Açıklama

Bir şekil görüntüleme öğesi. Bu sınıf için doğrudan örnek oluşturmayın.

Genişletir

  • flwebgl.event.EventDispatcher

Yöntemler

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Açıklama

    Bu yöntem sınırlayıcı dikdörtgeni döndürür.

Parametreler

Şunu Döndürür:

  • Görüntüleme nesnesinin sınırları
  • Tür - flwebgl.geom.Rect
AdTürAçıklama
targetCoordinateSpace
Şekil veya MovieClip (İsteğe bağlı varsayılan = tanımsız) Kullanılacak koordinasyon sistemini tanımlayan görüntüleme nesnesi. Hiçbir değer belirtilmediyse yerel sınırları döndürür.
bFastBounds
boolean
Alt öğenin eklenmesi gerektiği dizin.

getGlobalColorTransform()

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin genel renk dönüştürmesini döndürür

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin genel dönüştürmesini döndürür

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin yerel renk dönüştürmesini döndürür

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin yerel dönüştürmesini döndürür

Şunu Döndürür:

  • Tür - flwebgl.geom.Matrix

getName()

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin adını döndürür

Şunu Döndürür:

  • Tür - Dize

isVisible()

Açıklama

     Görüntüleme nesnesinin görünürlük bayrağını döndürür

Şunu Döndürür:

  • Tür - boolean

setLocalColorTransform(colorTransform)

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin yerel renk dönüştürmesini ayarlar

Parametreler

AdTürAçıklama
colorTransformflwebgl.geom.ColorTransformAyarlanacak renk dönüştürmesi

setLocalTransform(transform)

Açıklama

    Görüntüleme nesnesinin yerel dönüştürmesini ayarlar

Parametreler

Örnek

MovieClip sınıfında setLocalTransform(transform) altındaki örneğe bakın.

AdTürAçıklama
transformflwebgl.geom.MatrixAyarlanacak dönüştürme

setName(name)

Açıklama

    Bu görüntüleme nesnesinin adını ayarlar

Parametreler

AdTürAçıklama
namedizeGörüntüleme nesnesinin adı

setVisible(flag)

Açıklama

    Bu görüntüleme nesnesinin görünürlük bayrağını ayarlar

Parametreler

Örnek

MovieClip sınıfında setVisible(flag) işlevinin altındaki örneğe bakın.

AdTürAçıklama
flagbooleanGörünürlük bayrağı

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi