Handboek Annuleren

De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw
 8. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

In het deelvenster Inhoud worden miniaturen, gedetailleerde miniaturen of een lijst van de bestanden en mappen in de geselecteerde map weergegeven. Standaard worden door Adobe Bridge miniaturen met kleurbeheer gegenereerd. Deze worden in het deelvenster Inhoud weergegeven met hun bestands- of mapnaam en beoordelingen en bijschriften.

U kunt de weergave van het deelvenster Inhoud aanpassen door gedetailleerde tekstinformatie weer te geven bij miniaturen of door miniaturen weer te geven als een lijst. U kunt ook het formaat van miniaturen wijzigen en de kwaliteit van miniaturen opgeven. Kies Horizontale lay-out of Verticale lay-out in het menu van het deelvenster Inhoud om de plaats van de schuifbalken te bepalen. Als u Auto Lay-out kiest, schakelt Adobe Bridge indien nodig tussen de horizontale en verticale lay-out.

Een weergavemodus kiezen

Kies een van de volgende mogelijkheden in het menu Weergave:
 • Als miniaturen om bestanden en mappen weer te geven als miniaturen met bestands- of mapnamen evenals beoordelingen en bijschriften.

 • Als details om de miniaturen weer te geven met meer tekstgegevens.

 • Als lijst om bestanden en mappen als een lijst met bestandsnamen met de bijbehorende metagegevens, in een kolomindeling, weer te geven.

 • Alleen miniatuur tonen om de miniaturen weer te geven zonder tekstgegevens, labels of waarderingen.

   

Opmerking:

Klik op de knoppen in de rechterbenedenhoek van het Adobe Bridge-venster voor Inhoud weergeven als miniaturen, Inhoud weergeven als details of Inhoud weergeven als lijst.

De kwaliteit van de miniaturen opgeven

In Adobe Bridge kunt u kiezen uit verschillende weergaveopties voor afbeeldingsminiaturen.

Als u sneller wilt bladeren, kiest u een map en selecteert u het pictogram Snel bladeren door voorkeur te geven aan ingesloten afbeeldingen () in de toepassingsbalk van Adobe Bridge.

Als u miniaturenvoorvertoningen van hogere kwaliteit wilt weergeven, klikt u op het pictogram Opties voor kwaliteit van miniaturen en genereren van voorvertoning () op de applicatiebalk van Adobe Bridge en kiest u een van de volgende opties: Grootte voorvertoning, Voorvertoningskwaliteit, Voorvertoning genereren en Voorvertoning voor zoomen. De aanbevolen instellingen zijn geschikt voor de meeste workflows. Als u echter een voorvertoning van hogere kwaliteit nodig hebt, kunt u de instellingen op basis van uw specifieke behoefte wijzigen. 

Verbeterde voorvertoningskwaliteit

Grootte voorvertoning

 • Ingesloten (snelste): kies deze optie om de miniaturen met lage resolutie die in het bronbestand zijn ingesloten te gebruiken voor snellere workflows. Voor deze miniaturen worden de kleuren niet beheerd. Deze optie komt overeen met het kiezen van Snel bladeren door voorkeur te geven aan ingesloten afbeeldingen.
 • Standaard (aanbevolen): om ingesloten miniaturen te gebruiken totdat u een voorvertoning van een afbeelding bekijkt; Adobe Bridge maakt dan miniaturen met kleurbeheer die worden gegenereerd uit de bronbestanden.
 • Monitorgrootte (voor HiDPI-monitoren): met voorvertoningen op beeldschermgrootte wordt een voorvertoning gegenereerd op basis van de resolutie van uw beeldscherm. Als voorvertoningen op beeldschermgrootte zijn ingeschakeld, worden afbeeldingen scherp weergegeven in de deelvenster Voorvertoning of in schermvullende weergave.

Voorvertoningskwaliteit

 • Standaard (aanbevolen): gebruik deze optie om sneller normale voorvertoningen te maken.
 • Hoog (hoog CPU-gebruik): gebruik deze optie om voorvertoningen van hogere kwaliteit te genereren. Als u deze optie selecteert, wordt er meer CUP gebruikt en duurt het genereren van een voorvertoning langer.

Voorvertoning genereren

 • On demand (genereert alleen indien nodig een voorvertoning): gebruik deze optie om miniaturen en voorvertoningen met kleurbeheer te genereren wanneer u deze nodig hebt. Bijvoorbeeld voor weergave op volledig scherm of in het deelvenster Voorvertoning.
 • Altijd genereren (aanbevolen): gebruik deze optie om altijd miniaturen en voorvertoningen met kleurbeheer voor alle afbeeldingen te genereren.

Voorvertoning voor zoomen

 • 100% voorvertoningen altijd genereren (hoog CPU-gebruik, voldoende geheugen vereist): gebruik deze optie om 100% voorvertoningen van afbeeldingen op de achtergrond te maken voor de tool Vergrootglas en om in te zoomen in de weergave Presentatie/volledig scherm. Met deze optie worden vergrootglas- en diavoorstellingsbewerkingen sneller, maar er wordt meer schijfruimte gebruikt en het bladeren wordt aanvankelijk vertraagd. Zie Het vergrootglas gebruiken en Afbeeldingen in diavoorstelling tonen.

Voorvertoningen op beeldschermgrootte weergeven

Met voorvertoningen op beeldschermgrootte wordt een voorvertoning gegenereerd op basis van de resolutie van uw beeldscherm. Als voorvertoningen op beeldschermgrootte zijn ingeschakeld, worden afbeeldingen in het deelvenster Voorvertoning of in de modus volledig scherm scherp weergegeven.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de voorvertoningen op beeldschermgrootte voor uw middelen te controleren:

 • Ga naar Bewerken (Win) / Adobe Bridge (Mac) > Voorkeuren > Geavanceerd en schakel Voorvertoningen op monitorgrootte genereren in.
 • Klik op het pictogram Opties voor kwaliteit van miniaturen en genereren van voorvertoning () op de toepassingsbalk van Adobe Bridge en kies Beeldschermgrootte onder Grootte voorvertoning.

Miniatuurgrootte wijzigen

Maak de miniaturen kleiner zodat u er meer tegelijk kunt zien of vergroot ze om details te kunnen zien.

 • Versleep de miniatuurschuifknop  onder in het Adobe Bridge-venster.
Opmerking:

Wanneer u de grootte van het Adobe Bridge-venster wijzigt in de modus Automatische lay-out, wordt ook de grootte van de miniaturen in het deelvenster Inhoud aangepast. Kies Horizontale lay-out of Verticale lay-out in het menu van het deelvenster Inhoud om dit te voorkomen.

Opmerking:

Als de bestandsnaam of andere metagegevens niet worden weergegeven bij een afbeeldingsminiatuur in het deelvenster Inhoud, sleept u de schuifregelaar naar rechts om de miniaturen groter te maken.

 • Klik op de knop Kleinere miniatuurgrootte helemaal links van de schuifregelaar Miniatuur om het aantal kolommen in het deelvenster Inhoud met één te verminderen. Klik op de knop Grotere miniatuurgrootte helemaal rechts van de schuifregelaar Miniatuur om het aantal kolommen in het deelvenster Inhoud met één te vermeerderen. Adobe Bridge maximaliseert automatisch de grootte van de miniaturen, afhankelijk van het aantal weergegeven kolommen.

Het raster vergrendelen

Vergrendel het raster zodat er altijd volledige miniaturen worden weergegeven in het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge. Als het raster is vergrendeld, houden miniaturen hun configuratie als het formaat van het venster wordt gewijzigd of als er deelvensters worden geopend of gesloten.

 1. Kies Weergave > Raster vergrendelen of klik op de knop Raster vergrendelen  naast de schuifregelaar Miniatuur onder in het venster van Adobe Bridge.

Extra metagegevens voor de miniaturen tonen

Bij de voorkeur Met Extra regels met metagegevens van miniaturen  geeft u aan of extra metagegevens moeten worden weergegeven bij de miniaturen in het deelvenster Inhoud.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Win) of Adobe Bridge > Voorkeuren (Mac) en klik op Miniaturen.

 2. Selecteer in het gedeelte Extra regels met metagegevens van miniaturen het type metagegevens dat u wilt weergeven. U kunt maximaal vier extra regels met informatie weergeven.

Bestandsgrootte voor miniaturen beperken

U kunt de grootte beperken van de bestanden waarvoor Adobe Bridge miniaturen moet maken (de weergave van grote bestanden kan de prestaties vertragen). Als Adobe Bridge geen miniaturen kan maken, wordt het pictogram weergegeven dat met dat specifieke bestandstype is gekoppeld. Adobe Bridge negeert deze instelling bij de weergave van miniaturen voor videobestanden.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Win) of Adobe Bridge > Voorkeuren (Mac) en klik op Miniaturen.

 2. Typ een getal in het vak Geen bestanden verwerken die groter zijn dan.

De lijstweergave aanpassen

U kunt de lijstweergave aanpassen door de kolommen te sorteren en te vergroten of te verkleinen en door op te geven welke categorieën van metagegevens u wilt weergeven.

 1. Kies Weergave > Als lijst.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een kolomkop om de richting van de sorteervolgorde te wijzigen.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op een kolomkop naar keuze om een andere categorie metagegevens te kiezen, de kolom te sluiten, een nieuwe kolom in te voegen, het formaat van de kolom te wijzigen of de standaardconfiguratie te herstellen.

  Opmerking:

  De kolom Naam is altijd de kolom uiterst links.

  • Versleep de verticale scheidingsbalk tussen twee kolommen om deze breder of smaller te maken.

  • Dubbelklik tussen twee kolomkoppen om het formaat van de kolom links automatisch te wijzigen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online