Handboek Annuleren

Bestanden stapelen in Adobe Bridge

Met stapels kunt u bestanden groeperen onder één miniatuur. U kunt elk bestandstype stapelen. U kunt bijvoorbeeld stapels gebruiken om afbeeldingsreeksen te ordenen. Deze reeksen bevatten vaak veel afbeeldingsbestanden.

Opmerking:

Adobe Bridge-stapels zijn anders dan Photoshop-afbeeldingsstapels, die groepen afbeeldingen omzetten in lagen en ze in een Smart Object opslaan.

Opdrachten die worden gebruikt voor een bestand, kunnen ook worden toegepast op stapels. U kunt bijvoorbeeld een stapel labelen, net zoals u dat zou doen bij een bestand. Opdrachten die u voor open stapels gebruikt, worden op alle bestanden in de stapel toegepast. Opdrachten die u toepast op samengevouwen stapels, zijn alleen van toepassing op het bovenste bestand in de stapel (als u alleen het bovenste bestand in de stapel hebt geselecteerd) of op alle bestanden van de stapel (als u alle bestanden in de stapel hebt geselecteerd door op het kader van de stapel te klikken).

De standaardsorteervolgorde voor een stapel is gebaseerd op de sorteervolgorde voor de map waarin de stapel zich bevindt.

Een Adobe Bridge-stapel in het deelvenster Inhoud (samengevouwen).

Een uitgevouwen stapel.

Lees de zelfstudie Bestanden stapelen en hernoemen van Conrad Chavez voor meer informatie over het stapelen van bestanden.

Bestanden stapelen

 1. Selecteer de bestanden die u in de stapel wilt opnemen en kies Stapels > Groeperen als stapel. Het eerste bestand dat u selecteert, wordt de miniatuur van de stapel. Het cijfer op de stapel geeft aan hoeveel bestanden er in de stapel zitten.

Stapels beheren

 • Als u de miniatuur van de stapel wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand (Windows) of houdt u Control ingedrukt terwijl u op het bestand klikt (Mac OS) dat u als nieuwe miniatuur wilt gebruiken en kiest u Stapels > Bevorderen tot bovenste stapel.
 • Als u een samengevouwen stapel wilt uitvouwen, klikt u op het stapelnummer of kiest u Stapels > Stapel openen. Als u alle stapels wilt uitvouwen, kiest u Stapels > Alle stapels uitvouwen.
 • Als u een uitgevouwen stapel wilt samenvouwen, klikt u op het stapelnummer of kiest u Stapels > Stapel sluiten. Als u alle stapels wilt samenvouwen, kiest u Stapels > Alle stapels invouwen.
 • Om bestanden aan een stapel toe te voegen, sleept u de gewenste bestanden naar de stapel.

  Opmerking: Hoewel u een stapel aan een andere stapel kunt toevoegen, kunt u geen stapels nesten. De bestanden uit de toegevoegde stapel worden gegroepeerd bij de bestaande bestanden in de stapel.

 • Om bestanden uit een stapel te verwijderen opent u de stapel en sleept u de bestanden eruit. Als u alle bestanden uit een stapel wilt verwijderen, selecteert u de samengevouwen stapel en kiest u Stapels > Groepering als stapel ongedaan maken.
 • Om alle bestanden in een gesloten stapel te selecteren, klikt u op de rand van de stapel. U kunt ook op Alt (Windows) of op Control (Mac OS) drukken en tegelijk op de miniatuur van de stapel klikken.

Een voorbeeld bekijken van afbeeldingen in stapels

In stapels met tien of meer afbeeldingen kunt u een voorvertoning van de afbeeldingen weergeven (scrubben) met een bepaalde framesnelheid, en uienschil inschakelen zodat u vorige en volgende frames als semitransparante overlays op het huidige frame kunt bekijken.

 • Als u een voorbeeld van een stapel wilt bekijken, houdt u in het deelvenster Inhoud de muis boven de stapel tot de schuifknop verschijnt. Klik vervolgens op Afspelen of sleep de schuifknop. Als de knop Afspelen of de schuifknop niet wordt weergegeven, vergroot u de miniatuur door de miniatuurschuifknop beneden in het Adobe Bridge-venster te verslepen.
 • Om de frameverhouding in te stellen klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Control en klikt u (Mac OS) op de stapel, en kiest u een frameverhouding in het menu Stacks > Frameverhouding.
 • Als u de standaardstapelframeverhouding wilt instellen, kiest u een frameverhouding in het menu Kaderfactor stapel terugspelen bij de voorkeuren voor afspelen.
 • Als u de uienschil wilt inschakelen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of klikt u terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de stapel en kiest u Stapelen > Uienschil inschakelen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account