Známé problémy | Flash Professional CS6

Tento dokument obsahuje doposud známé problémy týkající se aplikace Adobe Flash Professional CS6. Pokud nenajdete odpovědi na své dotazy v tomto dokumentu, pokuste se je najít na stránce nápovědy a podpory k aplikaci Flash.

Známé problémy

Nástroje

 • Pokud jsou v systému Mac OS zadány klávesové zkratky pro nástroje se spuštěným editorem ATOK IME, nefungují nástroje aplikace Flash Professional CS6 na ploše.
 • Při převádění více než dvou symbolů do jednoho dochází k selhání aplikace Flash Professional CS6. Důvodem tohoto problému je obvykle nedostatek paměti počítače. Problém odstraníte uvolněním dostupné paměti. Chcete-li paměť uvolnit, proveďte restart systému nebo zavřete ostatní otevřené aplikace či dokumenty. Pokud tyto kroky nepomohou, rozšiřte paměť RAM systému.

Výstřižky kódu

 • Prostřednictvím editoru IME nelze zadávat dvoubajtové znaky přímo na panel Výstřižky kódu.

XFL

 • Soubory aplikace Flash CS5 se někdy neotevřou, pokud v knihovně obsahují komponenty, které byly přesunuty do jiné složky, než ve které byly původně vytvořeny. (Problém nastane například při přetažení komponent z panelu Komponenty na panel Knihovna.)
 • Pokud je v názvu symbolů ukládaných ve formátu XFL (komprimovaném nebo nekomprimovaném) použit speciální znak, dojde k poškození symbolů. V názvech symbolů proto nepoužívejte speciální znaky.
 • Pouze systém Windows: Soubor FLA nelze podruhé uložit do složky Síť/Plocha, zobrazila-li se zpráva, že soubor nelze uložit. Problém odstraníte, jestliže soubor uložíte jako soubor FLA. 

AIR, AIR pro platformu Android, AIR pro systém iOS

 • Při publikování souboru AIR dojde k chybě v případě, že se v cestě nebo názvu souboru FLA vyskytuje znak Unicode představovaný zástupným párem. K chybě dojde také v případě, že se znak Unicode představovaný zástupným párem vyskytuje v přihlašovacím jméně k souboru nebo operačnímu systému.
 • Při použití japonského písma zařízení ve svislém textovém poli modulu TLF budou japonské znaky v prostředí Android a AIR 2.6 zobrazeny otočené.
 • (Windows) Jestliže publikujete aplikaci AIR pro systém iOS a cesta k souboru FLA (mimo název souboru FLA) obsahuje dvoubajtový znak nebo znak rozšířené znakové sady ASCII, dojde k chybě.
 • Pokud použijete dvoubajtový znak nebo rozšířený znak ASCII v názvu souboru nebo v cestě ke kterémukoli souboru zahrnutému u souboru FLA aplikace AIR pro systém Android, soubor .apk se nevytvoří.
 • Při použití japonského jazykového prostředí v systému Mac OS dojde k selhání aplikace Flash v případě, že je v názvu výstupního souboru .apk aplikace AIR pro platformu Android použit znak rozšířené znakové sady ASCII pro evropské jazyky. 

Instalace

 • Aplikace Flash selže, pokud je nainstalovaná ve vlastním umístění se speciálními znaky.

Flash Builder

 • Aplikace Flash Builder je vždy přiřazena k nejvyšší nainstalované verzi aplikace Flash Professional.

Nápověda aplikace Flash Professional

 • Nápovědu nelze spustit z aplikace Flash Professional CS6, jelikož chybí konfigurační soubory k nápovědě. Chcete-li mít přístup ke zdrojům nápovědy online, stáhněte si a nainstalujte aktualizaci nápovědy k aplikaci Flash Pro CS6.

    Aktualizaci nápovědy k aplikaci Flash Professional CS6 lze také nainstalovat pomocí nástroje Adobe Application Manager.

 1. V aplikaci Flash Professional CS6 spusťte výběrem možnosti Nápověda > Aktualizace nástroj Adobe Application Manager.
 2. Vyberte možnost Adobe Flash Professional CS6 > Aktualizace nápovědy k aplikaci Flash Pro CS6.
 3. Klikněte na možnost Aktualizovat.

Známé problémy s aplikací Flash Professional CS6 Update 12.0.2

 • [Odkaz č. 3294338]: Chyba při otevírání souboru FLA s příponou ANE v jiném počítači, než ve kterém byl vytvořen
 • [Odkaz č. 3321319]: Nefunkční vzdálené ladění při použití výchozího síťového rozhraní pro prostředí AIR 3.4
 • [Odkaz č. 3298386]: Chyba při použití souboru FLA připojeného ke svazku s názvemusers
 • [Odkaz č. 3309545]: Chyba informující o nedostatku volného místa v zařízení při publikování aplikací AIR v zařízeních se systémem Android nebo iOS
 • [Odkaz č. 3324491]: (Pouze v systému Windows 7) Občasný výskyt chyby při nasazování aplikací AIR do zařízení se systémem iOS
 • [Odkaz č. 3330944]: Okno nástroje Adobe Application Manager se po spuštění nástroje Adobe Extension Manager včas nezavře

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online