drive 4, önceden tanımlanmış iki bağlantı uygulaması içerir:

 • Adobe CQ Digital Asset Management Connector, Adobe CQ Digital Asset Management'a (CQ DAM) erişim sağlar
 • CMIS Bağlayıcısı, Content Management Interoperability Services (İçerik Yönetimi Birlikte Çalışma Hizmetleri) (CMIS) teknik özelliğini uygulayan sunuculara temel erişim sağlar.

Adobe Drive üçüncü taraf varlık yönetimi sistemlerine erişimi desteklemek için genişletilebilir. Varlık yönetimi satıcıları depolarında bulunan varlıkların kullanımını etkinleştirmek üzere Adobe Drive için özel bir bağlayıcı sağlayabilirler. Bir Digital Asset Management (DAM) satıcısı tarafından özelleştirildiğinde, Adobe Drive, uzak DAM sisteminin içeriğini kullanıcının dosya sistemindeki bir ağ sürücüsü olarak temsil eder ve Creative Suite uygulamaları içinde sürüm geçmişini görme veya dosya kaydederken teslim etme yorumu ekleme gibi “kullanımı kolay” kullanıcı işlevlerinin kullanımını etkinleştirir. Bu Creative Suite özellikleri yalnızca Adobe Drive (DAM satıcısının özel bağlayıcısıyla birlikte) kullanıcının makinesinde yüklü olduğunda mevcuttur. Sistemleri için bir Adobe Drive 4 bağlayıcıları olup olmadığını doğrulamak üzere varlık yönetimi satıcınıza danışın.

Bu sürümdeki yenilikler

Adobe Drive 4 aşağıdaki ana güncellemeleri ve çeşitli önemli hata düzeltmelerini içerir.

CS6 ile entegrasyon

Adobe Drive 4; Adobe Photoshop 32/64 bit, Adobe Bridge 32/64 bit, Adobe Illustrator 32/64 bit, Adobe InDesign ve Adobe InCopy dahil olmak üzere Creative Suite 6 ürünleri ile tamamen entegre olur.

Finder veya Windows Gezgini'nden eklenen dosya için otomatik teslim etme

Artık, dosya sistemi (Mac OS Finder veya Windows Gezgini) aracılığıyla bağlı bir klasöre eklenen yeni dosyaları otomatik olarak teslim etme seçeneğini belirleyebilirsiniz.

 • Otomatik teslim etme, varsayılan olarak etkindir; bu özelliği devre dışı bırakmak için Ayarlar iletişim kutusunda söz konusu seçeneğin seçimini kaldırabilirsiniz.
 • Bu özellik etkin durumdayken, bağlı bir klasörde dosya oluşturduğunuzda veya bağlı bir klasöre yeni dosyalar kopyaladığınızda bu dosyalar otomatik olarak teslim edilir.
 • Yeni eklenen dosyalar için teslim etme yorumu olarak kullanmak üzere Ayarlar iletişim kutusuna bir varsayılan dize ekleyebilirsiniz.

Sunucu bağlantısı görüntüleme adı

Yeni bir Adobe Drive bağlantısı eklediğinizde, söz konusu bağlantı için özelleştirilmiş bir görüntüleme adı belirtebilirsiniz. Bağlantı simgesi ve dosya sistemi birim adına yönelik görüntüleme adı görüntülenir.
Ekran Adı değerini belirtmezseniz bağlantıyı tanımlamak üzere bağlantı URL'si görüntülenir.

Adobe Bridge'de geçmiş sürüm meta verilerini gösterme (yalnızca CQ DAM)

CQ DAM sunucusu tarafından yönetilen bir varlığın geçmiş sürümlerini görüntülediğinizde, seçili sürümün meta verileri Adobe Bridge meta veri panelinde görüntülenir.

Adobe Drive Connect Kullanıcı Arabirimi'ndeki Güncellemeler bağlantısı

Adobe Drive Connect Kullanıcı Arabirimi'ndeki “Güncellemeler” bağlantısını tıkladığınızda Adobe Application Manager, kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol ederek yüklenecek en son güncellemeleri seçmenize olanak sağlar.

Adobe Drive 4'ü yükleme

Adobe Drive 4, Creative Suite ürünleri (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator ve Adobe Bridge) ile birlikte kullanılır. Adobe Creative Suite 6 sistem gereksinimlerine bakın:

http://www.adobe.com/tr/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

Adobe Drive 4'ü yüklemek için bu Creative Suite ürünlerinden birini yüklemiş olmanız gerekir.

Yükleme

Yazılımınızı yüklemek için Adobe Drive'ı şuradan indirin:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_tr/

Yükleme, 500 MB kullanılabilir sabit disk alanı gerektirir. Yükleme işlemi için Yönetici ayrıcalıklarınız olmalıdır.
Windows'ta:

 • Sıkıştırılmış yükleme paketini yerel bir klasöre açın.
 • Yükleme işlemini başlatmak için Set-up.exe dosyasını çift tıklatın.

MAC OS'de:

 • İndirilen DMG dosyasını çift tıklatın. Bu işlem, yerel birimi MAC OS Finder'a takar.
 • Yükleme işlemini başlatmak için bu disk birimine gidin ve Install.app dosyasını çift tıklatın.

Kaldırma

Yazılımınızı kaldırmak için:

 • Windows XP'de Denetim Masası > Program Ekle Kaldır'a gidin ve “Adobe Drive 4” öğesini seçin.
 • Windows 7'de Denetim Masası > Programlar ve Özellikler'e gidin ve “Adobe Drive 4” öğesini seçin.
 • Mac OS'de Applications > Utilities > Adobe Installers öğesine gidin ve “Adobe Drive 4'ü Kaldır” öğesini çift tıklatın.

Bilinen sorunlar

Bu sürümde aşağıdaki sorunların oluştuğu bilinmektedir. Bilinen sorunlarla ilgili en son güncellemeler için şu adrese gidin: http://helpx.adobe.com/tr/drive.html

 • CQ DAM sunucusuna bağlanırken oluşan sorunlar için bkz. CQ DAM Connector Teknik Notu.
 • CMIS sunucusuna bağlanırken oluşan sorunlar için bkz. CMIS Connector Teknik Notu.
 • Illustrator'da bir varlığı düzenleyip kaydettikten sonra şu hata mesajı görüntülenir: “Bu dosya Illustrator dışında değiştirilmiş.” Bu mesajı rahatlıkla göz ardı edebilirsiniz. [2904131]
 • Illustrator'da, çevrimdışı çalıştığınızda “Teslim et” menü öğesi hala etkin olur. Bu seçeneği belirlerseniz hiçbir şey gerçekleşmez. [2941287]
 • Adobe Drive Connect Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla bir sunucuya bağlandığınızda ya da bir sunucu bağlantısını kestiğinizde Adobe Bridge açıksa, birden fazla kere ekranın önüne ve arkasına geçiş yapar. [3177120]
 • Photoshop'ta güncel bir PSD dosyası açar, bunu düzenler ve ardından Farklı Kaydet işlemini iptal ederseniz, dosya güncel durumuna döner ve teslim edilemez. Dosyayı teslim etmek için, daha fazla düzenleme yapmalı ve dosyayı tekrar kaydetmelisiniz. [2850992]
 • Adobe Bridge'de, bağlı bir sunucu tarafından yönetilen dosyalardan Koleksiyon oluşturamazsınız. [2937176]
 • [Yalnızca Windows] Açık ve InDesign'da teslim alınmış bir dosyanız varsa ve başka bir kullanıcı söz konusu dosyayı yeniden adlandırır veya taşırsa dosyanın silindiğine dair bir mesaj alırsınız ve bu dosyayı artık düzenleyemez veya teslim edemezsiniz. [2936906]
 • Teslim alınmış bir belgeyi düzenlediğinizde ve sunucuyla olan bağlantı kesildiğinde bu belge InDesign'da açık durumdayken belgeyi kaydetmeyi denemeniz durumunda InDesign kilitlenir. Geçici çözüm: Bağlantının kaybedildiği uyarısını aldıktan sonra, yaptığınız değişiklikleri yerel olarak kaydetmek için Kaydet seçeneği yerine Farklı Kaydet seçeneğini kullanın. [2947072]
 • Çevrimdışı modda, InDesign'da yeni bir dosya üstünde çalışıyorsanız ve bunu farklı bir yönetilen klasöre taşırsanız, dosyayı artık InDesign'da açamazsınız. Dosyayı açmak için InDesign'ı kapatıp dosyayı farklı bir konuma kopyalayın, ardından InDesign'ı yeniden başlatın ve dosyayı yeni konumdan açın. [3133365]
 • Çevrimiçiyken InDesign'da güncel bir yönetilen dosya açıp ardından çevrimdışı düzenleme moduna geçerseniz, düzenlenen dosyayı kaydedemezsiniz. Değişikliklerinizin yeni geçici sürümünü yerel olarak kaydetmek için Farklı Kaydet'i kullanın. [3133357]
 • [Yalnızca Mac OS] Yönetilen bir dosyayı Adobe Bridge'den bir InDesign veya Illustrator belgesine sürükleyip bırakmayı denerseniz, yerleştirilen dosya yerine açık belgede metin çerçevesi elde edersiniz. [3150063]
 • InDesign İşaretleme Dili'ne (IDML) giden harici dosya bağlantıları içeren yönetilen bir InDesign dosyasını dışa aktardığınızda, bu bağlantıların yolları Adobe Drive ile DAM sunucusuna bağlanma şeklinize göre biçimlenir. IP adresi kullanarak sunucuya bağlanır, dosyayı dışa aktarır ve daha sonra başka bir zaman sunucuya etki alanı adını kullanarak bağlanıp dosyayı dışa aktarırsanız, dosyanın içindeki bağlantılar farklı yazılır. Özellikle, sunucuya bağlandığınızda bir görüntüleme adı belirtirseniz, dışa aktarılan IDML'deki bağlantı yolları yanlış olur. [3196611]

Geçici çözüm: Adobe Drive aracılığıyla bir sunucuya bağlanırken, InDesign dosyalarını yöneten bir sunucuya bağlanmak için her zaman aynı yol belirtimi türünü (etki alanı adı veya IP adresi) kullanın. Bağlantı için ekran adı kullanmaktan kaçının, çünkü daima geçersiz bir başvuruya neden olur.

Müşteri Hizmetleri

Adobe Müşteri Hizmetleri, ürün bilgileri, satış, kayıt ve teknik olmayan diğer sorunlarla ilgili yardım sağlamaktadır. Adobe Müşteri Hizmetleri'ne nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için bölgenize veya ülkenize yönelik adobe.com adresini ziyaret edin ve İletişim'i tıklatın.

Destek Planı Seçenekleri ve Teknik Kaynaklar

Ücretsiz ve ücretli destek planları ile ilgili bilgi ve sorun giderme kaynakları da dahil olmak üzere ürününüz için teknik desteğe ihtiyacınız varsa http://www.adobe.com/go/support_tr/ adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kuzey Amerika dışındaysanız http://www.adobe.com/go/intlsupport_tr/ adresine gidin, “Farklı bir ülke veya bölge mi seçmek istiyorsunuz?” sorusunu tıklatın, bir ülke veya bölge seçin ve ardından Git düğmesini tıklatın. Alternatif bir yöntem olarak, farklı bir ülke veya bölge seçmek için ekranın en üst kısmındaki ülke adının yanında bulunan Değiştir seçeneğini tıklatabilirsiniz.

Ücretsiz sorun giderme kaynakları Adobe'nin destek bilgi bankasını, Adobe kullanıcılar arası forumları, Adobe Support Advisor'ı ve daha fazlasını içerir. Sorunların mümkün olduğunca çabuk çözülmesi için size esnek seçenekler sağlamak üzere sürekli olarak ek çevrimiçi araçlar ve bilgiler sunmaktayız.

Bir geliştiriciyseniz ve Adobe Drive SDK için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, şu adresten Developer Support Incident Bundle (Geliştirici Desteği Durumu Paketi) hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

http://www.adobe.com/tr/support/programs/developer/incidentbundle/

Ek kaynaklar

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi