Point

Açıklama

Bu sınıf, iki boyutlu bir x/y kooordinat sistemindeki bir noktayı temsil eder.

Sözdizimi

new flwebgl.geom.Point(x,y)

Parametreler

Ad Tür Açıklama
x sayı Noktanın yatay koordinatı.
y sayı Noktanın dikey koordinatı.

Özellikler

Ad Tür Açıklama
x sayı Noktanın yatay koordinatı.
y sayı Noktanın dikey koordinatı.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın