Odkaz na externí seznam stylů CSS

Zjistěte, jak můžete zjednodušit a urychlit úpravu propojením webových stránek Dreamweaver se společným externím seznamem stylů CSS.

Když upravujete externí seznam stylů CSS, všechny dokumenty s odkazem na tento seznam stylů CSS se aktualizují podle těchto úprav. Styly CSS nacházející se v dokumentu můžete exportovat, vytvořit z nich nový seznam stylů CSS a styly z toho seznamu aplikovat tak, že externí seznam stylů připojíte nebo propojíte.

Ke stránkám můžete připojit libovolný seznam stylů, který jste vytvořili nebo zkopírovali do svého webového místa. Aplikace Dreamweaver je navíc dodávána s vestavěnými seznamy stylů, které je možné automaticky přemístit do webového místa a připojit ke stránkám.

 1. Panel CSS Designer otevřete jedním z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Okno > CSS Designer.
  • Stiskněte kombinaci kláves Shift + F11.
 2. V panelu CSS Designer klikněte na ikonu „+“ vedle položky Zdroje a vyberte možnost Připojit stávající soubor CSS.

  Připojit stávající soubor CSS
  Připojit stávající soubor CSS

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte externí seznam stylů CSS.

  • Do pole Soubor/URL zadejte cestu k seznamu stylů.

 4. Pro volbu Přidat jako vyberte jednu z možností:
  • Chcete-li vytvořit odkaz mezi aktuálním dokumentem a externím seznamem stylů, vyberte volbu Odkaz. Takto se v kódu HTML vytvoří tag href odkazu a odkazuje na adresu URL, kde se nachází publikovaný seznam stylů. Tuto metodu podporuje prohlížeč Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator.

  • Tag odkazu nemůžete použít pro odkazování z jednoho externího seznamu stylů do jiného. Pokud chcete styly v seznamu stylů vnořovat, použijte instrukci import. Většina prohlížečů rozpozná instrukci import také ve stránce (nejen v seznamech stylů). Existují jemné rozdíly v tom, jak program řeší konflikty vlastností, když se překrývající pravidla nachází v propojených externích seznamech stylů a když jsou importována do stránky. Pokud chcete externí seznam stylů importovat místo propojit, vyberte volbu Import.

 5. V rozbalovací nabídce Média určete cílové médium pro seznam stylů.

  Další informace o seznamech stylů závislých na médiu najdete na webových stránkách sdružení W3C na adrese www.w3.org/TR/CSS21/media.html.

 6. Klepnutím na tlačítko Náhled ověřte, zda seznam stylů aplikuje na aktuální stránku správné styly.

  Pokud aplikované styly nejsou podle očekávání, odstraňte seznam stylů klepnutím na tlačíko Zrušit. Stránka se vrátí k původnímu vzhledu.

 7. Klepněte na tlačítko OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.