Řešení problémů a nápověda

Adobe Creative Cloud pro týmy poskytuje škálovatelné produkty, služby a funkce pro snadnější spolupráci, které podporují zvyšování produktivity při současném snižování nákladů ve srovnání s nákupem individuálního softwaru. Další informace naleznete v tématu Plány Creative Cloud pro firmy. Informace o nejlepších nabídkách naleznete v tématu Speciální nabídky.

Za členství ve službě Creative Cloud lze obvykle ve všech podporovaných zemích platit platební kartou. Platba přes službu PayPal je možná pouze v několika podporovaných zemích. Přečtěte si téma o způsobech platby.

Pokud vás zajímají informace o slevách a nabídkách určených pro firmy, přečtěte si téma Value Incentive Plan.

V případě předplacených produktů (Adobe Creative Cloud, Acrobat DC) najdete číslo objednávky na internetu v části Historie objednávek. Přístup k historii objednávek je možný po přihlášení pomocí vašeho Adobe ID a hesla.

V případě produktů bez předplatného je vaše číslo objednávky uvedeno v e-mailu s potvrzením objednávky. Číslo vaší objednávky můžete také najít na internetu v části Historie objednávek. Přístup k historii objednávek je možný po přihlášení pomocí vašeho Adobe ID a hesla.

V některých zemích jsou informace o objednávce uloženy na jiném místě. Pokud je na stránce Historie objednávek uvedeno, že nemáte žádné objednávky, klikněte na odkaz uvedený na stránce Historie objednávek a pak na tlačítko Zobrazit transakční historii.

Pokud jste si zakoupili produkty společnosti Adobe v rámci programu Value Incentive Program, můžete si objednávky prohlédnout na stránce Zprávy na licenčním webu společnosti Adobe.

Licence je přidělena s platností jednoho roku nebo coby poměrná část k výročnímu datu. Z toho důvodu je třeba přidělený počet licencí zachovat až do výročního data. Pokud jste si zakoupili členství pro týmy přímo na webu Adobe.com, můžete licence podle potřeby odebrat. V tomto případě vám bude účtován storno poplatek. Podrobnosti se dozvíte u podpory zákazníků.

Odpovědi na časté dotazy naleznete v tématu Časté dotazy ke službě Creative Cloud pro týmy.

Licenci k produktu můžete přiřadit uživateli přímo ze stránky Přehled v konzoli Admin Console, kde jsou uvedeny vaše zakoupené licence. Klikněte na odkaz Přiřadit uživatele pod požadovanou aplikací Creative Cloud a přidejte uživatele. Případně můžete licence k produktu přidělit ze stránky Produkty. Pokud budete chtít přiřadit některou licenci, vyberte požadovaný produkt a klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

Pokud jste správce, můžete podle potřeby využívat správy uživatelů, jako je například přidávání nebo odebírání uživatelských účtů, prostřednictvím stránky Uživatelé v konzoli Admin Console. Tyto uživatelské účty opravňují koncové uživatele v organizaci k přístupu k produktům a službám Adobe.

Pokud chcete změnit vlastnictví svého účtu týmů, musí stávající vlastník smlouvy (primární správce) převést oprávnění na sekundárního správce účtu. Změna vlastníka smlouvy se zpřístupní z konzole Admin Console pouze v případě, že jste stávající primární správce účtu. Pokud jste sekundárním správcem účtu pro týmy a primární správce není k dispozici, aby tuto změnu provedl, přejděte na konzoli Adobe Admin Console > Podpora a kontaktujete nás.

Další informace naleznete v tématu Změna vlastníka smlouvy.

Ano. Společnost Adobe doporučuje k účtu přiřadit alespoň jednoho sekundárního správce, aby bylo možné rychle řešit veškeré potřeby týmu v oblasti správy a nasazení.

Pokud jste týmový plán zakoupili přímo od společnosti Adobe, správci týmů mohou název týmu upravit. Další informace naleznete v tématu Nastavení konzole. Možnost změnit název týmu není v případě programů VIP k dispozici.

Pokud zakoupíte členství pro týmy na webu Adobe, další licence si můžete přikoupit kdykoliv. Další licence jsou vám účtovány v dalším fakturačním cyklu.

Stejně tak můžete další licence přidat kdykoliv, pokud jste si je zakoupili od prodejce. V takovém případě je však nutné dokončit transakci tím, že během následujících 30 dnů od výročního data fakturace podáte u prodejce objednávku. Pokud tak neučiníte do 30 dnů, nebudete moci přidávat další licence a nezaplacené licence budou deaktivovány. Platnost všech dalších licencí končí společně k původnímu výročnímu datu. Další informace naleznete v tématu Přidání produktů a licencí.

Pokud se vám nedaří aktualizovat informace o své platební kartě nebo nevidíte žádnou možnost aktualizace informací, zkontrolujte, zda se vás netýkají následující možné příčiny:

  • Váš prohlížeč není kompatibilní se stránkami účtu.
  • Pokoušíte se aktualizovat údaje o platební kartě v den prodloužení nebo fakturace.
  • Platba byla splatná před více než 30 dny.
  • Zkontrolujte, zda je typem platby PayPal/nákupní objednávka nebo VIP.
  • Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník smlouvy.

Způsob platby můžete změnit pouze z platební karty na PayPal a naopak přímo ze stránky Plány v konzoli Admin Console. Stejně tak můžete změnit svou fakturační adresu a podobné údaje. Podrobnosti najdete v tématu Úprava údajů o platební kartě a fakturačních údajů.

Pokud jste vlastníkem smlouvy a zakoupili jste členství pro tým na webu Adobe.com, můžete zobrazit předchozí faktury pomocí konzole Admin Console. Podrobnosti naleznete v tématu Zobrazení minulých faktur.

Aplikace Creative Cloud lze stahovat, instalovat a aktualizovat pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Pokyny najdete v tématu Stažení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Existuje několik možných důvodů, proč nelze instalaci vaší aplikace Creative Cloud dokončit. Instalační program pro aplikace Creative Cloud může být poškozen nebo se zařízení nemůže spojit se serverem Adobe. Informace k řešení potíží najdete v tématu Instalace aplikace Creative Cloud zamrzá.

Problémy s oprávněními mohou vzniknout v případě, že nedisponujete potřebným oprávněním k provedení některé operace nebo úkolu. Informace o řešení problémů s oprávněním naleznete v tématu Chybové kódy a řešení chyb s instalací.

Pokud se při pokusu o stažení nebo aktualizaci aplikace Creative Cloud setkáte s problémy se sítí, může to být způsobeno několika problémy, jako je pomalé připojení k internetu, omezení brány firewall, nesprávné nastavení směrovače, konfigurace serveru proxy apod. Další informace najdete v tématu Odstranění běžných problémů s připojením. Přehled pro různé síťové koncové body ke službě Adobe Creative Cloud naleznete v tématu Síťové koncové body Adobe Creative Cloud.

K problémům s vytvářením balíčků/nasazením obvykle dochází z důvodů, jako jsou tyto:

  • Instalační balíček je poškozen.
  • Instalační program neobsahuje balíček, který má být nainstalován.
  • Konfigurace systému neodpovídá minimálním systémovým požadavkům.
  • V systému jsou spuštěny konfliktní procesy.

Informace o řešení problémů naleznete v tématu Chybové kódy a řešení chyb s instalací.  

Další informace o vytváření balíčků naleznete v tématu Vytvoření balíčků

V případě konkrétního nastavení během vytváření balíčků použijte soubor pro přepsání AUSST, vlastní instalační cesty atd.

Aplikace nebo služba Creative Cloud se aktivuje poté, co se serverům Adobe podaří spojit ji s platnou licencí uživatele. Tento proces ověření probíhá automaticky na pozadí vždy, když se přihlásíte. Mohou se však vyskytnout chyby, jako např. pokud se nemůžete připojit k aktivačnímu serveru, vaše licence není aktivní nebo se pokoušíte nainstalovat aplikace na více zařízeních. Informace o řešení problémů naleznete v tématu Řešení potíží s aktivací aplikace Creative Cloud.

Pokud se vám zobrazí upozornění na to, že stále využíváte režim zkušební verze, i když jste si již předplatné Creative Cloud zakoupili, prohlédněte si informace v tématu Zakoupené aplikace Creative Cloud jsou uvedeny jako zkušební verze.

V některých případech se nebude možné přihlásit k aplikacím Creative Cloud, případně budete neočekávaně odhlášeni, nebo se budete muset přihlásit vícekrát. K vyřešení těchto problémů si přečtěte informace v tématu Creative Cloud vás odhlásí nebo vás opakovaně vyzve k přihlášení.

Snadná řešení běžných problémů při přihlašování k účtu Adobe ID najdete v tématu Řešení potíží s přihlášením k účtu Adobe.

Komunita

Fórum pro podnikové správce a správce týmů založené na znalostech jeho jednotlivých uživatelů