Podporované kodeky v aplikaci Flash Player

V následující tabulce jsou uvedeny podporované kodeky a informace o minimální požadované verzi formátu souboru SWF a aplikace Adobe Flash Player:

Videokodeky

Verze formátu souboru SWF (verze publikování)

Minimální požadovaná verze aplikace Flash Player (pro přehrávání)

Sorenson Spark

6

6

On2 VP6

6

8

H.264 (MPEG-4 Part 10)

9

9.0.115.0*

 

Zvukové kodeky

Verze formátu souboru SWF (verze publikování)

Minimální požadovaná verze aplikace Flash Player (pro přehrávání)

ADPCM

6

6

MP3

6

6

HE-AAC (MPEG-4 Part 3)

9

9.0.115.0*

 

* V aplikaci Flash Player lze přehrát soubory obsahující video ve formátu H.264 a zvuk ve formátu AAC, které jsou odvozeny ze standardního formátu kontejneru MPEG-4, například soubory F4V, MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP a 3G2.

Aplikace Flash Player 9 (verze 9.0.115.0) podporuje přehrávání následujících částí standardů MPEG-4:

Standard MPEG-4

Flash Player – aktualizace 3

ISO/IEC 14496-3 (zvuk AAC)

AAC Main; AAC LC; SBR

ISO/IEC 14496-10 (video AVC)

Profily Base (BP); Main (MP) a High (HiP). Jsou podporovány všechny úrovně.

ISO/IEC 14496-12 (kontejner)

1 zvuková stopa, 1 stopa videa

3GPP TS 26.245 (formát Timed Text)

Úplná podpora

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?