Açıklama

Player sınıfı, WebGL çalışma zamanı API'sine giriş noktanızdır. Bu sınıfı kullanarak animasyonu başlatabilir ve oynatılmasını kontrol edebilirsiniz.

Sözdizimi

new flwebgl.Player()

Özellikler

AdTürAçıklama
S_OKsayı 
E_ERRsayıGenel hata kodu
E_INVALID_PARAMsayıİşleve geçersiz parametreler iletildi
E_CONTEXT_CREATION_FAILEDsayıWebGL, tarayıcıda desteklenmez
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENTsayıWebGL, tarayıcıda desteklenmez
E_RESOURCE_LOADING_FAILEDsayıKaynak yüklemesi başarısız oldu

Yöntemler

getBackgroundColor()

Açıklama

     Bu yöntem, sahne alanının arka plan rengini döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Açıklama

     Bu yöntem, film klibi örnekleri için bir üretici döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Açıklama

    Bu yöntem, sahne alanına ilişkin bir başvuru döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Açıklama

    Bu yöntem, sahne alanı yüksekliğini piksel cinsinde döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - sayı  

getStageWidth()

Açıklama

     Bu yöntem, sahne alanı genişliğini piksel cinsinde döndürür.

Şunu Döndürür:

  • Tür - sayı

init(canvas, content, textures, callback)

Açıklama

    Bu yöntem, kaynaklar ve tuvalle birlikte uygulamayı başlatır. Kaynak yüklemesi senkronize değil. Sağlanan geri çağırma işlevi, kaynak yüklemesi tamamlandıktan sonra çağrılır.

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Başlatma başarılı olursa S_OK döndürür, başarısız olursa uygun bir hata kodu döndürür
  • Tür - sayı  
AdTürAçıklama
canvasHTMLCanvasElementHedef tuval öğesi
contentNesneİçerik JSON nesnesi
texturesDiziBir TextureAtlas nesneleri dizisi
callbackİşlevTüm kaynaklar yüklendikten sonra çağrılacak geri çağırma işlevi

play(scene)

Açıklama

    Bu yöntem animasyonu oynatır.

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Tür - boolean
AdTürAçıklama
scenedize(isteğe bağlı) Oynatılacak sahne. Belirtilmediyse, tüm sahneler oynatılır.

setViewport(viewport)

Açıklama

    Bu yöntem, görünüm penceresini ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
viewportflwebgl.geom.RectAyarlanacak görünüm penceresi

stop()

Açıklama

    Bu yöntem animasyonu durdurur.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi