Používání aplikace Fireworks spolu s aplikací Illustrator

Vektorové grafiky lze snadno sdílet mezi aplikacemi Fireworks a Adobe Illustrator®. Vzhled objektů se však může v jednotlivých aplikacích lišit, protože aplikace Fireworks nesdílí všechny funkce s aplikacemi pro zpracování vektorové grafiky.

Aplikace Fireworks poskytuje podporu pro import nativních souborů aplikace Illustrator (AI) 2 a CS a novějších formátů s volbami pro zachování mnoha aspektů importovaných souborů, včetně vrstev a vzorků. Připojené obrazy se však neimportují.

Obrazy aplikace Illustrator můžete přenést do aplikace Fireworks a provádět další úpravy a webovou optimalizaci. Je také možné exportovat soubor aplikace Illustrator z aplikace Fireworks.

Při importu souborů aplikace Illustrator zachová aplikace Fireworks následující funkce:

Bezierovy body

Zachová se počet a poloha Bezierových bodů.

Barvy

Při importu obsahu AI do Fireworks se zachovávají barvy co možná nejvěrněji. Aplikace Fireworks podporuje pouze barevné schéma RGB. Schémata jiná než RGB se před importem do aplikace Fireworks automaticky převedou do osmibitového RGB.

Atributy textu:

Text z aplikace Illustrator lze hladce kopírovat do aplikace Fireworks bez jakékoli změny celkového vzhledu textu.

Když kopírujete text, aplikace Illustrator zachová následující:

 • Písmo

 • Velikost

 • Barva

 • Tučné

 • Kurzíva

 • Zarovnání (doleva, doprava, na střed, do bloku)

 • Orientace (vodorovná, svislá zleva doprava, svislá zprava doleva)

 • Mezery mezi znaky

 • Poloha znaků (normální, horní a dolní index)

 • Automatické vyrovnání párů

 • Vyrovnání párů

Poznámka:

Jestliže chcete rychle importovat určitý text v souboru aplikace Illustrator, zkopírujte jej přímo do aplikace Fireworks. Zkopírovaný text si zachová všechny atributy textu.

Výplně přechodem

Přechody se importují jako nativní přechody aplikace Fireworks. Všechny body zarážek přechodu se zachovávají. Při importu se také zachovávají hodnoty krytí přidružené k přechodovým výplním.

Obrazy

Soubory aplikace Illustrator AI mohou obsahovat umístěné soubory následujících typů: PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, JPEG2000, PICT, PCX, PCD, PSD, PXR, PNG, TGA a TIFF. Vložené obrazy se do Fireworks přenášejí jako rastrové obrazy. Aplikace Fireworks však nemůže otvírat soubory aplikace Illustrator AI, které obsahují připojené obrazy, jako například EPS a AI.

Ořezové masky

Aplikace Fireworks podporuje import ořezových masek s cestami a složenými cestami na základní úrovni.

Vyplněné tahy

Vyplněné tahy se importují jako jeden nakreslený objekt.

Plné výplně

Plné výplně se importují jako jeden nakreslený objekt.

Složené cesty

Složené cesty se importují jako jeden nakreslený objekt.

Skupiny

Skupina se zachová a jednotlivé seskupené objekty se importují jako nakreslené objekty.

Grafy

Grafy se importují jako skupiny, ztrácejí svou speciální upravitelnost jako grafy.

Základní prvky

Základní prvky aplikace Illustrator jsou skutečné cesty, neimportují se tedy jako základní prvky Fireworks.

Vzorky

Vzorky se importují jako jednotlivé dlaždice. Tyto dlaždice se importují jako nativní vzorek ve Fireworks a tento vzorek je přiřazen k nakreslenému objektu.

Tahy štětcem

Tahy štětcem se importují jako více skupin (jedna skupina na každou uzavřenou cestu).

Symboly

Symboly se importují jako normální skupinové objekty.

Průhlednost

Fireworks správně importuje krytí objektů, zachová nastavení průhlednosti na původních hodnotách aplikace Illustrator.

Podvrstvy

Fireworks importuje všechny podvrstvy jako nativní podvrstvy aplikace Fireworks.

Importování souborů aplikace Illustrator obsahujících několik kreslicích pláten

Soubor aplikace Illustrator obsahující několik kreslicích pláten můžete otevřít následujícím způsobem:

Import souboru aplikace Illustrator do aplikace Fireworks

Chcete-li importovat kreslicí plátna jednotlivě, použijte pro import souborů Adobe Illustrator obsahujících několik kreslicích pláten volbu Soubor > Importovat.

Když importujete soubor aplikace Adobe Illustrator obsahující několik kreslicích pláten, zapne se nabídka Stránka v dialogu Volby vektorového souboru. Vyberte kreslicí plátno, které chcete importovat, v nabídce Stránka. Každé kreslicí plátno v aplikaci Illustrator je mapované na stránku v aplikaci Fireworks. Například kreslicí plátna 1, 2 a 3 v souboru aplikace Adobe Illustrator se zobrazí jako 1, 2 a 3 v nabídce Stránka.

Otevření souboru aplikace Illustrator v aplikaci Fireworks

Chcete-li v souboru Illustrator otevřít všechna kreslicí plátna, vyberte Soubor > Otevřít a otevřete soubor aplikace Illustrator obsahující kreslicí plátna. Protože všechna kreslicí plátna se importují jako samostatné stránky, jsou volby Převod souboru v dialogu Volby vektorového souboru vypnuté.

Poznámka:

Volby převodu souboru jsou vypnuté, když importujete soubor aplikace Illustrator z verzí starších než CS2, a také v případě souborů aplikace Illustrator s jediným kreslicím plátnem.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.