De CC Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen | CC, CS3-CS6

Als u problemen ondervindt bij het installeren van Adobe Creative Cloud-toepassingen, Adobe Creative Suite-toepassingen (CS3-CS6), Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements, kan de Adobe Creative Cloud (CC) Cleaner Tool u helpen. De tool verwijdert installatierecords voor prerelease-installaties van Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen; dit heeft geen invloed op bestaande installaties van eerdere versies van CC- of CS-toepassingen.

1. Een back-up maken van bestanden in Adobe-productmappen

Maak een back-up van alle bestanden die in de mappen van uw Adobe-product staan, inclusief aangepaste plug-ins of profielen die u hebt geïnstalleerd.

2. Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista, 7 of 8: kies Start > Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen.
  • Windows XP: kies Start > Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Selecteer het CC- of CS-product dat u wilt verwijderen, en klik op Verwijderen.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de verwijdering te voltooien.

 4. Start de computer opnieuw op.

 1. Navigeer in de Finder naar Applications/Utilities/Adobe Installers.

 2. Dubbelklik op het verwijderingsprogramma van het CC- of CS-product.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de verwijdering te voltooien.

 4. Start de computer opnieuw op.

3. De Adobe CC Cleaner Tool uitvoeren  

 1. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool voor Windows: klik op de link om het bestand te downloaden - AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.

  Als u wordt gevraagd een bestand te downloaden of op te slaan, klikt u op Bestand opslaan om het naar uw computer te downloaden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand AdobeCreativecloudCleanerTool.exe en selecteer vervolgens Als administrator uitvoeren.

  Als u het gedownloade bestand niet kunt vinden, zie dan Uw gedownloade Adobe-app of -bestand zoeken.

  Opmerking:

  Als de optie Als administrator uitvoeren niet beschikbaar is wanneer u met de rechtermuisknop klikt, dubbelklikt u op AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe om het bestand uit te voeren.

 3. Volg de instructies op het scherm:

  1. Kies uw taal: typ e voor Engels of j voor Japans, en druk op Enter.
  2. Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe: typ y als u hiermee akkoord gaat of n als u niet akkoord gaat (in dat geval wordt het script gestopt). Druk op Enter.
  3. Selecteer het product dat u wilt verwijderen: typ het nummer dat overeenkomt met de productnaam, en druk op Enter.
  4. Bevestig dat u het product wilt verwijderen: typ y en druk op Enter.
 4. Wanneer u het bericht ziet dat de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool is uitgevoerd, drukt u op Enter en start u uw computer opnieuw.

 1. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool voor Macintosh: klik op de link om het bestand te downloaden - AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Als u wordt gevraagd een bestand te downloaden of op te slaan, klikt u op Bestand opslaan om het naar uw computer te downloaden.

 2. Dubbelklik op AdobeCreativeCloudCleanertool.dmg.

  Als u het gedownloade bestand niet kunt vinden, zie dan Uw gedownloade Adobe-app of -bestand zoeken.

 3. Dubbelklik op Adobe Creative Cloud Cleaner Tool en volg de instructies op het scherm:

  1. Kies uw taal: typ e voor Engels of j voor Japans, en druk op Return.
  2. Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe: typ y als u hiermee akkoord gaat of n als u niet akkoord gaat (in dat geval wordt het script gestopt). Druk op Return.
  3. Selecteer de versie van het Creative Cloud- of Creative Suite-product dat u wilt verwijderen uit het menu in de rechterbovenhoek van het scriptvenster. Druk op Return.
  4. Selecteer het product dat u uit de tabel wilt verwijderen, en klik op Opruimen. (Klik op Alles opschonen om alle installatiebestanden voor de versie van het CC- of CS-product dat u in stap c hebt gekozen, te verwijderen.)
  Opmerking:

  De licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt weergegeven in het Engels of Japans, afhankelijk van de taalinstelling van de hoofdgebruikersaccount.

 4. Wanneer u het bericht ziet dat de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool is uitgevoerd, klikt u op Sluiten en start u uw computer opnieuw.

4. Controleren of de Adobe CC Cleaner Tool is voltooid

 1. Open Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log in een teksteditor, zoals WordPad. De locatie van dit bestand hangt af van uw besturingssysteem:

  • Windows Vista, 7 of 8: C:\Users\[gebruikersnaam]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]
 2. Bekijk de ingangen in het logboekbestand. Als een van deze ingangen een fout aangeeft, neemt u contact met ons op.

 1. Open /Users/[gebruikersnaam]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log in een teksteditor, zoals TextEdit.

 2. Bekijk de ingangen in het logboekbestand. Als een van deze ingangen een fout aangeeft, neemt u contact met ons op.

5. Uw CC- of CS-toepassing installeren

Zodra u de Adobe CC Cleaner Tool hebt uitgevoerd, installeert u uw Creative Cloud- of Creative Suite-product. Raadpleeg een van de volgende documenten voor instructies:

6. De Adobe CC Cleaner Tool in stille modus uitvoeren (Enterprise-gebruikers)

Voer de Adobe CC Cleaner Tool in stille modus uit om alle producten weer te geven die de tool kan verwijderen. U kunt alle CC- of CS-producten verwijderen die op de computer zijn geïnstalleerd, of geselecteerde producten verwijderen door de regels in een XML-bestand dat de tool genereert, uit te commentariëren.

 1. Maak een back-up van alle bestanden die in Adobe-productmappen zijn opgeslagen. Zie Een back-up maken van bestanden in Adobe-productmappen.

 2. Verwijder Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen. Zie Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen verwijderen.

 3. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool voor Windows: klik op de link om het bestand te downloaden - AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.

  De Adobe CC Cleaner Tool uitvoeren:

  1. Maak een map met de naam AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win en kopieer het bestand naar deze map.
  2. Kies Start > Uitvoeren en typ cmd.
  3. Ga in het opdrachtpromptvenster naar de map AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win die u in stap a hebt gemaakt.
  4. Typ AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  5. Als u Flash Player wilt verwijderen, typt u AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
 4. Zorg ervoor dat de tool is voltooid. Zie Controleren of de Adobe CC Cleaner Tool is voltooid.

 1. Maak een back-up van alle bestanden die in Adobe-productmappen zijn opgeslagen. Zie Een back-up maken van bestanden in Adobe-productmappen.

 2. Verwijder Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen. Zie Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen verwijderen.

 3. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool voor Windows: klik op de link om het bestand te downloaden - AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.

  De Adobe CC Cleaner Tool uitvoeren:

  1. Maak een map met de naam AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win en kopieer het bestand naar deze map.
  2. Kies Start > Uitvoeren en typ cmd.
  3. Ga in het opdrachtpromptvenster naar de map AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win die u in stap a hebt gemaakt.
  4. Typ AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup = [absoluut pad naar de map waarin u het XML-bestand wilt opslaan].
   Opmerking: zorg ervoor dat er één spatie staat na .exe. Voeg geen extra spaties toe aan deze opdracht.
  5. Kies uw taal: typ e voor Engels of j voor Japans.
  6.  Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe: typ y als u hiermee akkoord gaat of n als u niet akkoord gaat (in dat geval wordt het script gestopt).

  Het XML-bestand dat de tool genereert, bevat een lijst met producten die op de computer zijn geïnstalleerd. Alle productingangen zijn standaard gecommentarieerd in het XML-bestand. Bijvoorbeeld:

  Opmerking:

  Het XML-bestand geeft alle CS5 tot CS5.5-producten in een label </CS5> weer.

 4. UItcommentarieer ingangen voor de producten waarop u de Adobe CC Cleaner Tool wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld Adobe SpeedGrade CC en Adobe Contribute CS5.5 wilt opschonen, bewerkt u het XML-bestand als volgt:

 5. Voer de Adobe CC Cleaner Tool in de modus met uitgebreide bevoegdheden uit met het volgende argument:
  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML=[Absoluut pad naar cleanup xml]

 6. Zorg ervoor dat de tool is voltooid. Zie Controleren of de Adobe CC Cleaner Tool is voltooid.

 1. Maak een back-up van alle bestanden die in Adobe-productmappen zijn opgeslagen. Zie Een back-up maken van bestanden in Adobe-productmappen.

 2. Verwijder Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen. Zie Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen verwijderen.

 3. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool voor Macintosh: klik op de link om het bestand te downloaden - AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Dubbelklik op AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. Typ de volgende opdracht in een Terminal-venster:
  sudo [pad naar Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS

 6. Zorg ervoor dat de tool is voltooid. Zie Controleren of de Adobe CC Cleaner Tool is voltooid.

 1. Maak een back-up van alle bestanden die in Adobe-productmappen zijn opgeslagen. Zie Een back-up maken van bestanden in Adobe-productmappen.

 2. Verwijder Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen. Zie Creative Cloud- of Creative Suite-toepassingen verwijderen.

 3. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool voor Macintosh: klik op de link om het bestand te downloaden - AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Dubbelklik op AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. Typ de volgende opdracht in een Terminal-venster:
  sudo [pad naar Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner
  Tool --createCleanup=[absoluut pad naar map om xml te maken]

 6. Voer het wachtwoord van de hoofdgebruiker in en accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

  Het XML-bestand dat wordt weergegeven, bevat een lijst met producten die op de computer zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld:

  Opmerking:

  Het XML-bestand geeft alle CS5 tot CS5.5-producten in een label </CS5> weer.

 7. Hef opmerkingen bij ingangen op voor de producten waarop u de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld Adobe SpeedGrade CC en Adobe Contribute CS5.5 wilt opschonen, bewerkt u het XML-bestand als volgt:

 8. Voer de Cleaner Tool uit in de modus met uitgebreide bevoegdheden met het volgende argument:
  sudo /Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[absoluut pad naar cleanup. xml]

 9. Zorg ervoor dat de tool is voltooid. Zie Controleren of de Adobe CC Cleaner Tool is voltooid.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account