Handboek Annuleren

Werken met metagegevens in Adobe Bridge

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw

 

Werken met metagegevens in Adobe Bridge CC

Metagegevens

Metagegevens zijn een aantal gestandaardiseerde gegevens over een bestand, zoals de auteursnaam, resolutie, kleurruimte, auteursrecht en toegepaste sleutelwoorden. De meeste digitale camera's bevestigen bijvoorbeeld enige basisgegevens aan een afbeeldingsbestand, zoals hoogte, breedte, bestandsindeling en de tijd waarop de afbeelding is genomen. Met behulp van metagegevens kunt u uw workflow stroomlijnen en uw bestanden ordenen.

Over de XMP-standaard

Metagegevensinformatie wordt opgeslagen met de Extensible Metadata Platform-standaard (XMP), waarop Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign en Adobe Photoshop zijn gebouwd. Aanpassingen die met Photoshop Camera Raw in afbeeldingen worden gemaakt, worden opgeslagen als XMP-metagegevens. XMP is samengesteld op basis van XML en in de meeste gevallen worden de metagegevens in het bestand opgeslagen. Indien het niet mogelijk is om de informatie in het bestand op te slaan, worden metagegevens in een apart bestand opgeslagen, een zogenaamd secundair bestand. XMP vereenvoudigt het uitwisselen van metagegevens tussen Adobe-toepassingen en tussen verschillende publicatieworkflows. U kunt bijvoorbeeld de metagegevens van een bestand als een sjabloon opslaan en de metagegevens vervolgens importeren in andere bestanden.

Metagegevens die in andere indelingen zijn opgeslagen, zoals de Exif-, IPTC (IIM)-, GPS- en TIFF-indelingen, worden gesynchroniseerd en beschreven met XMP, zodat ze gemakkelijker kunnen worden weergegeven en beheerd. Andere toepassingen en functies maken ook gebruik van XMP om te communiceren en om informatie (zoals opmerkingen bij een versie) op te slaan. U kunt deze informatie opzoeken met Adobe Bridge.

In de meeste gevallen blijven de metagegevens in het bestand behouden, zelfs als de bestandsindeling wordt gewijzigd (bijvoorbeeld van PSD in JPG). Metagegevens worden ook behouden wanneer de bestanden in een Adobe-document of -project worden geplaatst.

Opmerking:

C++- en Java-ontwikkelaars kunnen het verwerken en uitwisselen van metagegevens aanpassen met gebruik van de XMP Toolkit SDK. Adobe Flash®- en Flex-ontwikkelaars kunnen het dialoogvenster Bestandsinfo aanpassen met gebruik van de XMP File Info SDK. Bezoek de Adobe-website voor meer informatie.

Werken met metagegevens in Adobe Bridge

Veel van de krachtige functies van Adobe Bridge waarmee u uw bestanden en bestandsversies kunt ordenen, zoeken en bijhouden, zijn afhankelijk van XMP-metagegevens in uw bestanden. Adobe Bridge biedt twee manieren om met metagegevens te werken: via het deelvenster Metagegevens en via het dialoogvenster Bestandsinfo.

In bepaalde gevallen kunnen er meerdere weergaven voor dezelfde metagegevenseigenschap bestaan. Een eigenschap kan bijvoorbeeld in een weergave worden aangeduid met Auteur en in een andere met Maker, maar allebei verwijzen ze naar dezelfde onderliggende eigenschap. Zelfs als u deze weergaven voor bepaalde workflows aanpast, blijven ze voldoen aan de XMP-standaard.

Het deelvenster Metagegevens

De metagegevens van een bestand bevatten informatie over de inhoud, de copyrightstatus, de oorsprong en de historie van het bestand. In het deelvenster Metagegevens kunt u de metagegevens van geselecteerde bestanden weergeven en bewerken, bestanden zoeken met behulp van metagegevens en sjablonen gebruiken om metagegevens toe te voegen en te vervangen.

Afhankelijk van het geselecteerde bestand kunnen de volgende soorten metagegevens worden weergegeven:

Bestandseigenschappen

In Bestandseigenschappen worden de kenmerken van het bestand beschreven, waaronder de grootte en de datums waarop het bestand is gemaakt en gewijzigd.

IPTC (IIM, verouderd)

Hier worden de bewerkbare metagegevens weergegeven, zoals een beschrijving en copyrightgegevens. Deze reeks metagegevens wordt standaard verborgen, omdat ze zijn vervangen door IPTC Core. U kunt de IPTC-metagegevens (IIM, verouderd) wel weergeven door deze te selecteren bij de opties voor metagegevens in het dialoogvenster Voorkeuren.

IPTC Core

Hier worden de bewerkbare metagegevens van het bestand weergegeven. De IPTC Core-specificatie is ontwikkeld door de IPTC (International Press Telecommunications Council) voor professionele fotografen, en dan vooral voor nieuws- en stockfoto's.

IPTC Extension

Bevat aanvullende informatie waaraan de foto kan worden herkend, zoals informatie over de rechten van de foto.

Lettertypen

Hier worden de lettertypen weergegeven die in Adobe InDesign-bestanden worden gebruikt.

Gekoppelde bestanden

Hier worden de bestanden vermeld die zijn gekoppeld aan een Adobe InDesign-document.

Platen

Een lijst met CMYK-platen die zijn opgegeven voor afdrukken in Adobe Illustrator-bestanden.

Documentstalen

Hier worden de stalen weergegeven die in bestanden van Adobe InDesign en Adobe Illustrator worden gebruikt.

Cameragegevens (Exif)

Hier wordt informatie weergegeven die is toegewezen door digitale camera's, waaronder de camera-instellingen die tijdens het maken van de foto zijn gebruikt.

GPS

Hier worden gegevens over navigatie weergegeven die afkomstig zijn van een GPS (global positioning system) waarmee sommige digitale camera's zijn uitgerust. Voor foto's zonder GPS-gegevens worden geen GPS-metagegevens weergegeven.

Camera Raw

Hier worden de instellingen weergegeven die zijn toegepast door de plug-in Camera Raw.

Audio

Hiermee worden metagegevens weergegeven voor audiobestanden, zoals kunstenaar, album, tracknummer en genre.

Video

Hiermee worden metagegevens weergegeven voor videobestanden, zoals pixelverhouding, scène en opnamedatum.

Historie bewerken

Hiermee houdt u een logboek met wijzigingen bij die met Photoshop in afbeeldingen zijn aangebracht.

Opmerking: De voorkeur Historielogbestand in Photoshop moet zijn ingeschakeld om de metagegevens van het bestand in het logbestand te kunnen opslaan.

DICOM

Hier worden gegevens over afbeeldingen weergegeven die in de DICOM-indeling (Digital Imaging and Communications in Medicine) zijn opgeslagen.

Mobiele SWF

Hier wordt informatie weergegeven over SWF-bestanden, waaronder titel, auteur, beschrijving en copyright.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om te bepalen welke metagegevens worden weergegeven in het deelvenster Metagegevens:
  • Kies Voorkeuren in het menu van het deelvenster Metagegevens.
  • Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Adobe Bridge > Voorkeuren (macOS) en selecteer Metagegevens in de lijst aan de linkerkant.
 2. Selecteer de velden met metagegevens die u wilt weergeven in het deelvenster Metagegevens.

 3. Selecteer de optie Lege velden verbergen om velden zonder gegevens te verbergen.

 4. Klik op OK.

Het plakkaat met metagegevens

In het plakkaat met metagegevens worden algemene pictogrammen gebruikt voor opdrachten en functies van digitale camera's.

Plakkaat met metagegevens van Bridge
Legenda voor plakkaat met metagegevens

A. Diafragma B. Meetmethode C. Witbalans D. Afmetingen van afbeelding E. Formaat afbeelding F. Kleurprofiel of bestandsnaamextensie G. Sluitersnelheid H. Belichtingscompensatie I. ISO 

Pictogrammen voor de meetmethode die worden weergegeven in het plakkaat met metagegevens:

Gemiddelde of middengewicht

Evaluatief

Steunkleur

Multispot

Matrix of patroon

Gedeeltelijk

Gemiddelde van middengewicht of middengewicht

Overig of onbekend

Digitale ESP

 

 

Opmerking:

Raadpleeg de documentatie bij uw camera voor meer informatie over de pictogrammen voor de meetmethode.

Pictogrammen voor witbalans die worden weergegeven in het plakkaat met metagegevens:

Zoals opgenomen

Kunstlicht

Automatisch

Fluorescerend

Daglicht

Flash

Bewolkt

Aangepast

Schaduw

 

 

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om het plakkaat met metagegevens weer te geven of te verbergen:
  • Schakel Metagegevens weergeven in of uit in het menu van het deelvenster Metagegevens.
  • Schakel Metagegevens weergeven in of uit bij de voorkeuren voor metagegevens.

Metagegevens bekijken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een of meer bestanden en bekijk de gegevens in het deelvenster Metagegevens. Als u meerdere bestanden selecteert, worden er alleen metagegevens weergegeven die bij die bestanden horen. Met de schuifbalken kunt u verborgen categorieën weergeven. Klik op het driehoekje om alles in een categorie weer te geven.
  Opmerking:

  U kunt de tekengrootte in het deelvenster wijzigen door Fontgrootte vergroten of Fontgrootte verkleinen te kiezen in het menu van het deelvenster.

  • Selecteer een of meer bestanden en kies Bestand >Bestandsinfo. Selecteer vervolgens een van de categorieën uit de lijst bovenaan in het dialoogvenster. Gebruik de pijlen naar links en naar rechts om door categorieën te bladeren, of klik op de pijl omlaag en selecteer een categorie in de lijst.
  • Kies Weergave > Als details om de metagegevens weer te geven naast de miniaturen in het deelvenster Inhoud.
  • Kies Weergave > Als lijst om de metagegevens in kolommen weer te geven in het deelvenster Inhoud.
  • Plaats de aanwijzer op een miniatuur in het gebied met inhoud. (Er worden alleen metagegevens in de knopinfo weergegeven als Knopinfo weergeven is geselecteerd in voorkeuren voor miniaturen.)
  Deelvenster Metagegevens

Metagegevens bewerken in het deelvenster Metagegevens

 1. Klik op het pictogram Potlood, helemaal rechts van het veld met metagegevens dat u wilt bewerken.
 2. Typ in het vak om metagegevens te bewerken of toe te voegen.
 3. Druk op Tab om naar andere metagegevensvelden te gaan.
 4. Wanneer u de metagegevens hebt bewerkt, klikt up op Toepassen  onder aan het deelvenster Metagegevens. Wanneer u wijzigingen die u hebt aangebracht wilt annuleren, klikt u op Annuleren  onder aan het deelvenster.

Camera Raw- en Lightroom-metagegevens weergeven in Adobe Bridge

Aangezien Adobe Bridge, Camera Raw en Lightroom allemaal de XMP-standaard gebruiken voor het opslaan van metagegevens, kunnen deze toepassingen de in de andere toepassingen aangebrachte wijzigingen in metagegevens lezen. Als u in Adobe Bridge een sterrenkwalificatie of IPTC-informatie toevoegt aan een foto, worden deze gegevens bijvoorbeeld weergegeven in de module Bibliotheek van Lightroom. En aanpassingen of andere wijzigingen in metagegevens die u in Camera Raw of Lightroom aanbrengt, worden weergegeven in Adobe Bridge. In Lightroom aangebrachte metagegevens moeten worden opgeslagen als XMP in Lightroom, anders kan Adobe Bridge deze niet herkennen.

Tijdens het navigeren door bestanden leest Adobe Bridge de metagegevens opnieuw. Eventuele wijzigingen worden dan opgemerkt en de voorvertoningen worden automatisch bijgewerkt. Als Adobe Bridge vaststelt dat de metagegevens van een foto zijn gewijzigd, wordt het symbool Bevat instellingen  weergegeven in de miniatuur van de foto in het deelvenster Inhoud.

Opmerking:

Als u snel schakelt tussen Lightroom en Adobe Bridge, kan het even duren voordat de deelvensters Inhoud en Voorbeeld worden bijgewerkt. Kies Weergave > Vernieuwen of druk op F5 als de in Lightroom of Camera Raw gewijzigde metagegevens na een paar seconden niet automatisch worden weergegeven in Adobe Bridge.

Gekoppelde InDesign-bestanden weergeven

In de rechterbovenhoek van de miniatuur van Adobe InDesign CS5- en CS6-documenten met gekoppelde bestanden in het deelvenster Inhoud staat een koppelingssymbool . De metagegevens van deze gekoppelde bestanden zijn beschikbaar in Adobe Bridge.

 1. Selecteer een Adobe InDesign-document met gekoppelde bestanden in het deelvenster Inhoud van het Adobe Bridge-venster.

 2. Vouw het gedeelte Gekoppelde bestanden in het deelvenster Metagegevens uit om de namen en paden van de gekoppelde bestanden weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op het INDD-bestand en kies Gekoppelde bestanden tonen om de gekoppelde bestanden weer te geven in het deelvenster Inhoud.

Kleuren (Illustrator en InDesign) of lettertypen (InDesign) bekijken

Wanneer u een InDesign-document selecteert, worden in het deelvenster Metagegevens lettertypen en kleurstalen weergegeven die in het document worden gebruikt. Wanneer u een Illustrator-document selecteert, worden in het deelvenster Metagegevens platen en kleurstalen weergegeven die in het document worden gebruikt.

 1. Selecteer een InDesign- of Illustrator-document in het deelvenster Inhoud van het Adobe Bridge-venster.

 2. Vouw in het deelvenster Metagegevens de gedeelten Lettertypes (alleen InDesign), Platen (alleen Illustrator) of Documentstalen uit.

Metagegevens toevoegen via het dialoogvenster Bestandsinfo

In het dialoogvenster Bestandsinfo worden cameragegevens, bestandseigenschappen, een bewerkingshistorie, copyright en informatie over de auteur weergegeven. Het dialoogvenster Bestandsinfo toont ook deelvensters voor aangepaste metagegevens. U kunt metagegevens rechtstreeks via het dialoogvenster Bestandsinfo toevoegen. Als u meerdere bestanden selecteert, wordt in het dialoogvenster aangegeven waar verschillende waarden bestaan voor een tekstveld. Alle informatie die u in een veld invoert, overschrijft de bestaande metagegevens en past de nieuwe waarde toe op alle geselecteerde bestanden.

Opmerking:

U kunt metagegevens ook bekijken in het deelvenster Metagegevens, in bepaalde weergaven in het deelvenster Inhoud en door de aanwijzer op de miniatuur te plaatsen in het deelvenster Inhoud.

 1. Selecteer een of meer bestanden.
 2. Kies Bestand > Bestandsinfo.

 3. Selecteer een van de volgende opties in de lijst bovenaan in het dialoogvenster:
  Opmerking:

  Gebruik de pijlen naar links en naar rechts om door de tabbladen te bladeren, of klik op de pijl omlaag en kies een categorie in de lijst.

  Beschrijving

  Hier kunt u documentgegevens voor het bestand invoeren, zoals documenttitel, auteur, beschrijving en trefwoorden die kunnen worden gebruikt om het bestand op te zoeken. Als u copyrightinformatie wilt opgeven, selecteert u Copyrightinformatie in het pop-upmenu Copyrightstatus. Voer vervolgens de eigenaar van het copyright, de tekst van de copyrightinformatie en de URL in van de persoon of het bedrijf die eigenaar is van het copyright.

  IPTC Core

  Bevat vier gebieden: Bij Inhoud wordt de visuele inhoud van de afbeelding beschreven. Bij Contact worden de contactgegevens van de fotograaf weergegeven. Bij Afbeelding wordt beschrijvende informatie over de afbeelding weergegeven. Bij Status worden gegevens over de workflow en het copyright weergegeven.

  IPTC Extension

  Bevat aanvullende informatie waaraan de foto kan worden herkend, zoals informatie over de rechten van de foto.

  Cameragegevens

  Links wordt alleen lezen-informatie weergegeven over de camera en de instellingen die zijn gebruikt toen de foto is gemaakt, zoals het merk, het model, de sluitersnelheid en de F-stop. Rechts wordt alleen lezen-informatie weergegeven over het afbeeldingsbestand, zoals pixeldimensies en resolutie.

  GPS

  Hier worden gegevens over navigatie weergegeven die afkomstig zijn van een GPS (global positioning system) waarmee sommige digitale camera's zijn uitgerust. Foto's zonder GPS-informatie hebben geen GPS-metagegevens.

  Videogegevens

  Hier worden informatie weergegeven over het videobestand, inclusief breedte en hoogte van de videoframes. U kunt hier ook gegevens invoeren zoals de naam van de tape en de scène.

  Audiogegevens

  Hier kunt u gegevens invoeren over het audiobestand, zoals de titel en de kunstenaar.

  Mobiele SWF

  Hier vindt u informatie over mobiele mediabestanden, zoals titel, auteur, beschrijving en type inhoud.

  Categorieën

  Hier kunt u gegevens invoeren op basis van categorieën van Associated Press.

  Herkomst

  Hier kunt u bestandsgegevens invoeren die handig zijn voor nieuwsdiensten, zoals waar en wanneer het bestand is gemaakt, overdrachtsgegevens, speciale instructies voor de verwerking van het bestand en titelgegevens.

  DICOM

  Hier worden gegevens over patient, studie, serie en apparatuur voor DICOM-afbeeldingen weergegeven.

  Historie

  Hier wordt het logboek met historische gegevens van Adobe Photoshop weergegeven voor afbeeldingen die zijn opgeslagen met Photoshop. De optie Historie wordt alleen weergegeven als Adobe Photoshop is geïnstalleerd.

  Geavanceerd

  Hier worden eigenschappen van metagegevens weergegeven zoals ze worden opgeslagen binnen hun naamruimtestructuren.

  RAW-gegevens

  Toont XMP-tekstinformatie over het bestand.

 4. Typ de informatie die u in een weergegeven veld wilt invoeren.
 5. Optioneel: klik op Voorkeuren onder in het dialoogvenster Bestandsinfo voor opties om het bewerken van metagegevens te versnellen: automatisch aanvullen inschakelen, XMP-wijzigingen herstellen of het standaarddialoogvenster herstellen.

 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Werken met sjablonen voor metagegevens

U kunt in Adobe Bridge nieuwe metagegevenssjablonen maken met de opdracht Sjabloon metagegevens maken. U kunt ook de metagegevens in het dialoogvenster Bestandsinfo wijzigen en ze opslaan als een tekstbestand met de bestandsnaamextensie .xmp. U kunt XMP-bestanden delen met andere gebruikers of ze toepassen op andere bestanden.

U kunt metagegevens in een sjabloon opslaan die kan worden gebruikt voor het invullen van metagegevens in InDesign-documenten en andere documenten die zijn gemaakt met XMP-compatibele software. De sjablonen die u maakt, worden opgeslagen op een gedeelde locatie die voor alle XMP-compatibele software toegankelijk is.

 • Kies Extra > Sjabloon metagegevens maken om een sjabloon voor metagegevens te maken. Voer een naam voor de sjabloon in een geef de waarden voor metagegevens op die u wilt opnemen. Klik vervolgens op Opslaan.
Opmerking:

Als u een optie voor metadata selecteert en geen waarde in het bijbehorende vak invoert, worden bestaande metadata door Adobe Bridge gewist wanneer u de sjabloon toepast.

 • Als u naar een opgeslagen sjabloon voor metadata wilt gaan in Windows Verkenner (Windows) of de Finder (Mac OS), kiest u Tools > Sjabloon metadata maken. Klik op het pop-upmenu in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Sjabloon metagegevens maken en kies Map met sjablonen weergeven.
 • Als u een sjabloon voor metagegevens wilt verwijderen, selecteert u de sjabloon in Windows Verkenner of de Finder (Mac OS) en drukt u op Delete of sleept u de sjabloon naar de Prullenbak (Windows) of Prullenmand (Mac OS).
 • Als u sjablonen voor metagegevens wilt toepassen op bestanden in Adobe Bridge, selecteert u een of meer bestanden en kiest u een opdracht in het menu van het deelvenster Metagegevens:

Metagegevens toevoegen > [naam sjabloon]

Met deze opdracht past u de sjabloon voor metagegevens toe op plaatsen in het bestand waar nog geen waarde of eigenschap voor de metagegevens bestaat.

Metagegevens vervangen > [naam sjabloon]

Met deze opdracht vervangt u alle bestaande metagegevens in het bestand door de metagegevens in de sjabloon.

 • Als u een sjabloon voor metagegevens wilt bewerken, kiest u Extra > Sjabloon metagegevens bewerken > [sjabloonnaam]. Geef andere waarden op de voor metagegevens in de sjabloon en klik op Opslaan.
 • Kies Bestand > Bestandsinfo als u de metagegevens van een bestand wilt opslaan als XMP-bestand. Klik op het pop-upmenu onder in het dialoogvenster naast de knop Voorkeuren en kies Exporteren. Geef een bestandsnaam en een locatie op en klik vervolgens op Opslaan.
Opmerking:

U kunt metagegevens slechts vanuit één bestand tegelijk exporteren. Als er meerdere bestanden zijn geselecteerd, is de optie Exporteren niet beschikbaar.

Metagegevens importeren in een document

 1. Selecteer een of meer bestanden.
 2. Kies Bestand > Bestandsinfo.

 3. Kies Importeren in het pop-upmenu onderaan in het dialoogvenster.
  Opmerking:

  U moet een sjabloon voor metagegevens eerst opslaan voordat u de metagegevens eruit kunt importeren.

 4. Geef op hoe u de gegevens wilt importeren:

  Wis bestaande eigenschappen en vervang deze door sjablooneigenschappen

  Hiermee worden alle metagegevens in het bestand vervangen door de metagegevens in het XMP-bestand.

  Behoud de oorspronkelijke metagegevens, maar vervang overeenstemmende eigenschappen vanuit een sjabloon

  Hiermee worden alleen metagegevens in de sjabloon vervangen die andere eigenschappen hebben.

  Behoud de oorspronkelijke metagegevens, maar voeg overeenstemmende eigenschappen toe vanuit een sjabloon

  (Standaard) Hiermee worden de metagegevens van de sjabloon alleen toegepast als er momenteel geen metagegevenswaarde of - eigenschap bestaat in het bestand.

 5. Klik op OK.

 6. Navigeer naar het XMP-bestand en klik op Openen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account