Soubor Čtěte mě: Fireworks CS4

Vítá vás aplikace Adobe Fireworks CS4. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci programu Fireworks CS4.

Minimální systémové požadavky

Windows

 • Procesor s frekvencí 1 GHz nebo rychlejší
 • Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (doporučuje se Service Pack 3) nebo Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (certifikované pro 32bitové systémy Windows XP a Windows Vista)
 • 512 MB paměti RAM (doporučená velikost 1 GB)
 • 1 GB volného místa na pevném disku pro instalaci; další volné místo je nutné během samotné instalace (instalace není možná na paměťových zařízeních typu flash)
 • Monitor s rozlišením 1024 x 768 (doporučuje se 1280 x 1024) a 16bitová grafická karta
 • Jednotka DVD-ROM
 • Služby online vyžadují širokopásmové internetové připojení

Mac OS

 • Procesor PowerPC G5 nebo vícejádrový procesor Intel
 • Mac OS X v10.4.1110.5.4
 • 512 MB paměti RAM (doporučená velikost 1 GB)
 • 10,3 GB volného místa na pevném disku pro instalaci; další místo na pevném disku bude potřeba během samotné instalace (nelze instalovat na disk, který využívá systém souborů rozlišující velká a malá písmena, ani na paměťová zařízení typu flash)
 • Monitor s rozlišením 1024 x 768 (doporučuje se 1280 x 1024) a 16bitová grafická karta
 • Jednotka DVD-ROM
 • Služby online vyžadují širokopásmové internetové připojení

Informace o systémových požadavcích pro aktualizace naleznete na http://www.adobe.com/go/fireworks_sysreqs_cz

Instalace softwaru

 1. Před instalací ukončete všechny aktuálně spuštěné aktualizace v systému, včetně aplikací Adobe, aplikací Microsoft Office a oken prohlížeče. Během instalačního procesu se rovněž doporučuje dočasně vypnout antivirovou ochranu.
 2. Musíte mít oprávnění správce systému, nebo instalaci jako správce ověřit.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows:
   1. Disk DVD vložte do jednotky a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se instalační soubor nespustí automaticky, přejděte do složky Adobe CS4 na kořenové úrovni disku a dvakrát klikněte na soubor Setup.exe spusťte instalační proces.
   2. Pokud jste software stáhli z webu, otevřete složku, přejděte do složky Adobe CS4, dvakrát klikněte na soubor Setup.exe a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Mac:
   1. Disk DVD vložte do jednotky, přejděte do složky Adobe CS4 na kořenové úrovni disku a dvojím kliknutím na soubor Setup.exe spusťte instalační proces.
   2. Pokud jste software stáhli z webu, otevřete složku, přejděte do složky aplikace, poklepejte na soubor Setup.exe a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Pokud instalujete aktualizaci, instalační soubor zkontrolujte, zda je ve vašem systému platný produkt pro aktualizaci. Pokud jej nenajde, vyzve vás k zadání sériového čísla aktualizovaného produktu. Software lze rovněž nainstalovat jako zkušební verzi a poté na obrazovce pro zadání sériového čísla, zobrazené během spuštění, zadat nové a předchozí sériové číslo.
 5. Další nápovědu k instalaci aplikace CS4 naleznete na www.adobe.com/go/cs4install_cz.

Známé problémy

 • Systém Mac se může po instalaci zdát pomalejší. Tento problém vyřeší restartování systému po instalaci. (#BG063142)
 • U systému Mac nelze instalovat do kořenové jednotky. (#BG044824)
 • Při instalaci v systému Vista64 se zobrazuje nesprávné výchozí umístění instalace. Aplikace se nainstaluje do správného umístění: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • Celková velikost na obrazovce instalačního souboru Volby zahrnuje místo vyžadované pro komponenty, které jsou k instalaci nutné, ale v seznamu komponentů se nezobrazují, proto se hodnota nemusí rovnat hodnotě komponentů v seznamu. (#BG059229)
 • Instalace může trvat 20 minut až 1 hodinu v závislosti na produktu a počtu komponentů, které se rozhodnete nainstalovat. (#BG050030)
 • I když se rozhodnete nainstalovat aplikaci Adobe Fireworks CS4 do sekundárního oddílu disku, instalační soubor k dokončení instalace stále vyžaduje nejméně 620 MB volného místa v primárním oddílu. (#BG071255)
 • Pouze Windows: Aplikaci Fireworks nelze nainstalovat do cesty obsahující dvojbajtové znaky.
 • Podrobnější informace o instalaci naleznete na http://www.adobe.com/cz/support/loganalyzer/.

Poznámka: Chcete-li po původní instalaci nainstalovat další komponenty nebo software nainstalovat znovu, musíte mít přístup k původnímu instalačnímu souboru (CD, DVD nebo ke staženého souboru z webu). Oprava instalace není možná.

Odinstalování softwaru

 1. Před odinstalováním softwaru ukončete všechny aktuálně spuštěné aktualizace ve svém systému, včetně aplikací Adobe, aplikací Microsoft Office a oken prohlížeče.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows XP

   Otevřete položku Ovládací panely systému a dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy. Vyberte produkt, který chcete odinstalovat, klikněte na možnost Změnit/Odebrat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Windows Vista

   Otevřete položku Ovládací panely systému a dvakrát klikněte na možnost Programy a funkce. Vyberte produkt, který chcete odinstalovat, klikněte na možnost Odinstalovat/Změnit a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Mac OS

   UPOZORNĚNÍ: Systém Mac OS má novou funkci odinstalace. Chcete-li aplikace odinstalovat, NEPŘETAHUJTE je do koše.

   Chcete-li aplikaci v systému Mac OS X bezpečně odinstalovat, dvakrát klikněte na instalační soubor produktu v nabídce Applications/Utilities/Adobe Installers nebo na možnost Uninstall ve složce Application. Přihlaste se jako správce, poté vyberte možnost Remove Components (Odebrat součásti) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nákup ze zkušení verze

Při spuštění aplikace zadejte sériové číslo získané při nákupu softwaru do okna pro zadání sériového čísla. Můžete zadat sériové číslo samotné aplikace, nebo sériové číslo libovolné sady Creative Suite, která aplikaci obsahuje. Pokud jste zakoupili jednu ze sad Creative Suite, můžete je zadat u kterékoli aplikace obsažené v sadě Creative Suite. Další aplikace nainstalované jako součást sady Creative Suite nové sériové číslo rozpoznají při dalším spuštění aplikací.

Nové sériové číslo rozpoznají pouze aplikace spuštěné ve zkušební verzi. Pokud jste již u aplikací zadali jiné sériové číslo, budou je využívat, dokud staré sériové číslo neodeberete pomocí nabídky Nápověda > Deaktivovat > Smazat moje sériové číslo. Při spuštění aplikace pak bude rozpoznáno nové sériové číslo.

Zakoupené sériové číslo lze použít pro software v konkrétním jazyku a přijme je pouze produkt nainstalovaný v tomto jazyku.

Nákup hromadné licence přímo ze zkušební verze není možný, sériové číslo hromadné licence však lze zadat u produktu ve zkušební verzi. Chcete-li objednat hromadnou licenci, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované licenční centrum Adobe. Chcete-li najít prodejce ve své oblasti, přejděte na http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp .

Elektronické licencování

Tento produkt je nabízen pod podmínkou vašeho souhlasu s licenční smlouvou dodanou spolu s médii a omezenými záručními podmínkami. Podrobnosti obsahuje Licenční smlouva o softwaru Adobe. Software se může automaticky pokusit o aktivaci přes internet. Nedojde přitom k přenosu žádných osobně identifikovatelných informací, s výjimkou případů, kdy mohou některé jurisdikce považovat za osobně identifikovatelné informace adresy IP. Více informací naleznete na webových stránkách Adobe http://www.adobe.com/go/activation_cz.

Poznámka: Pokud chcete instalovat produkt na třetí počítač, musíte nejprve deaktivovat software na jednom z počítačů. Deaktivaci provedete příkazem Nápověda > Deaktivovat.

Registrační informace

Při instalaci softwaru se zaregistrujte, abyste dostávali aktuální informace o produktech, školení, bulletiny a pozvánky na akce a semináře společnosti Adobe.

Instalace písma

Veškerá dokumentace související s písmy je online. Na stránkách http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html naleznete průvodce OpenType User Guide, soubor OpenType ReadMe, odkazy na informační soubory o konkrétních písmech, seznamy písem instalovaných různými produkty CS4 a seznamy písem obsažených na disku DVD u každého produktu CS4.

Instalační program sady Creative Suite 4 nainstaluje písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Řada těchto písem jsou novější verze písem nainstalovaných aplikací Creative Suite 3. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží do nového adresáře. Výchozí adresář pro písma systému je:

 • Apple Macintosh: <System Disk>/Library/Fonts
 • Windows: <Systémový disk>:\Windows\Fonts

Starší písma se uloží do nového adresáře:

 • Apple Macintosh: <System Disk>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <Systémový disk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Tento nový adresář bude také obsahovat soubor „Read Me.html“, který uvádí všechna uložená písma a čísla verzí nových a starých souborů písem.

Starší písma lze znovu nainstalovat odstraněním nových souborů písem z výchozího adresáře systémových písem a přesunem starých souborů do tohoto adresáře.

Další písma obsahuje instalační disk. Informace o těchto písmech naleznete na http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Známé problémy

 • [Mac OS- Leopard, japonská verze]: Pokud se snažíte šetřit aktuální pracovní plochu, aplikace může přestat reagovat, i když se plocha ušetří. (#1877495)
 • Není-li výchozím prohlížečem Firefox a není již otevřený, spuštěním náhledu v prohlížeči se nemusí zobrazit prezentace. (#1778132)
 • Exportování balíčku Adobe AIR nebo jeho náhled v aplikaci Fireworks CS4 vyžaduje, aby bylo v počítači nainstalováno rozhraní Java Runtime Environment (JRE). (#1845738)

Aktuální informace a známé problémy aplikace CS4 vám poskytne Adobe Support.

Péče o zákazníky

Zákaznický servis

Zákaznický servis společnosti Adobe poskytuje pomoc s informacemi o produktech, prodejem, registrací a dalšími netechnickými otázkami. Chcete-li kontaktovat Zákaznický servis společnosti Adobe, navštivte webové stránky Adobe.com pro svůj region či zemi a klikněte na možnost Kontakt.

Možnosti plánů podpory a technické zdroje

Potřebujete-li technickou pomoc s vaším produktem, včetně informací o doplňkových a bezplatných plánů podpory a zdrojů pro řešení problémů, další informace naleznete na stránkách http://www.adobe.com/go/support_cz . Nejste-li ze Severní Ameriky, přejděte na stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz a svou oblast vyberte kliknutím na možnost Change (Změnit) vedle názvu země

Bezplatné zdroje pro řešení potíží zahrnují znalostní databáze společnosti Adobe, fóra uživatelů produktů Adobe a další. Neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace online, abychom vám co nejrychleji poskytli flexibilní možnosti pro řešení problémů.

Máte-li potíže s instalací nebo odinstalováním aplikací Creative Suite 4, pokuste se restartovat systém, a teprve poté kontaktujte Podporu,. Další nápovědu k instalaci aplikace CS4 naleznete na www.adobe.com/go/cs4install_cz.

Jiné zdroje

Dokumentace

Online zdroje

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.