Handboek Annuleren

Sneltoetsen in Adobe Bridge

Met behulp van sneltoetsen kunt u snel functies selecteren en opdrachten uitvoeren zonder een menu te gebruiken. Wanneer er een sneltoets beschikbaar is, ziet u deze rechts van de opdrachtnaam in het menu.

Opmerking:

Naast het gebruik van sneltoetsen kunt u veel opdrachten ook starten vanuit contextgevoelige menu's. Contextgevoelige menu's bevatten opdrachten die betrekking hebben op het actieve gereedschap of deelvenster, of op de actieve selectie. Als u een contextgevoelig menu wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op een gebied (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op een gebied klikt (Mac OS).

Dit is geen complete lijst met alle sneltoetsen. In deze tabel vindt u voornamelijk alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat

Windows

Mac OS

Naar de volgende weergave gaan

Ctrl + \

Command + \

Naar de vorige weergave gaan

Ctrl + Shif + \

Command + Shift + \

Deelvensters weergeven/verbergen

Tab

Tab

Schakelen tussen een score van 0 en 1 ster

Ctrl + ‘

Command + ‘

Miniatuurgrootte vergroten

Ctrl + plusteken (+)

Command + plusteken (+)

Miniatuurgrootte verkleinen

Ctrl + minteken (-)

Command + minteken (-)

Miniatuurgrootte doen toenemen

Ctrl + Shift + plusteken (+)

Command + Shift + plusteken (+)

Miniatuurgrootte doen afnemen

Ctrl + Shift + minteken (-)

Command + Shift + minteken (-)

Een map hoger plaatsen (in het deelvenster Mappen, of een rij omhoog)

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Een map lager plaatsen (in het deelvenster Mappen, of een rij omlaag)

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Een map hoger plaatsen (in deelvenster Mappen)

Ctrl + pijl-omhoog

Command + pijl-omhoog

Een item naar links

Pijl-links

Pijl-links

Een item naar rechts

Pijl-rechts

Pijl-rechts

Naar het eerste item gaan

Home

Home

Naar het laatste item gaan

End

End

Toevoegen aan selectie (niet aangrenzend)

Ctrl ingedrukt houden en klikken

Command ingedrukt houden en klikken

Deelvensters Inhoud vernieuwen

F5

F5

Item toevoegen aan selectie

Shift + pijl-rechts, pijl-links, pijl-omhoog of pijl-omlaag

Shift + pijl-rechts, pijl-links, pijl-omhoog of pijl-omlaag

Help weergeven

F1

Command+/

Vorige naam wijzigen (terwijl de bestandsnaam is geselecteerd in het deelvenster Inhoud)

Tab

Tab

Volgende naam wijzigen (terwijl de bestandsnaam is geselecteerd in het deelvenster Inhoud)

Shift + Tab

Shift + Tab

Items met een score van 1-5 sterren of hoger weergeven in het deelvenster Filter

Ctrl + Alt + 1 tot en met 5

Command + Option + 1 tot en met 5

Items met de geselecteerde score weergeven in het deelvenster Filter

Ctrl + Alt + Shift + 1 tot en met 5

Command + Option + Shift + 1 tot en met 5

Items met label 1-4 weergeven in het deelvenster Filter

Ctrl + Alt + 6 tot en met 9

Command + Option + 6 tot en met 9

Alle items met de geselecteerde score of hoger weergeven in het deelvenster Filter

Shift + klikken

Shift + klikken

Filters wissen

Ctrl + Alt + A

Control + Option + A

Omgekeerd selecteren in deelvenster Filter

Alt ingedrukt houden en klikken

Option ingedrukt houden en klikken

Vergrootglas weergeven in het deelvenster Voorbeeld of in de revisiemodus

Klikken

Klikken

Vergrootglas verplaatsen

Klikken of slepen

Klikken of slepen

Extra vergrootglazen weergeven in het deelvenster Voorbeeld (meervoudige selectie)

Klikken

Klikken

Meerdere vergrootglazen tegelijk verplaatsen

Klikken of slepen terwijl u Ctrl ingedrukt houdt

Klikken of slepen terwijl u Command ingedrukt houdt

Inzoomen met vergrootglas

+

+

Uitzoomen met vergrootglas

-

-

Inzoomen met de tool vergrootglas (meervoudige selecties)

Ctrl + plusteken (+)

Command + plusteken (+)

Uitzoomen met de tool Vergrootglas (meervoudige selecties)

Ctrl + minteken (-)

Command + minteken (-)

Alle items selecteren in een stapelgeheugen

Alt ingedrukt houden en klikken

Option ingedrukt houden en klikken

Het huidige trefwoord en alle bovenliggende trefwoorden toepassen of verwijderen in het deelvenster Trefwoorden

Shift + klikken

Shift + klikken

Het huidige trefwoord geforceerd verwijderen in het deelvenster Trefwoorden

Alt ingedrukt houden en klikken

Option ingedrukt houden en klikken

Het onthullingsdriehoekje openen in het deelvenster Trefwoorden

Ctrl + pijl-rechts

Cmd + pijl-rechts

Het onthullingsdriehoekje sluiten in het deelvenster Trefwoorden

Ctrl + pijl-links

Cmd + pijl-links

Adobe-logo

Aanmelden bij je account