Možnosti zkušební verze aplikace Adobe Flash

Následující informace platí pro oblasti NA, APAC a EMEA.

Po stažení zkušební verze aplikace Adobe Flash a prvním spuštění této verze budete vyzváni k výběru požadované verze, Adobe Flash Basic nebo Adobe Flash Professional.

Pokud se během 7denního zkušebního období rozhodnete vyzkoušet jinou verzi než vybranou, není nutné stáhnout novou zkušební verzi.

Přepínání mezi verzemi

V aplikaci Adobe Flash můžete přepnout na jinou verzi. Po spuštění aplikace Adobe Flash zvolte v nápovědě možnost vyzkoušení aplikace Adobe Flash Professional 8 nebo Adobe Flash Basic 8. V zobrazeném dialogu potvrďte přepnutí verze nebo zrušte akci.

Kliknutím na tlačítko OK ukončíte a poté restartujete program, čímž opět získáte možnost aktivovat aplikaci nebo pokračovat v používání zkušební verze.

Během 7denního zkušebního období můžete mezi těmito dvěma programy libovolně přepínat.

Co mám udělat, pokud jsem zakoupil aplikaci Adobe Flash Basic a chci vyzkoušet aplikaci Adobe Flash Professional?

Pokud jste zakoupili aplikaci Adobe Flash Basic, nestahujte novou zkušební verzi. Aplikaci Flash Professional můžete vyzkoušet pomocí možností v rámci aktuální kopie aplikace. Spusťte kopii aplikace Flash Basic a v nápovědě zvolte možnost k upgradu na aplikaci Adobe Flash Professional. V nabídce vyberte možnost zkušební verze a postupujte podle zobrazených pokynů k získání 7denní licence k vyzkoušení aplikace Adobe Flash Professional.

Po skončení 7denního zkušebního období bude program automaticky převeden zpět na aplikaci Adobe Flash Basic, pokud předtím nezakoupíte licenci k upgradu.

Aktivace úplné verze ze zkušební verze

Pokud zakoupíte aplikaci Adobe Flash Basic nebo Adobe Flash Professional, můžete aktivovat úplnou verzi aplikace ze zkušební verze výběrem možnosti aktivace při spuštění. Pokud spustíte zkušební verzi aplikace Adobe Flash Professional, můžete aktivovat aplikaci Adobe Flash Basic. Pokud spustíte aplikaci Adobe Flash Basic, můžete také aktivovat aplikaci Adobe Flash Professional. Na základě zadaného sériového čísla bude aktivována správná verze.

Potřebujete další informace? Obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?