Chyba „ReferenceError: Chyba #1065: Proměnná {Název třídy} není definována.“ při kompilaci v aplikaci Animate

Chyba při publikování, exportu nebo testování filmu

Při publikování, exportu nebo testování filmu v aplikaci Flash CS4 Professional se v okně Výstup zobrazí následující chyba:

„ReferenceError: Chyba #1065: Proměnná {Název třídy} není definována.“

Kompilátor aplikace Flash CS4 se od předchozích verzí mírně liší. K této chybě dojde při kompilaci, pokud mají dvě třídy stejný název nebo pokud je hlavní třída dokumentu stejná jako importovaná třída.

Pokud má například hlavní soubor FLA název Calendar.fla, při kompilaci se automaticky vygeneruje třída dokumentu Calendar (případně ji můžete definovat sami a specifikovat ji v dialogovém okně Nastavení publikování).

V takovém případě se v cestě pro třídy nesmí nacházet žádná další složka nebo třída s názvem Calendar. Pokud by struktura podsložek dokumentů byla například Calendar.DateController.as, došlo by při kompilaci k chybě #1065.

Řešení: Používání jedinečných názvů tříd a složek

Ujistěte se, že žádná třída ani složka v cestě pro třídy dokumentu nemá stejný název jako třída původního dokumentu. Ve výše uvedeném případě stačí k vyřešení chyby přejmenovat složku Calendar na název Calendar2.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?