Açıklama

EventDispatcher sınıfı, olay gönderen tüm sınıflar için taban sınıftır.

Yöntemler

addEventListener(type, listener)

Açıklama

    EventDispatcher sınıfı, bir olayla ilgili dinleyici alma bildirimini etkinleştirmek için EventDispatcher'a sahip bir olay dinleyici nesnesi kaydeder. Sınıf, istemcide aynısı bulunduğundan yinelenen dinleyici olup olmadığını kontrol etmez.

Parametreler

Örnek

Bu örnekte, sahne alanına ENTER_FRAME olayı için bir dinleyici eklenir.

AdTürAçıklama
typedizeOlay türü
listenerişlevGeri çağırma işlevi. Bu işlev, tek parametresi olarak bir Event nesnesini kabul etmeli ve hiçbir şey döndürmemelidir
function handlerFn(e) {
    console.log("I'm in handler " + e.getType());
}
		
var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME, handlerFn);

dispatchEvent(event)

Açıklama

    Bu yöntem, kendi türü için dinleyici kaydeden tüm nesnelere bir olay gönderir.

Parametreler

AdTürAçıklama
eventEventGönderilecek olay

hasEventListener(type, listener)

Açıklama

    Bu yöntem EventDispatcher nesnesinin belirli bir olay türü için kayıtlı herhangi bir dinleyiciye sahip olup olmadığını kontrol eder.

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Tür - boolean
AdTürAçıklama
typedizeOlay türü
listenerişlev(İsteğe bağlı) Belirtilmesi durumunda dinleyicinin eklenip eklenmediğini kontrol edin.

removeEventListener(type, listener)

Açıklama

    Bu yöntem, belirtilen olay türünün olay dinleyicisini kaldırır.

Parametreler

AdTürAçıklama
typedizeOlay türü
listenerişlevKaldırılacak dinleyici

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi