Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen

Afbeeldingen roteren

 • Klik op de knop Afbeelding 90° linksom roteren  (of druk op L).
 • Klik op de knop Afbeelding 90° rechtsom roteren  (of druk op R).
Opmerking:

Met de opdrachten in het menu Bewerken kunt u afbeeldingen in Adobe Bridge roteren zonder dat u het dialoogvenster Camera Raw hoeft te openen.

Afbeeldingen rechttrekken

 1. Selecteer in het dialoogvenster Camera Raw de tool Rechttrekken   . U kunt ook drukken op de toets A.

 2. Sleep het gereedschap Rechttrekken in de voorvertoning om aan te geven wat horizontaal en verticaal is.

Opmerking:

Nadat u het gereedschap Rechttrekken hebt gebruikt, wordt het gereedschap Uitsnijden onmiddellijk actief.

Een afbeelding automatisch laten rechttrekken

U kunt een afbeelding automatisch rechttrekken op een van de volgende drie manieren:

 • Dubbelklik op het gereedschap Rechttrekken () in de werkbalk.
 • Selecteer het gereedschap Rechttrekken en dubbelklik op een willekeurige plaats in de voorvertoning van de afbeelding.
 • Selecteer de tool Uitsnijden en druk op Command (Mac OS) of Ctrl (Windows) om tijdelijk over te schakelen op de tool Rechttrekken. Dubbelklik nu op een willekeurige plaats in de voorvertoning.

Afbeeldingen uitsnijden

 1. Selecteer in het dialoogvenster Camera Raw de tool Uitsnijden (of druk op C).

  Als u een specifieke hoogte-breedteverhouding voor de aanvankelijke uitsnijdingsgebied wilt behouden, houdt u de muisknop ingedrukt als u het gereedschap Uitsnijden selecteert en kiest u een optie in het menu. Als u een beperking wilt toepassen op een eerder toegepaste uitsnijding, houdt u Ctrl (Mac OS) ingedrukt en klikt u op de uitsnijding of klikt u er met de rechtermuisknop op (Windows).

 2. Sleep in de voorvertoning om het venster voor het uitsnijdingsgebied te tekenen.
 3. Als u het uitsnijdingsgebied wilt verplaatsen, schalen of roteren, sleept u het uitsnijdingsgebied of de grepen.
  Opmerking:

  Om de uitsnijdbewerking te annuleren, drukt u op Esc terwijl de tool Uitsnijden actief is. U kunt ook klikken, de tool Uitsnijden ingedrukt houden en Uitsnijden wissen kiezen in het menu. Om het uitsnijden te annuleren en het dialoogvenster Camera Raw te sluiten zonder het Camera Raw-afbeeldingsbestand te verwerken, klikt u op de knop Annuleren of schakelt u het gereedschap Uitsnijden uit en drukt u op Esc.

 4. Als u tevreden bent met het uitsnijdingsgebied, drukt u op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

Het formaat van de bijgesneden afbeelding wordt aangepast zodat deze het voorvertoningsgebied volledig vult en de koppeling Opties voor workflow onder het voorvertoningsgebied geeft de bijgewerkte afbeeldingsgrootte en afmetingen weer.

Rode ogen corrigeren

 1. Geef de afbeelding weer met een zoompercentage van minimaal 100%.
 2. Selecteer op de werkbalk Rode ogen verwijderen ().

 3. In het rechtervenster selecteert u Rode ogen of Dierenogen in het pop-upmenu Tekst.

 4. Sleep in de foto een selectie rond het betreffende oog.

  Camera Raw past de grootte van de selectie aan de pupil aan. Sleep de randen vam de selectie om de grootte ervan te wijzigen.

 5. In de opties voor tools onder het histogram kunt u de regelaar voor Pupilgrootte naar rechts verschuiven als u het gecorrigeerde gebied groter wilt maken.
 6. (Alleen voor het corrigeren van rode ogen in afbeeldingen van dieren) Selecteer indien nodig Lichtpunt toevoegen. Een lichtpunt biedt een spiegelend hooglicht in de afbeelding van een oog.

 7. (Alleen voor het corrigeren van rode ogen in foto's van personen) Sleep de schuifregelaar Donkerder naar rechts om het pupilgebied binnen de selectie en de iris buiten de selectie donkerder te maken.

 8. Schakel Bedekking tonen uit om de selectie uit te schakelen en uw correctie te bekijken.

  Opmerking:

  U kunt naar andere betreffende gebieden met ogen navigeren door op de desbetreffende selectie te klikken.

Vlekken verwijderen

Met de tool Vlekken verwijderen  kunt u een geselecteerd gebied van een afbeelding corrigeren aan de hand van een monster uit een ander gebied.

 1. Selecteer de tool Vlekken verwijderen  in de werkbalk.
 2. Selecteer een van de volgende opties in het menu Type:

  Retoucheren

  Kies deze optie om de structuur, de belichting en de schaduwen van het monstergebied aan te passen aan die van het geselecteerde gebied.

  Klonen

  Kies deze optie om het monstergebied van de afbeelding toe te passen op het geselecteerde gebied.

 3. (Optioneel) In de opties voor tools kunt u onder het histogram de regelaar voor Straal verslepen om de grootte op te geven van het gebied waarop de tool Vlekken verwijderen wordt toegepast.
 4. Verplaats de tool Vlekken verwijderen in de foto en klik op het gedeelte van de foto dat u wilt retoucheren. Er verschijnt een rood-wit gestreepte cirkel over het geselecteerde gebied. Een groen-wit gestreepte cirkel verwijst naar het monstergebied van de foto dat wordt gebruikt voor het klonen of retoucheren.
 5. Ga als volgt te werk:
  • U geeft het monstergebied op door het gebied vanuit de groene en witte cirkel naar een ander gebied van de afbeelding te slepen.
  • Sleep in de rode en witte cirkel om het gebied te bepalen dat wordt gekloond of geretoucheerd.
  • Als u de grootte van de cirkels wilt aanpassen, verplaatst u de muisaanwijzer boven de rand van de twee cirkels totdat deze de vorm van een pijl met twee punten aanneemt en sleept u om de beide cirkels groter of kleiner te maken.
  • Druk op Backspace (Windows) of op Delete (Mac OS) om de bewerking te annuleren.

Herhaal deze procedure voor elk gebied in de afbeelding dat u wilt retoucheren. Als u alle monstergebieden wilt verwijderen en opnieuw wilt beginnen, klikt u op de knop Alles wissen in de opties voor tools.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account