Açıklama

ColorTransform sınıfı, renk değerlerini ayarlayarak görüntüleme nesnenizin rengini değiştirmenize veya dönüştürmenize olanak tanır. Dört kanalın tümünü değiştirebilirsiniz: kırmızı, yeşil, mavi ve alfa saydamlığı.

ColorTransform sınıfı, sekiz öğe içerir. Bunlar, dört renk kanalının her birine yönelik uzaklıklar ve çarpanlardır. Bir ColorTransform nesnesi görüntülenen bir nesneye uygulandığında her bir renk kanalının yeni değeri şu şekilde hesaplanır:

 • Yeni kırmızı değer = (eski kırmızı değer * redMultiplier) + redOffset
 • Yeni yeşil değer = (eski yeşil değer * greenMultiplier) + greenOffset
 • Yeni mavi değer = (eski mavi değer * blueMultiplier) + blueOffset
 • Yeni alfa değeri = (eski alfa değeri * alphaMultiplier) + alphaOffset

Sözdizimi

new flwebgl.geom.ColorTransform(alphaOffset, alphaMultiplier, redOffset, redMultiplier, greenOffset, greenMultiplier, blueOffset, blueMultiplier)

Parametreler

AdTürAçıklama
alphaOffset
sayı(isteğe bağlı) Aralık -255 ila 255, Varsayılan = 0
alphaMultiplier
sayı(isteğe bağlı) Aralık -1 ila 1, Varsayılan = 1
redOffsetsayı(isteğe bağlı) Aralık -255 ila 255, Varsayılan = 0
redMultipliersayı(isteğe bağlı) Aralık -1 ila 1, Varsayılan = 1
greenOffsetsayı(isteğe bağlı) Aralık -255 ila 255, Varsayılan = 0
greenMultipliersayı(isteğe bağlı) Aralık -1 ila 1, Varsayılan = 1
blueOffsetsayı(isteğe bağlı) Aralık -255 ila 255, Varsayılan = 0
blueMultipliersayı(isteğe bağlı) Aralık -1 ila 1, Varsayılan = 1

Yöntemler

clone()

Açıklama

    Bu yöntem, ColorTransform örneğinin bir kopyasını döndürür

Şunu Döndürür:

 • ColorTransform örneğinin kopyası
 • Tür - ColorTransform

concat(colorTx)

Açıklama

    Sağlanan ColorTransform ve geçerli ColorTransform'un efektlerini etkili bir şekilde bir araya getirerek bunları birleştirmek için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Bu ColorTransform. Yöntem çağrılarını zincirlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
 • Tür - ColorTransform
AdTürAçıklama
colorTxColorTransformÇarpılacak renk dönüştürmesi

copy(colorTransform)

Açıklama

    Belirtilen ColorTransform'u bu ColorTransform'a kopyalamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Bu ColorTransform.Yöntem çağrılarını zincirlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
 • Tür - ColorTransform
AdTürAçıklama
colorTransform
ColorTransform
Özelliklerin kopyalanacağı ColorTransform örneği

equals(colorTx)

Açıklama

    İletilen ColorTransform'un bu örnekle aynı değerlere sahip olup olmadığını kontrol etmek için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Tür - boolean
AdTürAçıklama
colorTxColorTransformKarşılaştırılacak Renk dönüştürmesi

getAlphaMultiplier()

Açıklama

    Bu yöntem alfa çarpanını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getAlphaOffset()

Açıklama

    Bu yöntem alfa uzaklığını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getBlueMultiplier()

Açıklama

    Bu yöntem mavi çarpanını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getBlueOffset()

Açıklama

    Bu yöntem mavi uzaklığını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getGreenMultiplier()

Açıklama

    Bu yöntem yeşil çarpanını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getGreenOffset()

Açıklama

    Bu yöntem yeşil uzaklığını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - Sayı

getRedMultiplier()

Açıklama

    Bu yöntem kırmızı çarpanını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getRedOffset()

Açıklama

    Bu yöntem kırmızı uzaklığını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

identity()

Açıklama

    Bu yöntem, Renk dönüştürmesini Kimlik Rengi dönüştürmesi olarak ayarlar.

Şunu Döndürür:

 • Bu ColorTransform.Yöntem çağrılarını zincirlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
 • Tür - ColorTransform

isIdentity()

Açıklama

    Renk dönüştürmesi, bir Kimlik Rengi dönüştürmesi ise bu yöntem 'true' değerini gösterir.

Şunu Döndürür:

 • Tür - boolean

setAlphaMultiplier(Multiplier)

Açıklama

    Alfa çarpanını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
MultipliersayıAlfa saydamlık kanalı değeriyle çarpılan bir değer

setAlphaOffset(offset)

Açıklama

    Alfa uzaklığını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
offsetsayıAlfa saydamlık kanalı değerine, kanalın değeri alphaMultiplier değeri ile çarpıldıktan sonra eklenen bir sayı

setBlueMultiplier(multiplier)

Açıklama

    Mavi çarpanını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
multipliersayıMavi kanal değeri ile çarpılan bir değer

setBlueOffset(offset)

Açıklama

    Mavi uzaklığını ayarlamak için bu yöntemi kullanın

Parametreler

AdTürAçıklama
offsetsayıMavi kanal değerine, kanalın değeri blueMultiplier değeri ile çarpıldıktan sonra eklenen bir sayı

setGreenMultiplier(multiplier)

Açıklama

    Yeşil çarpanını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
multipliersayıYeşil kanal değeri ile çarpılan bir değer

setGreenOffset(offset)

Açıklama

    Yeşil uzaklığını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
offsetsayıYeşil kanala değerine, kanalın değeri greenMultiplier değeri ile çarpıldıktan sonra eklenen bir sayı

setRedMultiplier(multiplier)

Açıklama

    Kırmızı çarpanını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
multipliersayıKırmızı kanal değeri ile çarpılan bir değer

setRedOffset(offset)

Açıklama

    Kırmızı uzaklığını ayarlamak için bu yöntemi kullanın.

Parametreler

AdTürAçıklama
offsetsayıKırmızı kanal değerine, kanalın değeri redMultiplier değeri ile çarpıldıktan sonra eklenen bir sayı

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi