Player

Açıklama

Player sınıfı, WebGL çalışma zamanı API'sine giriş noktanızdır. Bu sınıfı kullanarak animasyonu başlatabilir ve oynatılmasını kontrol edebilirsiniz.

Sözdizimi

new flwebgl.Player()

Özellikler

Ad Tür Açıklama
S_OK sayı  
E_ERR sayı Genel hata kodu
E_INVALID_PARAM sayı İşleve geçersiz parametreler iletildi
E_CONTEXT_CREATION_FAILED sayı WebGL, tarayıcıda desteklenmez
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENT sayı WebGL, tarayıcıda desteklenmez
E_RESOURCE_LOADING_FAILED sayı Kaynak yüklemesi başarısız oldu

Yöntemler

getBackgroundColor()

Açıklama

     Bu yöntem, sahne alanının arka plan rengini döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Açıklama

     Bu yöntem, film klibi örnekleri için bir üretici döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Açıklama

    Bu yöntem, sahne alanına ilişkin bir başvuru döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Açıklama

    Bu yöntem, sahne alanı yüksekliğini piksel cinsinde döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - sayı  

getStageWidth()

Açıklama

     Bu yöntem, sahne alanı genişliğini piksel cinsinde döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - sayı

init(canvas, content, textures, callback)

Açıklama

    Bu yöntem, kaynaklar ve tuvalle birlikte uygulamayı başlatır. Kaynak yüklemesi senkronize değil. Sağlanan geri çağırma işlevi, kaynak yüklemesi tamamlandıktan sonra çağrılır.

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Başlatma başarılı olursa S_OK döndürür, başarısız olursa uygun bir hata kodu döndürür
  • Tür - sayı  
Ad Tür Açıklama
canvas HTMLCanvasElement Hedef tuval öğesi
content Nesne İçerik JSON nesnesi
textures Dizi Bir TextureAtlas nesneleri dizisi
callback İşlev Tüm kaynaklar yüklendikten sonra çağrılacak geri çağırma işlevi

play(scene)

Açıklama

    Bu yöntem animasyonu oynatır.

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Tür - boolean
Ad Tür Açıklama
scene dize (isteğe bağlı) Oynatılacak sahne. Belirtilmediyse, tüm sahneler oynatılır.

setViewport(viewport)

Açıklama

    Bu yöntem, görünüm penceresini ayarlar.

Parametreler

Ad Tür Açıklama
viewport flwebgl.geom.Rect Ayarlanacak görünüm penceresi

stop()

Açıklama

    Bu yöntem animasyonu durdurur.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın