fl_cc_appicon_128

Adobe® Flash Professional® CC 2014 sürümü, Web için animasyon ve multimedya içerikleri oluşturmaya yönelik bir geliştirme ortamı sağlayarak, görsel tasarımcıların masaüstü ve mobil aygıtlarda tutarlı bir şekilde sunulan etkileşimli deneyimler yaratmalarına olanak tanır. Flash Professional CC'nin son güncellemesinde sunulan yeni özelliklere hızlı bir giriş yapmak ve daha fazla bilgi alabileceğiniz diğer kaynakların bağlantılarını görmek için okumaya devam edin.

Adobe Flash Professional CC 2014 Temmuz 2014 güncellemesi, bir sahnedeki öğeleri değiştirerek ve oynatmayı kontrol ederek WebGL animasyonunuza etkileşim eklemenize izin veren Web Grafikleri Kütüphanesi (WebGL) çalışma zamanı API'sini sunar. 


Adobe Flash Professional CC 2014 | Şubat 2015 Sürümü

Flash Professional CC 2014'teki yenilikler | Şubat 2015 Sürümü

Flash Professional CC 2014 Sürümünün Şubat 2015 güncellemesi, Apple® şirketinin 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak zorunlu gereksinimiyle uyumlu olması için 64 bit ikili dosyaları paketleme özelliğini sunmaktadır. AIR 16.0 for iOS, AIR for iOS Ayarları iletişim kutusunun Dağıtım sekmesinin altında bulunan Daha Hızlı Paketlemeyi Etkinleştir seçeneğini kullanarak 64 bit ikili dosyalar oluşturmanıza olanak sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

Not: AIR 16.0 henüz Android için sunulmadığından, sürüm için paylaşılan çalışma zamanı mevcut değildir. Android uygulamaları için gömülü AIR çalışma zamanını kullanabilirsiniz.

AIR for iOS paketlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. AIR for IOS için uygulama paketleme.

HTML5 Canvas iyileştirmeleri

Flash Professional CC 2014'teki yenilikler | Şubat 2015 Sürümü

Bu sürüm, ses ve bitmap'ler gibi kütüphanede mevcut olan kullanılmayan medya varlıklarını dışa aktarmayarak HTML5 Canvas belge türü çıktısını optimize etmenize yardımcı olur. Bu ayar varsayılan olarak açıktır. Bu da, bağlantıları olmayan kullanılmayan medyaların dışa aktarılmadığı ve çıktıya yalnızca sahnede kullanılan medya öğelerinin (sesler, bitmap'ler) dahil edildiği anlamına gelir. Bu, özellikle kütüphanede bu türde kullanılmayan birçok medya öğesi varsa çıktı boyutu konusunda önemli derecede tasarruf yapılmasını sağlar.

Flash Professional CC aşağıdaki öğeleri HTML5 Canvas kütüphanenizde dışa aktarmaz:

 • Bağlantıları olmayan bitmap'ler, sesler ve semboller gibi tüm kullanılmayan kütüphane öğeleri
 • Kılavuz katmanlarındaki varlıklar
 • Yayınlama Ayarları'nda ‘Gizli katmanları dahil et’ seçilmemişse gizli katmandaki varlıklar
 • Grafik sembollerinin kullanılmayan karelerindeki varlıklar

İçeriğiniz yukarıda bahsedilen kategorilere giren varlıklara sahipse, Flash Professional kullanılmayan ve gizli varlıkların tümünü dışarıda bırakarak yayınlanan çıktınızın boyutunu optimize eder.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz. HTML5 Canvas belgesi oluşturma ve yayınlama.

Ses bölme

Flash Professional CC 2014'teki yenilikler | Şubat 2015 Sürümü

Zaman çizelgesine gömülü olan akış sesini, Sesi Böl bağlam menüsünü kullanarak bölebilirsiniz. Sesi Böl özelliği sesi gerektiği zaman duraklatmanızı ve zaman çizelgesinde daha sonraki bir karede ses yürütmesini kaldığı yerden devam ettirmenizi sağlar.

Zaman çizelgenizde bir ses klibini bölmek için:

 1. Dosya > İçe Aktar > Kütüphaneye içe aktar'ı seçin. 
 2. Ses klibini seçin ve kütüphaneye içe aktarın. 
 3. Zaman çizelgenizde yeni bir katman oluşturun ve klibi katmana ekleyin. 
 4. Özellikler > Ses altında Senkronizasyon türünü Akış olarak belirleyin.
 5. Sesi bölmek istediğiniz kareyi sağ tıklatın ve Sesi Böl'ü tıklatın. 
Ses bölme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Flash'ta sesleri kullanma.

Özel Platform Destek SDK'sında maskeleme desteği

Flash Professional CC 2014'teki yenilikler | Şubat 2015 Sürümü

Bu sürüm, IFrameCommandGenerator hizmetinde maskelemeyi destekler. Mevcut ITimelineBuilder arabiriminden devralınan yeni ITimelineBuilder2 arabirimi, bu özelliğin çalışması için eklentinin uygulaması gereken işlevleri içerir. 

En yeni özel platform desteği SDK'sı ve örnek eklenti ile çalışmak için indirilebilir öğeler bölümünden CustomPlatformSupport_Eshwar_M04.zip dosyasını indirin.

Özel platform desteği SDK'sını kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Özel platformlar için desteği etkinleştirme.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Ekim Sürümü

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim Sürümü

Flash Professional CC 2014 Ekim Sürümü, güçlü Flash platformunun özelliklerini Flash tarafından yerel olarak desteklenmeyen özel biçimleri içerecek şekilde genişletmenize yardımcı olacak Özel Platform Desteği geliştirme kitini sunar. Özel Platform Desteği API'leri ve geliştirme kitindeki örnek kod yeni formatlar için eklenti oluşturmanıza ve bunları Adobe Add-ons web sitesi üzerinden dağıtmanıza olanak tanır. Kullanıcılar yayınlama gereksinimlerine uygun eklentiyi Adobe Add-ons sayfasından indirebilir, eklentiyi Flash Professional CC 2014 ile yükleyebilir ve yaratıcı çalışmalar oluşturmaya ve yayınlamaya başlayabilir. 

Özel Platform Desteği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel Platform Desteği.

Özel Platform Desteği geliştirme kitini kullanarak nasıl eklenti oluşturacağınızı öğrenmek için bkz. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme.

Özel platform desteği eklentilerini indirmeye, yüklemeye ve kullanmaya ilişkin talimatlar için bkz. Özel Platform Desteği Eklentileriyle Çalışma

Özel platform desteği API'leri hakkında eksiksiz referans belgeleri için bkz. Özel Platform Desteği API'si Başvurusu.

Animasyon Kılavuzu

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim Sürümü

Adobe Flash Professional CC'deki animasyon kılavuzu, animasyon uyguladığınız nesneler için bir yol belirleyerek yarattığınız animasyonu geliştirmenize yardımcı olur. Düz bir çizgide olmayan bir yol izleyen bir animasyon üzerinde çalışırken bu özellikle önemlidir. Bu süreç, bir animasyon gerçekleştirmek için iki katman gerektirir. Bir katman animasyon uygulamak üzere olduğunuz nesneyi içerirken diğeri ise nesnenin animasyon sırasında takip edeceği yolu belirtir. Animasyon kılavuzu yalnızca Klasik Aralar ile çalışır. 

Animasyon Kılavuzu hakkında daha fazla bilgi ve örnekler için bkz. Animasyon Kılavuzu.

Özel Fırça

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim Sürümü

Adobe Flash Professional CC'deki Fırça Aracı (B), fırçaya ilişkin şekil ve açı gibi parametreleri ayarlayarak özel bir fırça tanımlamanıza olanak tanır. Bu, fırça aracını çizim ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek projelerinizde doğal bir resim yaratmanızı sağlar. Flash Professional'da Özellik Denetçisi'nden Fırça aracını seçerek özel bir fırça oluşturabilirsiniz.

Özel fırça oluşturma ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel Fırçalar.

WebGL belgelerinde ses ve komut dosyası desteği

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim Sürümü

WebGL belge türü aşağıdaki özelliklerle geliştirilmiştir:

Ses: Flash Professional'daki WebGL belge türü artık ses oynatmayı desteklemektedir. WebGL belgenize ses içe aktarabilir ve gömebilir, farklı senkronizasyon ayarları (olay, başlat ve durdur) aracılığıyla oynatmayı kontrol edebilir ve zaman çizelgesi sesini çalışma zamanında oynatabilirsiniz.

Komut Dosyası Oluşturma: Eylemler Paneli'nde oynatıcı kareye girdiğinde yürütülecek Javascript kodu yazabilirsiniz. Kare komut dosyaları bağlamındaki 'this' değişkeni ait olduğu MovieClip örneğine başvurur. Ayrıca, kare komut dosyaları Javascript işlevlerine ve kapsayıcı HTML dosyasında bildirilen değişkenlere erişebilir. Bir ActionScript belgesinden bir kare veya katman kopyalayıp bunu bir WebGL belgesine yapıştırdığınızda komut dosyaları yorumlanır.

Kod ipuçları: WebGL belge türü artık, bağlamsal kod önerileriyle WebGL kodlamasını kolaylaştıran kod ipuçları desteği ile sağlanır.

Performans: WebGL için en iyileştirilmiş yayınlama süreci daha hızlı yayınlamalar sağlar. Bu sürüm ayrıca WebGL belgelerinin aygıtlarda daha hızlı çalışmasına yardımcı olan bazı performans geliştirmeleri de içerir.

Etkileşimli WebGL belgeleri oluşturma ve yayınlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama.

Kullanılabilirlik geliştirmeleri

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim

Bu sürüm, aşağıdaki kullanılabilirlik geliştirmelerini içerir:

 • Dönüştür Paneli'ne Yatay Çevir ve Dikey Çevir seçenekleri eklendi.
 • Bağlam menüsü Dönüştür, Düzenle ve Hizala gibi eksik seçenekler eklenerek geliştirildi.
 • Hareket Düzenleyicisi bağlam menüsü artık hareket özellik eğrilerini çevirmenize yardımcı olan Çevir seçeneğini içerir.

Intel x86 tabanlı Android aygıtlar için uygulama yayınlama

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim

Flash Professional'ın bu sürümü uygulama geliştiricilerinin AIR uygulamalarını Intel x86 tabanlı Android aygıtlar için sabit veya paylaşılan çalışma zamanı modunda paketlemelerine olanak tanır.

AIR uygulamalarını paylaşılan çalışma zamanıyla yayınlama

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim

Bu sürümden itibaren uygulama geliştiricileri AIR uygulamalarını paketlemek için paylaşılan çalışma zamanı seçeneğini kullanabilir. Paylaşılan çalışma zamanı, AIR uygulamalarını paketleyen sabit çalışma zamanıyla karşılaştırıldığında uygulama boyutunun azaltılmasına yardımcı olur. Yayınlama sırasında paylaşılan çalışma zamanı seçeneğini belirlerseniz, yükleyici çalışma zamanını yükleme sırasında belirtilen konumdan indirir.

SWF dosyalarını içe aktarma

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Ekim

Artık SWF dosyalarını Flash Professional'a içe aktarabilirsiniz. SWF içe aktarma özelliği Flash Professional kullanıcı topluluğu tarafından en çok talep edilen işlevlerden biridir. Bu, daha fazla değiştirebilmek için varlıkların Flash Professional'a daha temel bir biçimde aktarılmasına yardımcı olur.

Ancak, SWF oluşturulan bir dosya olduğundan, ses, aralar, katmanlama ayrıntıları ve hareket yolları gibi birçok veri türü Flash'a yeniden içe aktarılamaz.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Temmuz Sürümü

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Temmuz  

Flash Professional CC Temmuz 2014 sürümü size Web Grafikleri Kütüphanesi (WebGL) çalışma zamanı API kitaplığını sunar. API, bir sahnedeki öğeleri değiştirmenize ve WebGL belgesi biçimde oluşturduğunuz GPU hızlandırmalı animasyonlardaki oynatmayı kontrol etmenize olanak tanır.

WebGL çalışma zamanı API'si hakkında daha fazla bilgi için bkz. WebGL Çalışma Zamanı API'si Başvurusu - Dizin.

Etkileşimli WebGL animasyonu oluşturmayı öğrenmek için WebGL Animasyonunu Kullanmaya Başlama sayfasında açıklanan adımları uygulayın.

Yeni ve geliştirilmiş Hareket Düzenleyici

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Haziran

Flash Professional CC Haziran 2014 sürümünde, Hareket Düzenleyici oldukça sezgisel ve geliştirilmiş bir biçimde yeniden sunulmaktadır. Yeni Hareket Düzenleyici, Hareket Aralarını iyileştirirken daha sorunsuz bir deneyim sağlar. Hareket Düzenleyici, Zaman Çizelgesi'nden kolaylıkla erişilebilmesinin yanı sıra Özellik eğrilerine ilişkin daha kolay ve odaklanmış düzenleme sağlamak üzere yüksek oranda geliştirilmiştir. Yeni Hareket Düzenleyici sayesinde, nesnelerin gerçek dünyadaki davranışına benzetme yapmak için karmaşık ve ilgi çekici araları basit adımlarda oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Hareket Düzenleyici'yi kullanarak Hareket Aralarını Düzenleme.

WebGL içeriği oluşturma ve yayınlama

 Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Haziran

Flash Professional CC, Web Grafikleri Kütüphanesi (WebGL) formatı için yerel destek sağlar. Artık Flash Professional CC'yi kullanarak WebGL içerikleri oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz. En yeni güncellemede, önayar belgesi ve yayınlama ayarlarına sahip yeni bir WebGL (önizleme) belge türü sunulmaktadır. Flash Pro'nun bildiğiniz Zaman Çizelgesi, Çalışma Alanı, Araçlar işlevleriyle ve diğer işlevleriyle çalışarak WebGL içeriği oluşturabilirsiniz.

Flash Professional CC, günümüzde kullanılan çoğu tarayıcıyla entegre olan WebGL içeriğinin işlenmesi ve oluşturulmasında GPU hızlandırma özelliğinden yararlanır.

Daha fazla bilgi için bkz.WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama.

NOT: WebGL belge türü sadece Önizleme olarak sunulan deneysel bir özelliktir ve sınırlı etkileşim desteğine sahiptir.

HelpQuestions_Flash-04

SVG formatına dışa aktarma

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Haziran

Flash Professional CC, çizimleri Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (SVG) formatına dışa aktarmanıza olanak tanır. SVG, vektör grafikleri oluşturmak ve yayınlamak için kullanılan bir açık web standardıdır. SVG sayesinde yüksek kaliteli çizimler oluşturabilir ve bunları kolaylıkla birçok web sayfasına gömebilirsiniz.

JPEG, PNG, BMP ve GIF gibi yaygın görüntü formatları düşük çözünürlüklü çizimler sunar ve genellikle boyutları büyük olduğundan web sayfalarının yüklenme sürelerini etkilerler. SVG desteği sunan Flash Professional CC, ölçeklendirme sırasında rasterleşmeyen (çözünürlükten bağımsız olan) üstün kalitede grafikler ortaya koymanıza olanak tanır.

Daha fazla bilgi için bkz. SVG formatına dışa aktarma.

HelpQuestions_Flash-02

Değişken Genişlik Aracı'nı kullanarak konturları geliştirme

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Haziran

Flash Professional CC'de Değişken Genişlik Aracı'nı kullanarak konturları geliştirin. Genişlik aracı, Sahne Alanı'ndaki çizimlere çeşitli biçimlerde ve kalınlıklarda genişlikler eklemenize olanak tanır. Değişken genişlik ekleyerek, basit konturları kolaylıkla zengin çizimlere dönüştürebilirsiniz. Flash Professional CC'de Genişlik profilleri oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu Genişlik profillerini kullanarak sahne alanındaki çizimlere değişken genişlikler uygulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Genişlik aracını kullanarak konturları geliştirme.

HelpQuestions_Flash-03

Değişken Genişlik ile konturlar için ara doldurma

Artık, Değişken Genişlik'i kullanarak konturlar için şekil arası doldurabilirsiniz. Flash Pro'da önceden yalnızca Düz Konturlar için ara doldurmaya izin verilirdi. Ancak artık, Değişken Genişlik Aracı kullanılarak oluşturulmuş süslü konturlar için ara doldurabilirsiniz. Flash Pro ayrıca, varsayılan veya özel Genişlik Profilleri ile ilişkili düz konturlar için de ara doldurmanızı sağlar.

Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Genişlik ile konturlar için ara doldurma.

Kuler Paneli

Flash Professional CC 2014'teki Yenilikler | Haziran

Flash Professional CC artık Kuler paneli ile entegre edilmiştir. Kuler paneli, iPhone veya masaüstü tarayıcısı kullanarak renk temaları oluşturmanızı sağlayan, bulut tabanlı bir uygulamadır. Kuler paneli sayesinde, renk temalarıyla ilgili fikirlerinizi Creative Cloud yoluyla doğrudan Flash Professional CC ile senkronize edebilirsiniz. Kuler'i kullanarak renk temaları oluşturmak için bu bağlantıyı ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için bkz.Kuler Paneli ile Çalışma.

Flash Professional CC için HTML5 uzantıları oluşturma

Flash Professional CC 2014'teki Geliştirilmiş Özellikler | Haziran

HTML uzantılarını kullanarak Flash Professional CC'yi genişletebilirsiniz. Daha önce, Flash Professional CC yalnızca Adobe Extension Builder kullanılarak paketlenmiş SWF uzantılarıyla entegre edilebiliyordu. Ancak Adobe Extension Builder 3 sayesinde, artık Adobe Exchange'e gönderebileceğiniz HTML uzantıları oluşturabilir ve paketleyebilirsiniz. Flash Professional CC, Extension Builder 3 ile paketlenmiş HTML uzantılarının kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu uzantılar Adobe Exchange'den indirilebilir ve Flash Professional CC'den Adobe Extension Manager yoluyla yönetilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. HTML Uzantıları oluşturma.

Çalışma Alanlarını Adobe Creative Cloud ile Senkronize Etme

 Flash Professional CC 2014'teki Geliştirilmiş Özellikler | Haziran

Artık Flash Professional CC Çalışma Alanı ayarlarını Creative Cloud ile senkronize edebilirsiniz. Çalışma alanını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirebilir ve Creative Cloud'u kullanarak bu özelleştirmeleri birden fazla makineye uygulayabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için bkz. Flash Professional Tercihlerini Creative Cloud ile Eşitleme.

Diğer önemli geliştirmeler

Nesne düzeyinde geri alma seçeneği yeniden etkinleştirildi ve buna Tercihler iletişim kutusundan erişilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli.

Projektör dosyalarının dışa aktarılması da yeniden etkinleştirildi. Projektör dosyalarını dışa aktarma seçeneğinin Komutlar menüsünde mevcut olduğunu unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. Projektör Dosyalarını Dışa Aktarma


Sistem Gereksinimleri

Sistem Gereksinimleri | Flash Professional alanında Adobe Flash Professional CC 2014 sistem gereksinimlerine bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi