Podpora průhlednosti | Flash Professional

Chcete-li při importu bitmapy zachovat průhlednost, vytvořte v libovolném editoru (například v aplikaci Adobe Fireworks) bitmapu s alfa kanálem. Informace o práci s alfa kanály najdete v dokumentaci k používanému bitmapovému editoru. Uložte bitmapu jako 32bitový obraz, a to nejlépe ve formátu PNG pro co nejlepší věrnost barev. Při importu souboru PNG do aplikace Flash pomocí příkazu Soubor > Importovat je průhlednost alfa kanálu v aplikaci Flash zachována. Pokud používáte aplikaci Fireworks, najdete tipy týkající se exportu souborů PNG s průhledným pozadím pro použití v aplikaci Flash v článku Současné použití aplikací Fireworks a Flash.

Aplikace Flash umí importovat také průhledné obrazy ve formátu GIF89a. Podrobnosti jsou uvedeny níže. Formát JPEG však průhlednost nepodporuje.

Průhledné soubory SWF

Během přehrávání souboru SWF v prohlížeči je možné změnit jeho pozadí na průhledné. Podrobnosti a příklad najdete v článku Vytváření průhledných pozadí v souboru SWF.

Odebrání pozadí importovaných bitmap

Nejen že je možné do aplikace Flash importovat bitmapy s průhledným pozadím, ale je také možné odebrat pozadí importovaného obrazu.

Chcete-li odebrat pozadí rastrových obrazů, postupujte následujícím způsobem:

 1. Výběrem možnosti Soubor > Importovat na plochu přeneste bitmapu do požadovaného souboru SWF.
 2. Vyberte obraz.
 3. Vyberte možnost Změnit > Rozdělit.
 4. Zrušte výběr obrazu.
 5. Vyberte nástroj laso.
 6. Klikněte na nástroj kouzelná hůlka, který je umístěn v podokně Volby na panelu Nástroje.
 7. Vyberte v bitmapovém obrazu oblasti pozadí.
 8. Stiskněte klávesu Delete.
 9. Převeďte zbývající část obrazu na symbol grafiky nebo filmového klipu.

Známé problémy s průhlednými bitmapami

V následující části jsou uvedeny některé známé problémy se zachováním průhlednosti v importovaných bitmapách.

Problém 1

Po exportu nebo publikování statického obrazu GIF s vybranou možností pro zachování průhlednosti není výsledný obraz GIF průhledný. Barva pozadí bude zachována.

Řešení

Exportujte animovaný obraz GIF s jedním opakujícím se snímkem a s vybranou možností pro zachování průhlednosti. 

Problém 2

Po importu průhledných obrazů GIF do aplikace Flash a jejich vložení na vymezenou plochu se průhledné oblasti obrazů někdy zobrazují jako plné barvy.

Vysvětlení

K nesprávnému importu souborů GIF do aplikace Flash dochází v závislosti na nastavení barvy průhlednosti a indexované barvy souboru. Pokud je indexovaná barva importovaných souborů GIF jiná než jejich barva průhlednosti, zobrazí se v aplikaci Flash ve výsledném obrazu plné pozadí.

Řešení

Při vytváření obrazů GIF pro použití v aplikaci Flash použijte stejnou barvu průhlednosti a indexovanou barvu. Při ukládání nebo exportu obrazů ve formátu GIF máte možnost nastavit barvu průhlednosti a indexovanou barvu obrazu. Pokud jsou pro tyto barvy nastaveny stejné hodnoty RGB, bude aplikace Flash barvu pozadí správně vykreslovat jako průhlednou. Podrobné informace o tomto postupu najdete v dokumentaci k používané aplikaci pro úpravu obrazů.

Problém 3

Na monitorech s 16bitovou barevnou hloubkou je v průhledných oblastech obrazů ve formátu PNG v aplikaci Flash vidět „duchy“. Duch je poloprůhledný obraz zobrazovaný v oblasti, která má být průhledná.

Vysvětlení

Příčina tohoto problém spočívá ve způsobu, jakým aplikace Flash provádí tónování barev pro 16bitové monitory.

K zobrazení oblastí alfa kanálu přes plné barvy používá aplikace Flash pro celou oblast příslušné barvy hodnotu jednoho pixelu. Při zobrazování přechodů nebo obrazů používá aplikace Flash hodnoty vzorku pixelů, aby byly změny barev plynulejší. Pokud je přes plnou barvu použit alfa kanál, přepne aplikace Flash z hodnoty jednoho pixelu na hodnoty vzorku pixelů. Toto přepnutí způsobí na obrazovce tvorbu duchů.

Technický popis problematiky 16bitových barev v aplikaci Flash najdete v dokumentu Barvy na stránkách HTML se liší od barev souboru SWF.

Řešení

Existují tři doporučená alternativní řešení tohoto problému:

 • Vyberte takové plné barvy, jejichž hodnoty RGB jsou všechny násobkem 16. Při použití tohoto formátu nebudou oblasti alfa kanálu na 16bitových monitorech tónovány. Toto alternativní řešení však nezabrání tvorbě duchů na 8bitových monitorech.
 • Změňte plné barvy na přechody s jednou barvou. Tímto trikem docílíte toho, aby aplikace Flash tónovala barvu vždy, takže tím tvorbě duchů zabráníte.
 • Rozdělte bitmapu a pomocí nástroje laso vyberte a odstraňte průhledné části obrazu. Tímto alternativním řešením eliminujete oblasti s duchy a nebudou tolik patrné.

Klíčová slova: průhlednost; průhledný; pozadí; gif; bitmapa; import; alfa kanál; PNG; GIF; JPG; TIFF; wmode; 16bitová; duch; tvorba duchů; tn_12804

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?