Poznámky k verzi aplikace Extension Manager CS6

Vítá vás aplikace Adobe® Creative Suite® 6 Extension Manager. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci aplikace Extension Manager.


Přehled

Aplikace Extension Manager slouží k instalaci a správě doplňků a zásuvných modulů. Dvojitým kliknutím na soubor doplňku jednoduše spustíte aplikaci Extension Manager a zahájíte instalaci doplňku do produktu. Aplikace Extension Manager CS6 zobrazí nainstalované doplňky sady Creative Suite CS6. Kliknutím na jednotlivý produkt budou zobrazeny veškeré doplňky nainstalované pro tento produkt. Kliknutím na libovolný z doplňků se zobrazí informace od vývojářů společně s postupem, jak se k doplňku dostat v jednoúčelových nástrojích sady Creative Suite. Vývojáři doplňků vytvořili velké množství doplňků, které přidávají nové funkce do produktů sady Creative Suite. Aplikace Extension Manager instalaci těchto doplňků zjednodušuje a umožňuje jejich zakázání, aktualizaci nebo odinstalaci.

Nové funkce

  •   Závislost doplňku
  •   Správa sad doplňků
  •   Rychlé vyhledávání
  •   Převést soubor ve formátu MXP do ZXP
  •   Exportovat seznam doplňků

Závislost doplňku

Sada CS6 umožňuje závislosti doplňků. Doplněk A je tak například závislý na doplňku B a doplňku C. Tvůrce doplňku může informace o závislosti specifikovat v souboru ve formátu MXI (nebo v popisném souboru k doplňkům ve formátu CSXS). Tyto informace uvádí, zda je správná funkčnost doplňku závislá na instalaci a povolení dalších doplňků. Aplikace Extension Manager CS6 podporuje kontrolu závislostí mezi těmito doplňky. Pokud je doplněk nainstalovaný/povolený/zakázaný/odstraněný/aktualizovaný, aplikace Extension Manager CS6 zkontroluje informace o závislostech a ověří, že řetězec závislostí funguje.

Správa sad doplňků

  • Sada doplňků je stav konfigurace všech nainstalovaných doplňků produktu, kdy některé doplňky jsou povolené a některé zakázané. Uživatelé mají možnost definovat různé sady doplňků pro různé pracovní postupy. K dispozici je také několik předdefinovaných sad doplňků pro jednotlivé produkty. Pokud provedete přepnutí na jinou sadu doplňků, aplikace Extension Manager automaticky povolí či zakáže doplňky podle nové aktivní sady doplňků, takže není nutné povolovat a zakazovat jednotlivé doplňky.
  • Sady doplňků se vytváří pro jednotlivé produkty. Každý produkt může mít své vlastní sady. Můžete například vytvořit sadu doplňků pro aplikaci InDesign s názvem „Set1“. Pro aplikaci Dreamweaver můžete také vytvořit sadu doplňků s názvem „Set1“. Tato sada rozšíření se ale zobrazí vždy jen v jednom produktu.
  • Aplikace Extension Manager je vybavena třemi předdefinovanými sadami, „Všechny doplňky“, „Vyžadované doplňky“ a „Doplňky Adobe“. Při použití sady „Všechny doplňky“ jsou všechny nainstalované doplňky daného produktu sady Creative Suite povoleny. Při použití sady „Vyžadované doplňky“ jsou všechny vyžadované doplňky tohoto produktu povoleny a ostatní jsou zakázány. Při použití sady „Doplňky Adobe“ jsou povoleny všechny doplňky produktu certifikované společností Adobe a ostatní jsou zakázány. Tyto předdefinované sady nelze upravovat. Aplikace Extension Manager je dále vybavena vestavěnou sadou s názvem „Přizpůsobená sada“. Jedná se o výchozí sadu při instalaci aplikace Extension Manager. Tuto přizpůsobenou sadu lze upravovat, ale nelze ji odstranit.
  • Kromě čtyř výše uvedených sad mají uživatelé možnost vytvářet vlastní sady. Sady vytvořené uživateli jsou exportovány jako soubor ve formátu XML a jsou sdíleny s dalšími počítači a uživateli. Ostatní uživatelé tak mají možnost importovat tuto sadu konfigurace a všichni uživatelé pak sdílí stejnou pracovní plochu.

Rychlé vyhledávání

V dřívějších verzích aplikace Extension Manager mohlo být obtížné najít doplněk, obzvláště pokud bylo nainstalováno velké množství doplňků. Aplikace Extension Manager CS6 představuje funkci „Rychlé vyhledávání“, která tento problém řeší. Funkce „Rychlé vyhledávání“ nabízí pohodlný a rychlý způsob vyhledávání podobně jako funkce vyhledávání v jiných produktech (např. operační systémy a internetové prohlížeče). Funkce Rychlé vyhledávání provádí hledání na základě názvu souboru a dalších informací metadat. Podporuje několik filtrů, takže můžete vyhledávat klíčová slova v konkrétní kategorii, jako je název doplňku, jméno autora, verze nebo popis doplňku.

Převést soubor ve formátu MXP do ZXP

Soubory ve formátu MXP budou postupně nahrazeny soubory ZXP, které mají oproti formátu souboru MXP celou řadu výhod. Aplikace Extension Manager CS6 nabízí snadný způsob převodu doplňků do formátu ZXP. Tuto možnost naleznete v nabídce Nástroje.

Exportovat seznam doplňků

Uživatelé mají možnost exportovat do souboru HTML seznam všech nainstalovaných doplňků. Seznam doplňků zahrnuje název doplňku, stav, jméno autora a informaci o verzi. Tento soubor lze také otevřít v aplikaci Excel nebo jiném tabulkovém procesoru. Tento seznam se může hodit při porovnání doplňků nainstalovaných na dvou různých počítačích, řešení problémů a podobně.

 

Instalace softwaru

Aplikace Extension Manager je součástí instalačního programu aplikace Creative Suite a instalačních programů jednotlivých produktů, které podporuje. Samotný instalační program aplikace Extension Manager si můžete zdarma stáhnout na adrese http://www.adobe.com/go/em_download.


Odinstalování softwaru

Windows

Otevřete „Ovládací panely“, vyberte položku „Přidat nebo odebrat programy“, vyberte aplikaci „Adobe Extension Manager CS6“ a klikněte na položku „Odstranit“.

Macintosh

Otevřete položky Aplikace > Obslužné programy > Instalační programy Adobe, dvakrát klikněte na aplikaci Adobe Extension Manager CS6 a postupujte podle pokynů.

Poznámka:

Pokud nevidíte možnost odinstalovat aplikaci Adobe Extension Manager CS6 pomocí výše uvedeného postupu, bude třeba odstranit všechny produkty CS6, mezi které patří i tato aplikace. Následující produkty zahrnují aplikaci Extension Manager CS6 – Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Flash Professional CS6, Illustrator CS6, InCopy CS6, InDesign CS6, Photoshop CS6, Prelude CS6 a Premiere Pro CS6. Aplikace Adobe Extension Manager CS6 se automaticky odinstaluje po odebrání všech souvisejících produktů CS6.

 

Známé problémy

Na stránce Podpora Adobe naleznete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace sady Creative Suite 6.


Další zdroje

Nejnovější verzi aplikace Adobe Extension Manager lze stáhnout na stránce stahování programu Adobe Exchange a na stránce Aktualizace produktů.


Adobe Exchange

Chcete-li stáhnout doplňky rozšiřující funkce produktů Adobe Creative Suite 6, přejděte na stránky programu Adobe Exchange na adrese http://www.adobe.com/go/adobeexchange_cz/ nebo http://www.adobe.com/exchange/.


Sada SDK nástrojů Extension Developer

Vývojáři, kteří chtějí vytvářet doplňky pro sadu Creative Suite, si mohou stáhnout sadu SDK nástrojů Extension Developer na stránce Průvodce sadou nástrojů Extension Developer.


Diskusní fórum uživatelů aplikace Extension Manager

Chcete-li položit dotaz nebo sdílet své zkušenosti s aplikací Extension Manager, přejděte na stránku Diskusní fórum uživatelů aplikace Extension Manager.


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.