Problém

Při pokusu o instalaci aplikace služby Creative Cloud se instalace této aplikace zablokuje. Počítačovou aplikaci Creative Cloud můžete nadále používat, ale instalace dále nepokračuje.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, vyzkoušejte následující řešení.

Kontrola připojení k internetu

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, vyžaduje připojení k internetu, aby mohla stahovat a aktualizovat aplikace. Přesvědčte se, že se můžete připojit k internetu, a zkuste to znovu.

Konfigurace softwarové brány firewall

Softwarové brány firewall omezují přístup k počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítač přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

Dočasné vypnutí antivirového softwaru

Dočasně vypněte antivirový software. Informace o dočasném vypnutí kontroly virů naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Spuštění systému v nouzovém režimu s připojením k síti

Restartujte systém do nouzového režimu s připojením k síti a pokuste se stáhnout aplikaci služby Creative Cloud potom.

Ověření nastavení směrovače.

Směrovače mohou být vybaveny zabudovanými hardwarovými servery bran firewall nebo proxy. Podle následujícího postupu zjistíte, zda směrovač blokuje přístup aplikace Creative Cloud pro stolní počítače k internetu:

 1. Dočasně odstraňte směrovač ze sítě.
 2. Připojte počítač přímo k DSL nebo kabelovému modemu. Bude-li stahování pokračovat, blokuje směrovač přístup.
 3. Pokud chcete nastavit směrovač tak, aby povoloval přístup pro příští stahování, přečtěte si v dokumentaci ke směrovači pokyny, týkající se nastavení portu pro odesílání z počítače. Případně se obraťte na poskytovatele služeb Internetu nebo na IT oddělení.

Konfigurace hardwarových bran firewall nebo proxy serverů.

Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Ve většině domácích sítí se technologie hardwarových bran firewall nebo proxy serverů nepoužívá.

 • Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.
 • Nakonfigurujte prohlížeč podle informací o proxy serveru nebo bráně firewall.
 • Nakonfigurujte podnikovou bránu firewall tak, aby obcházela servery. K těmto serverům je přístup:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80
  • https://ccmdls.adobe.com
  • https://swupmf.adobe.com
  • https://swupdls.adobe.com

Problémy s připojením vyžadující náročnější postupy

Zkontrolujte, zda ve vašem počítači nedochází k problémům s připojením k aktivačním serverům společnosti Adobe. Další informace o odstraňování problémů týkajících se aktivačních serverů najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.

Použití jiného odkazu ke stažení

Jestliže se použitím výše uvedených řešení problém neodstraní, můžete se pokusit stáhnout aplikaci přímo. Abyste se na web dostali, budete muset zadat své Adobe ID a heslo.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online