Meer informatie over hoe u het deelvenster Invoegen in Dreamweaver gebruikt om objecten zoals tabellen, afbeeldingen, OAM-bestanden en Bootstrap-componenten te maken en in te voegen.

Het deelvenster Invoegen bevat knoppen voor het maken en invoegen van objecten zoals tabellen en afbeeldingen. De knoppen zijn georganiseerd in categorieën.

Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Zie dit artikel voor meer informatie.

Het deelvenster Invoegen verbergen of weergeven

 1. Selecteer Venster > Invoegen.

  Opmerking:

  Als u met bepaalde bestandstypen werkt, zoals XML, JavaScript, Java en CSS, worden het deelvenster Invoegen en de optie voor de ontwerpweergave grijs weergegeven, omdat u in deze codebestanden geen items kunt invoegen.

De knoppen in een bepaalde categorie weergeven

 1. Selecteer de categorienaam in het pop-upmenu Categorie. Selecteer bijvoorbeeld Lay-out als u knoppen voor de categorie Lay-out wilt weergeven.

Het pop-upmenu voor een knop weergeven

 1. Klik op de pijl-omlaag naast het pictogram van de knop.
  Een pop-upmenu in het deelvenster Invoegen weergeven
  Een pop-upmenu voor een knop weergeven

  Deelvenster Invoegen in Dreamweaver CC
  Deelvenster Invoegen in Dreamweaver CC

Een object invoegen

 1. Selecteer de juiste categorie in het pop-upmenu Categorie van het deelvenster Invoegen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een objectknop of sleep het pictogram van de knop naar het documentvenster (in de weergave ontwerp- en codeweergave of Live View).

  • Klik op de pijl op een knop en selecteer een optie in het menu.

   Afhankelijk van het object wordt mogelijk een dialoogvenster voor het invoegen van objecten weergegeven, waarin u wordt gevraagd naar een bestand te bladeren of parameters voor een object op te geven. Het is ook mogelijk dat Dreamweaver code in het document invoegt of een tageditor of paneel opent waarin u informatie kunt opgeven voordat de code wordt ingevoegd.

   Voor sommige objecten wordt geen dialoogvenster weergegeven als u het object invoegt in de ontwerpweergave, maar wordt een tageditor weergegeven als u het object invoegt in de codeweergave. Voor een aantal objecten schakelt Dreamweaver bij het invoegen van de objecten over naar de codeweergave voordat het object wordt ingevoegd.

  Opmerking:

  Sommige objecten, zoals benoemde ankers, zijn niet zichtbaar als de pagina wordt weergegeven in een browservenster. In de ontwerpweergave kunt u pictogrammen weergeven die de locaties van dergelijke onzichtbare objecten markeren.

Het dialoogvenster voor het invoegen van objecten omzeilen en een leeg plaatsvervangend object invoegen

 1. Houd Control (Windows) of Option (Macintosh) ingedrukt terwijl u op de knop voor het object klikt.

  Als u bijvoorbeeld een voorlopige afbeelding wilt invoegen zonder een afbeeldingsbestand op te geven, houdt u Ctrl of Option ingedrukt terwijl u op de knop Afbeelding klikt.

  Opmerking:

  Met deze procedure kunt u niet alle dialoogvensters voor het invoegen van objecten omzeilen. Voor veel objecten, zoals AP-elementen en framesets, worden geen tijdelijke aanduidingen of objecten met een standaardwaarde ingevoegd.

Voorkeuren voor het deelvenster Invoegen wijzigen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Ga naar de categorie Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren en schakel Dialoogvenster tonen bij het invoegen van objecten uit om te voorkomen dat er dialoogvensters worden weergegeven wanneer u objecten invoegt zoals afbeeldingen, tabellen, scripts en kopelementen. U kunt ook Ctrl (Windows) of Option (Macintosh) ingedrukt houden terwijl u het object maakt.

  Opmerking:

  Als u een object invoegt terwijl deze optie is uitgeschakeld, krijgt het object de standaardwaarden van het kenmerk. Gebruik de eigenschappencontrole om objecteigenschappen te wijzigen nadat u het object hebt ingevoegd.

Items in de categorie Favorieten van het deelvenster Invoegen toevoegen, verwijderen of beheren

 1. Selecteer een categorie in het deelvenster Invoegen.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) in het gebied waar knoppen worden weergegeven, en kies Favorieten aanpassen.
 3. Geef in het dialoogvenster Favoriete objecten aanpassen de noodzakelijke wijziging op en klik op OK.
  • Als u een object wilt toevoegen, selecteert u een object in het paneel Beschikbare objecten aan de linkerkant en klikt u op de pijl tussen de twee panelen, of dubbelklikt u op het object in het paneel Beschikbare objecten.

  Opmerking:

  U kunt één object tegelijk toevoegen. U kunt geen categorienaam, zoals Algemeen, selecteren om een hele categorie toe te voegen aan uw lijst met favorieten.

  • Als u een object of scheidingsteken wilt verwijderen, selecteert u een object in het deelvenster Favoriete objecten aan de rechterkant en klikt u op de knop Verwijder het geselecteerde object uit de lijst Favoriete objecten boven het deelvenster.

  • Als u een object wilt verplaatsen, selecteert u een object in het deelvenster Favoriete objecten aan de rechterkant en klikt u vervolgens op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag boven het deelvenster.

  • Als u een scheidingsteken onder een object wilt plaatsen, selecteert u een object in het deelvenster Favoriete objecten aan de rechterkant en klikt u vervolgens op de knop Scheidingsteken toevoegen onder het deelvenster.

 4. Als u zich niet in de categorie Favorieten van het deelvenster Invoegen bevindt, selecteert u die categorie om uw wijzigingen te zien.

Objecten invoegen met knoppen in de categorie Favorieten

 1. Selecteer de categorie Favorieten in het pop-upmenu Categorie van het deelvenster Invoegen en klik op de knop voor een van de favoriete objecten die u hebt toegevoegd.

Het deelvenster Invoegen als een horizontale invoegbalk weergeven

In tegenstelling tot andere panelen in Dreamweaver kunt u het deelvenster Invoegen uit de standaard gedokte positie slepen en horizontaal, boven in het venster Document, neerzetten. Wanneer u dat doet, verandert het deelvenster in een werkbalk (al kunt u de balk niet op dezelfde wijze als andere werkbalken verbergen en weergeven).

 1. Klik op de tab van het deelvenster Invoegen en sleep het naar de bovenkant van het documentvenster.
  Het deelvenster Invoegen als een horizontale invoegbalk weergeven
  Het deelvenster Invoegen als een horizontale invoegbalk weergeven

 2. Zet het deelvenster Invoegen neer zodra een horizontale blauwe lijn dwars over het documentvenster wordt weergegeven.

Opmerking:

De horizontale invoegbalk is ook een standaardonderdeel van de klassieke werkruimte. Als u naar de klassieke werkruimte wilt schakelen, selecteert u Klassiek in de werkruimteschakelaar op de toepassingsbalk.

De horizontale invoegbalk weer veranderen in een paneelgroep

 1. Klik op de greep van de horizontale invoegbalk (links van de invoegbalk) en sleep de balk naar de plaats waar uw panelen zijn gedokt.
 2. Zoek een geschikte plaats voor het deelvenster Invoegen en zet het paneel neer. Een blauwe lijn geeft aan waar u het paneel kunt neerzetten.

Categorieën op de horizontale invoegbalk weergeven als tabs

 1. Klik op de pijl naast de categorienaam aan de linkerkant van de horizontale invoegbalk en selecteer de optie voor het weergeven als tabs.

Categorieën op de horizontale invoegbalk weergeven als een menu

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op een categorietab op de horizontale invoegbalk en kies de opdracht Weergeven als menu.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid