Práce z příkazového řádku | Extension Manager CS6

V aplikaci CS4 a novější můžete příkazový řádek používat k provádění různých operací, které byste normálně prováděli z pracovního prostoru aplikace Extension Manager.

Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager

Doplňky můžete spravovat z příkazového řádku pomocí určité syntaxe, příkazů a atributů.

 1. V systému Windows otevřete příkazový řádek klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek. V systému Mac OS otevřete aplikaci Terminál poklepáním na její ikonu ve složce Aplikace/Pomůcky.
 2. Přejděte do následující složky:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  kde CSx je číslo verze aplikace Extension Manager, např. CS6.

 3. V příkazovém řádku zadejte spustitelný soubor následujícím způsobem (včetně uvozovek):
  • Windows (CS5 a novější): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: “./Adobe Extension Manager CSx

  kde CSx je číslo verze aplikace Extension Manager, např. CS6.

 4. Za spustitelným souborem zadejte požadovaný příkaz.

  Následující seznam obsahuje popis dostupných příkazů:

  -package

  Sbalení doplňku. Vyžadované atributy: mxi a mxp (CS5.5 a starší) nebo zxp.

  -install

  Instalace doplňku. Požadovaný atribut: mxp nebo zxp. Volitelné atributy: suppresseula (CS5.5 a novější), forallusers (CS6 a novější) a timeout (CS5 a novější).

  -remove

  Odstranění doplňku. Požadované atributy: product, extension. Volitelný atribut (CS5 a novější): timeout.

  -enable

  Povolení doplňku. Požadované atributy: product, extension. Volitelný atribut (CS5 a novější): timeout.

  -disable

  Zakázání doplňku. Požadované atributy: product, extension. Volitelný atribut (CS5 a novější): timeout.

  -activate

  (CS6 a novější) U cílového produktu aktivuje sadu. Požadovaný atribut: product, set.

  -import

  (CS6 a novější) Importuje konfiguraci sady ze souboru XML. Požadovaný atribut: setcfg.

  -convert

  (CS6 a novější) Převede doplněk MXP na doplněk ZXP. Požadované atributy: mxp a zxp.

  -locate

  Umístění položky produktu v rozvržení pracovní plochy aplikace Extension Manager. Požadovaný atribut: product.

  -from

  (CS5 a novější) Umožňuje určit původce příkazu, pokud je parametr příkazového řádku odeslán přes aplikaci BridgeTalk. Po spuštění příkazu odešle aplikace Extension Manager výsledek zpět zadanému původci. Vyžadované atributy: product nebo pcdentry.

  -EMBT

  Použije se, pouze pokud je parametr příkazového řádku odeslán přes aplikaci BridgeTalk. Před všemi ostatními příkazy by měl být uveden příkaz „-EMBT“. Atributy: žádné.

  -suppress

  Potlačí uživatelské rozhraní aplikace Extension Manager. Je třeba vložit před všechny ostatní příkazy s výjimkou příkazu -EMBT. Atributy: žádné.

  -locale

  Při spuštění určí místní nastavení aplikace Extension Manager. Požadovaný atribut: lang.

  -quit

  (CS5 a novější) Ukončí aplikaci Extension Manager. Tento příkaz je vhodné používat samostatně.

  Následující seznam obsahuje popis dostupných atributů:

  mxi

  Určuje název a umístění instalačního souboru doplňku.

  mxp

  Určuje název a umístění souboru balíčku ve formátu MXP.

  zxp

  Určuje název a umístění souboru balíčku ve formátu ZXP.

  product

  Určuje produkt, který používá doplněk. Tato hodnota by měla být stejná jako název produktu uvedený na levém panelu v okně aplikace Extension Manager.

  extension

  Určuje název doplňku (jak je uvedeno v souboru MXI).

  pcdentry

  (CS5 a novější) Umožňuje určit identifikátor původce příkazu v aplikaci BridgeTalk.

  suppresseula

  (CS5.5 a novější) Umožňuje určit, zda bude při instalaci doplňku potlačeno zobrazení dialogového okna EULA. Platné hodnoty jsou „y“ (potlačit) a „n“ (nepotlačit). Výchozí hodnotou je „n“.

  forallusers

  (CS6 a novější) Umožňuje určit, zda bude doplněk nainstalován pro všechny uživatele (je použita hodnota „y“ a doplněk je specifický pro uživatele). Doplněk specifický pro uživatele je takový, jehož soubory se během instalace zkopírují do složek konkrétního uživatele. Výchozí hodnotou je „n“.

  lang

  Určuje jazykový kód místního nastavení, například cs_CZ.

  timeout

  (CS5 a novější) Umožňuje určit maximální délku v sekundách, po kterou bude aplikace Extension Manager čekat na ukončení produktu před provedením dalšího příkazu. Příkaz musí následovat za příkazy install/enable/disable/remove a musí být tvořen kladným celým číslem od 0 do 1 000.

  set

  (CS6 a novější) Umožňuje určit název aktivované sady.

  setcfg

  (CS6 nebo novější) Umožňuje určit název a umístění exportovaného konfiguračního souboru sady.

Sbalení doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 a CS5.5, formát MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 a novější, formát ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\soubor.zxp"
 3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (CS4/CS5/CS5.5, formát MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 a novější, formát ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/soubor.zxp"
 4. Nainstalujte a vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že všechno funguje dle očekávání.

Instalace doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributů:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 a novější, formát MXP): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 a novější, formát ZXP): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributů:
  • (formát MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (formát ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Chcete-li potlačit uživatelské rozhraní aplikace Extension Manager, přidejte následujícím způsobem před příkaz „install“ příkaz:
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Chcete-li zadat místní nastavení, přidejte příkaz locale a zadejte atribut lang před příkaz „install“ následujícím způsobem:
  ... -locale lang="cs_CZ" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že vše funguje dle očekávání.

Odstranění doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows, CS5 a novější): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  kde CSx je číslo verze aplikace Extension Manager, např. CS6.

  Použijte atribut product k zadání produktu, který používá doplněk. Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Povolení doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows, CS5 a novější): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  kde CSx je číslo verze aplikace Extension Manager, např. CS6.

  Použijte atribut product k zadání produktu, který používá doplněk. Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Zakázání doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows, CS5 a novější): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  kde CSx je číslo verze aplikace Extension Manager, např. CS6.

  Použijte atribut product k zadání produktu používajícího doplněk, který chcete zakázat. Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Umístění položky produktu v rozvržení pracovní plochy aplikace Extension Manager

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributu:
  • (Windows, CS5 a novější): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  kde CSx je číslo verze aplikace Extension Manager, např. CS6.

  Použijte atribut product k zadání produktu, který chcete najít.

Převod doplňku MXP na doplněk ZXP z příkazového řádku (CS6 a novější)

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\myOldExtension.mxp" zxp=”c:\myNewExtension.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/myfolder/mysubfolder/myOldExtension.mxp" zxp="/myfolder/mysubfolder/myNewExtension.zxp"

S pomocí atributu mxp určete doplněk MXP, který chcete převést. Prostřednictvím atributu zxp určete cestu a název nového doplňku ZXP.

Aktivace sady doplňku z příkazového řádku (CS6 a novější)

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributu:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Použijte atribut product k zadání produktu, s jehož pomocí sadu doplňku aktivujete. Pomocí atributu set určete název sady doplňku, kterou chcete aktivovat.

Import konfigurace sady z příkazového řádku (CS6 a novější)

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributu:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/myfolder/mysubfolder/SetConfig.xml"

Pomocí atributu setcfg určete cestu a název konfiguračního souboru sady, který chcete importovat.

Spuštění příkazů prostřednictvím aplikace BridgeTalk

Aplikace Extension Manager dokáže spouštět příkazy odeslané přes aplikaci BridgeTalk. Všechny příkazy odeslané přes aplikaci BridgeTalk musí začínat parametrem „-EMBT“. Chcete-li odeslat příkazy do aplikace Extension Manager, zadejte cílový identifikátor aplikace BridgeTalk jako „exman-6.0“.

Spuštěním níže uvedeného ukázkového skriptu v nástroji ExtendScript Toolkit CS6 odešlete příkaz balíčku prostřednictvím aplikace BridgeTalk do aplikace Extension Manager.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Návratové kódy po spuštění příkazů

Je-li v rámci příkazu použit jeden ze dvou následujících parametrů, aplikace Extension Manager vytvoří po spuštění příkazu návratový kód:

 • „-suppress“ (uživatelské rozhraní aplikace Extension Manager se po spuštění příkazu nezobrazí)
 • „-from“

Po spuštění příkazu navrátí aplikace Extension Manager jeden z následujících návratových kódů:

0 – Příkaz úspěšný

1 – Instalace doplňku neúspěšná

2 – Odebrání doplňku neúspěšné

3 – Povolení doplňku neúspěšné

4 – Zakázání doplňku neúspěšné

5 – Sbalení doplňku neúspěšné

6 – Aktivace sady doplňku neúspěšná

7 – Byla nalezena dřívější instance aplikace Extension Manager

8 – Import konfigurace sady neúspěšný

101 – Nesprávný formát CLI

102 – Určený produkt neexistuje

103 – Určený doplněk neexistuje

104 – Určený doplněk je již povolen

105 – Určený doplněk je již zakázán

106 – Určený doplněk neexistuje

107 – Určený konfigurační soubor sady neexistuje

108 – Určený konfigurační soubor sady je neplatný

109 – Určený doplněk nelze povolit ani zakázat, pokud je aktivní sada doplňku předdefinovanou sadou doplňku

Poznámka: Jestliže spuštění příkazu vyžaduje oprávnění správce a stávající oprávnění nejsou dostatečná, aplikace Extension Manager CS5.5 a novější o údaje správce zažádá (není-li uživatelské rozhraní potlačeno). Pokud uživatelské rozhraní potlačeno bylo (byl-li použit parametr „-suppress“), spuštění neproběhne úspěšně. V takovém případě otevřete příkazový řádek jako správce (Windows) nebo použijte příkaz sudo v okně terminálu (Macintosh).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.