Handboek Annuleren

Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw

 

Groepeer uw foto's op één locatie zodat u ze makkelijk kunt bekijken.

Verzamelingen bieden een manier om foto's op één locatie te groeperen zodat u ze makkelijk kunt weergeven, ook als zij zijn opgeslagen in verschillende mappen of op verschillende vaste schijven. Slimme verzamelingen zijn speciale verzamelingen die worden gegenereerd van een opgeslagen zoekopdracht. In het deelvenster Verzamelingen kunt u verzamelingen maken, zoeken en openen, en kunt u slimme verzamelingen maken en bewerken.

Een verzameling maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Nieuwe verzameling  onder in het deelvenster Verzamelingen om een nieuwe, lege verzameling te maken.

  • Selecteer een of meer bestanden in het deelvenster Inhoud en klik op de knop Nieuwe verzameling in het deelvenster Verzamelingen. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u de geselecteerde bestanden wilt opnemen in de nieuwe verzameling.

Opmerking:

Als u een bestand in een verzameling selecteert, wordt standaard de map van de verzameling als de locatie van dat bestand weergegeven. Wanneer u wilt navigeren naar de map waarin het bestand zich fysiek bevindt, selecteert u het bestand en kiest u Bestand > Tonen in Bridge.

Een slimme verzameling maken

 1. Klik op de knop Nieuw slimme verzameling  onder in het deelvenster Verzamelingen.
Opmerking:

Als u een slimme verzameling wilt toevoegen aan of verwijderen uit het deelvenster Favorieten, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of klikt u terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de slimme verzameling in het deelvenster Verzamelingen en kiest u Toevoegen aan favorieten of Verwijderen uit favorieten.

Een slimme verzameling bewerken

 1. Selecteer een slimme verzameling in het deelvenster Verzamelingen.
 2. Klik op de knop Slimme verzameling bewerken  .
 3. Geef nieuwe criteria op voor de slimme verzameling en klik vervolgens op Opslaan.
  Opmerking:

  Verwijder foto's uit een slimme verzameling door de criteria te bewerken. Als u een foto verwijdert terwijl u een slimme verzameling weergeeft, wordt de foto verplaatst naar de Prullenbak (Windows) of Prullenmand (Mac OS).

De naam van een verzameling wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op de naam van de verzameling en typ een nieuwe naam.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de naam van de verzameling en kies Wijzigen in het menu. Overschrijf vervolgens de naam van de verzameling.

Een verzameling verwijderen

Als u een verzameling verwijdert, houdt dat in dat u deze verwijdert uit de verzamelingenlijst in Adobe Bridge. er worden geen bestanden verwijderd van uw harde schijf.

 1. Verricht een van de volgende handelingen als u een verzameling wilt verwijderen:
  • Selecteer in het deelvenster Verzamelingen de naam van een verzameling en klik op het pictogram van de prullenbak.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de naam van de verzameling en kies Verwijderen in het menu.

Bestanden aan een verzameling toevoegen

 1. Verricht een van de volgende handelingen als u bestanden wilt toevoegen aan een verzameling:
  • Sleep de bestanden van het deelvenster Inhoud, de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac OS) naar de verzamelingnaam in het deelvenster Verzamelingen.

  • Kopieer en plak bestanden van het deelvenster Inhoud naar de naam van een verzameling in het deelvenster Verzamelingen.

Bestanden verwijderen uit een verzameling

 1. Als u bestanden wilt verwijderen uit een verzameling, selecteert u de verzameling in het deelvenster Verzamelingen en verricht u een van de volgende handelingen:
  • Selecteer een bestand in het deelvenster Inhoud en klik op Verwijderen uit verzameling, of klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) en kies Verwijderen uit verzameling.

  • Selecteer een bestand in het deelvenster Inhoud en druk op Verwijderen. Klik op Afwijzen om het bestand te markeren als afgewezen, op Verwijderen om het te verplaatsen naar de Prullenbak (Windows) of de Prullenmand (Mac OS) of op Annuleren om het bestand te behouden.

Bestanden kopiëren tussen verzamelingen

 1. Selecteer een verzameling in het deelvenster Verzamelingen.
 2. Sleep een bestand van het deelvenster Inhoud naar de verzameling in het deelvenster Verzamelingen waarnaar u het wilt kopiëren.

Ontbrekende bestanden zoeken

Adobe Bridge houdt de locatie van de bestanden in verzamelingen bij. Als een bestand wordt verplaatst in Adobe Bridge, blijft het bestand in de verzameling. Als een verzameling bestanden bevat die zijn verplaatst of hernoemd in de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac OS), of als de bestanden zich bevinden op een verwijderbare vaste schijf die niet is aangesloten als u de verzameling weergeeft, geeft Adobe Bridge boven in het deelvenster Inhoud een waarschuwing weer waarmee wordt aangegeven dat de bestanden ontbreken.

 1. Klik op Corrigeren om de ontbrekende bestanden te zoeken.
 2. Selecteer de ontbrekende bestanden in het dialoogvenster Ontbrekende bestanden zoeken en ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Bladeren om naar de nieuwe locatie van de bestanden te gaan.

  • Klik op Overslaan om de ontbrekende bestanden te negeren.

  • Klik op Verwijderen om de ontbrekende bestanden uit de verzameling te verwijderen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account