SceneGraphFactory

Açıklama

Sahne grafik öğeleri oluşturmaya yönelik üretici sınıfı. Bu sınıfı doğrudan somutlaştırmayın. Referans almak için Player'ı kullanın.

Yöntemler

createMovieClipInstance(linkageName)

Açıklama

    Belirtilen film klibi bağlantı adına sahip yeni film klibi örneği oluşturur

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.sg.MovieClip

Örnek

Bu örnek, bağlantı adı (Flash Professional'da kütüphane panelinde belirtilir) belirtilen MovieClip'in yeni örneğini oluşturur.

Ad Tür Açıklama
linkageName dize Film klibi bağlantı adı
var sgf = player.getScenegraphFactory();
var mc = sgf.createMovieClipInstance("MovieClipLinkageName")
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın