Color

Açıklama

Her renk örneği Red, Green, Blue ve Alpha (RGBA) bileşenlerini içerir. Her bileşen, renk kodu olarak 0 ila 255 arasında değer alabilir.

Sözdizimi

new flwebgl.geom.Color(r, g, b, a)

Parametreler

Ad Tür Açıklama
r sayı Red değeri (0 - 255)
g sayı Green değeri (0 - 255)
b sayı Blue değeri (0 - 255)
a sayı (isteğe bağlı) Varsayılan değer 255'tir.

Özellikler

Ad Tür Açıklama
red sayı Red Değeri (0 - 255)
green sayı Green Değeri (0 - 255)
blue sayı Blue Değeri (0 - 255)
alfa sayı Alpha Değeri (0 - 255)
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın