Známé problémy | Doplněk Add-on není nainstalován

Doplněk Add-on, rozšíření nebo zásuvný modul se nezobrazuje v nabídce Okna > Doplňky nebo Rozšíření

V případě potíží s instalací doplňků Adobe Add-ons můžete stáhnout nástroj příkazového řádku Extension Manager (ExManCmd) a nainstalovat doplňky pomocí tohoto nástroje.

Další informace o používání nástroje příkazového řádku Extension Manager naleznete v dokumentu Práce z příkazového řádku.

Řešení: Instalace doplňku Adobe Add-on pomocí nástroje příkazového řádku Extension Manager

 1. Kliknutím na odkaz pro příslušnou platformu níže si stáhněte nástroj příkazového řádku Extension Manager. Následně jej rozbalte do nové složky s názvem ExMan_root.

 2. Pomocí počítačové aplikace Creative Cloud nainstalujte nebo odinstalujte libovolnou aplikaci společnosti Adobe, aby se aktualizoval seznam nainstalovaných aplikací společnosti Adobe v databázi aplikace Extension Manager.

 3. Na stránce creative.adobe.com/addons/my_addons vyhledejte doplněk Adobe Add-on, u kterého dochází k potížím s instalací.

 4. Klikněte na možnost Problémy při instalaci? (vpravo).

 5. Na kartě „Kde lze nalézt“ klikněte na možnost Stáhnout pomocí aplikace Extension Manager (v dolní části stránky).

 6. Na stránce ke stažení klikněte na tlačítko Stáhnout.

 7. Jakmile se dokončí stahování balíčku ZXP doplňku Adobe Add-on, zkopírujte jej do složky ExMan_root.

 8. Zavřete všechny otevřené aplikace Adobe, které jsou s daným doplňkem Adobe Add-on kompatibilní. (Seznam kompatibilních aplikací je uveden v popisu doplňku Add-on na webu Adobe Add-ons.)

 9. Otevřete příkazové prostředí (příkazový řádek systému Windows nebo aplikaci Terminál systému Mac OS). Následně přejděte do složky ExMan_root a zadejte následující příkaz pro instalaci doplňku Adobe Add-on, přičemž výraz myaddon.zxp nahraďte názvem staženého souboru ZXP.

  Windows

   ExManCmd.exe /install myaddon.zxp

  Mac OS

   ./Contents/MacOS/ExManCmd – -install myaddon.zxp

 10. Ověřte instalaci pomocí následujícího příkazu:

  Windows

   ExManCmd.exe /list all

  Mac OS

    ./Contents/MacOS/ExManCmd – -list all

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.