Naučte se používat panel Vložit v aplikaci Dreamweaver k vytváření a vkládání objektů, jako jsou tabulky, obrázky, soubory OAM a komponenty Bootstrap.

Panel Vložit obsahuje tlačítka pro vytváření a vkládání objektů (například tabulek a obrazů). Tlačítka jsou rozdělena do kategorií.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace naleznete v tomto článku.

Zobrazení nebo skrytí panelu Vložit

 1. Vyberte volbu Okna > Vložit.

  Poznámka:

  Pokud pracujete s určitými typy souborů (například XML, JavaScript, Java a CSS), jsou panel Vložit a možnost zobrazení návrhu ztlumené, protože do těchto souborů kódu nelze vkládat položky.

Zobrazení tlačítek v určité kategorii

 1. Vyberte název kategorie z rozbalovací nabídky Kategorie. Například, chcete-li zobrazit tlačítka pro kategorii Rozvržení, vyberte volbu Rozvržení.

Zobrazení rozbalovací nabídky tlačítka

 1. Klikněte na šipku dolů vedle ikony tlačítka.
  Zobrazení rozbalovací nabídky na panelu Vložit
  Zobrazení rozbalovací nabídky tlačítka

  Panel Vložit v aplikaci Dreamweaver CC
  Panel Vložit v aplikaci Dreamweaver CC

Vložení objektu

 1. Vyberte odpovídající kategorii z rozbalovací nabídky Kategorie v panelu Vložit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko objektu nebo přetáhněte ikonu tlačítka do okna Dokument (v zobrazení návrhu, kódu nebo v živém zobrazení).

  • Klepněte na šipku na tlačítku a v nabídce vyberte volbu.

   Podle objektu se může zobrazit odpovídající okno pro vložení objektu s výzvou, abyste přešli na soubor nebo zadali parametry objektu. Aplikace Dreamweaver také umožňuje do dokumentu vložit kód nebo otevřít editor tagů nebo panel k zadání informací před vložením kódu.

   U některých objektů se při vložení v zobrazení Návrh nezobrazí žádné dialogové okno, ale při vložení v zobrazení Kód se zobrazí editor tagů. Při vkládání některých objektů v zobrazení Návrh se aplikace Dreamweaver před vložením přepne do zobrazení kódu.

  Poznámka:

  Některé objekty, například pojmenované kotvy, nejsou při zobrazení stránky v okně prohlížeče viditelné. V zobrazení Návrh můžete zobrazit ikony označující umístění takových neviditelných objektů.

Vynechání dialogového okna vložení objektu a vložení prázdného vyhrazeného místa

 1. Klepněte na tlačítko objektu se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Alt (Macintosh).

  Chcete-li například vložit vyhrazené místo pro obraz bez zadání souboru obrazu, podržte stisknutou klávesu Ctrl nebo Alt a klikněte na tlačítko Obraz.

  Poznámka:

  Tento postup nevynechává všechna dialogová okna při vložení objektů. Mnoho objektů, včetně elementů AP a sad rámců, nevkládá vyhrazená místa ani objekty s výchozí hodnotou.

Úprava předvoleb panelu Vložit

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. V kategorii Všeobecné v dialogovém okně Předvolby odznačte volbu Při vkládání objektů zobrazit dialog, abyste potlačili zobrazování dialogových oken při vkládání objektů, jako jsou obrazky, tabulky, skripty a elementy hlavičky, nebo při vytváření těchto objektů podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Alt (Macintosh).

  Poznámka:

  Když vložíte objekt a tato volba je vypnutá, objektu se přidělí výchozí hodnoty atributů. Vlastnosti objektu po jeho vložení změníte pomocí Inspektoru vlastnosti.

Přidání, odstranění a správa položek v kategorii Oblíbené v panelu Vložit

 1. V panelu Vložit vyberte libovolnou kategorii.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) do oblasti s tlačítky a poté vyberte možnost Upravit oblíbené.
 3. V dialogovém okně Upravit oblíbené objekty proveďte nezbytné změny a klikněte na tlačítko OK.
  • Chcete-li přidat objekt, vyberte některý z objektů v dílčím panelu Dostupné objekty na levé straně a pak klikněte na šipku mezi dvěma dílčími panely nebo poklikejte na objekt v dílčím panelu Dostupné objekty.

  Poznámka:

  Najednou můžete přidat pouze jeden objekt. Nemůžete vybrat název kategorie, například Běžné, a přidat do seznamu oblíbených položek celou kategorii.

  • Chcete-li odstranit objekt nebo oddělovač, vyberte objekt v dílčím panelu Oblíbené objekty na pravé straně a poté klikněte na tlačítko Odstranit vybraný objekt ze seznamu oblíbených objektů nad tímto dílčím panelem.

  • Chcete-li objekt přemístit, vyberte objekt v dílčím panelu Oblíbené objekty na pravé straně a poté klikněte na tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů nad tímto dílčím panelem.

  • Chcete-li pod objekt přidat oddělovač, vyberte objekt v dílčím panelu Oblíbené objekty na pravé straně a poté klikněte na tlačítko Přidat oddělovač pod tímto dílčím panelem.

 4. Pokud nejste v kategorii Oblíbené na panelu Vložit, vyberte tuto kategorii, abyste viděli provedené změny.

Vkládání objektů pomocí tlačítek v kategorii Oblíbené

 1. Vyberte kategorii Oblíbené z rozbalovací nabídky Kategorie v panelu Vložit a pak klikněte na tlačítko libovolného oblíbeného objektu, který jste přidali.

Zobrazení panelu Vložit jako svislého pruhu Vložit

Na rozdíl od jiných panelů v aplikaci Dreamweaver je možné panel Vložit přetáhnout mimo výchozí pozici ukotvení a přetáhnout jej do vodorovné pozice v horní části okna Dokument. Pokud tak učiníte, změní se z panelu na panel nástrojů (i když jej nelze skrýt a zobrazit stejně jako jiné panely nástrojů).

 1. Klepněte na záhlaví panelu Vložit a přetáhněte je k hornímu kraji okna Dokument.
  Zobrazení panelu Vložit jako svislého pruhu Vložit
  Zobrazení panelu Vložit jako svislého pruhu Vložit

 2. Zobrazí-li se v horní části okna Dokument vodorovná modrá čára, přetáhněte panel Vložit do tohoto umístění.

Poznámka:

Svislý pruh Vložit je také výchozí součástí Klasické pracovní plochy. Chcete-li přepnout do Klasické pracovní plochy, vyberte volbu Klasická pomocí přepínače pracovní plochy na panelu aplikací.

Návrat vodorovného pruhu Vložit do skupiny panelů

 1. Klepněte na chlopeň vodorovného pruhu Vložit (na jeho levé straně) a přetáhněte jej do polohy, kde jej chcete ukotvit.
 2. Umístěte panel Vložit a pusťte jej. Modrá čára označuje, kam můžete panel umístit.

Zobrazení kategorií vodorovného pruhu Vložit jako záložek

 1. Klepněte na šipku vedle názvu kategorie na levé straně vodorovného pruhu Vložit a vyberte volbu Zobrazit jako záložky.

Zobrazení kategorií vodorovného pruhu Vložit jako nabídky

 1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) na záložku kategorie ve vodorovném pruhu Vložit a pak vyberte volbu Zobrazit jako nabídky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online